1 Kronik 26:1-32

  • Oddziały odźwiernych (1-19)

  • Skarbnicy i inni urzędnicy (20-32)

26  To są oddziały odźwiernych+. Z Korachitów — Meszelemiasz+, syn Korego, z synów Asafa.  Synami Meszelemiasza byli: pierworodny — Zachariasz, drugi syn — Jediael, trzeci — Zebadiasz, czwarty — Jatniel,  piąty — Elam, szósty — Jehochanan, siódmy — Eliehoenaj.  Synami Obed-Edoma byli: pierworodny — Szemajasz, drugi syn — Jehozabad, trzeci — Joach, czwarty — Sachar, piąty — Netanel,  szósty — Ammiel, siódmy — Issachar, ósmy — Peulletaj. Tak Bóg pobłogosławił Obed-Edoma.  A jego synowi Szemajaszowi urodzili się synowie, którzy zostali głowami swoich rodzin, bo byli dzielni i zdolni.  Synami Szemajasza byli: Otni, Refael, Obed, Elzabad oraz jego bracia Elihu i Semachiasz, którzy też byli zdolnymi ludźmi.  Wszyscy oni byli synami Obed-Edoma. Oni, ich synowie i bracia byli zdolnymi ludźmi, dobrze przygotowanymi do pełnienia służby. W rodzinie Obed-Edoma było ich 62.  Meszelemiasz+ miał synów i braci, 18 zdolnych ludzi. 10  To są synowie Meraryty Chosy: pierwszy — Szimri, którego ojciec ustanowił głową, chociaż nie był on pierworodnym, 11  drugi — Chilkiasz, trzeci — Tebaliasz, czwarty — Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy było 13. 12  W tych oddziałach odźwiernych zarówno naczelnicy, jak i ich bracia pełnili obowiązki związane z usługiwaniem w domu Jehowy. 13  Rzucali więc losy+ według rodów — mały ród tak samo jak wielki — żeby ustalić, przy której bramie będą pełnić służbę. 14  Brama po stronie wschodniej przypadła Szelemiaszowi. Następnie rzucono los dla jego syna Zachariasza, rozsądnego doradcy, i przypadła mu strona północna. 15  Obed-Edomowi przypadła strona południowa, a jego synom+ przydzielono magazyny. 16  Szuppim i Chosa+ mieli odpowiadać za stronę zachodnią, w pobliżu bramy Szallechet, koło drogi prowadzącej w górę; jedna straż miała stać obok drugiej. 17  Po wschodniej stronie miało stać sześciu Lewitów, po północnej stronie każdego dnia czterech i po południowej stronie każdego dnia czterech, a przy magazynach+ dwie dwójki. 18  Po zachodniej stronie, gdzie znajdował się portyk, czterech strażników miało stać przy drodze+, a dwóch przy portyku. 19  To są oddziały odźwiernych spośród Korachitów i Merarytów. 20  Lewita Achijasz miał odpowiadać za skarbce domu prawdziwego Boga i za skarbce, w których przechowywano rzeczy uświęcone*+. 21  Synowie Ladana, Gerszonici należący do rodu Ladana, głowy rodów wywodzących się od Gerszonity Ladana — Jechieli+ 22  oraz jego synowie: Zetam i jego brat Joel — mieli odpowiadać za skarbce domu Jehowy+. 23  Z Amramitów, Iccharytów, Hebronitów i Uzzielitów+: 24  Szebuel, syn Gerszoma, syna Mojżesza, miał zarządzać magazynami. 25  Jego braćmi byli potomkowie Eliezera+: Rechabiasz+, Jeszajasz, Joram, Zikri i Szelomot. 26  Szelomot i jego bracia mieli odpowiadać za wszystkie skarbce, w których przechowywano rzeczy ofiarowane*+ przez króla Dawida+, głowy rodów+, dowódców tysięcy i setek oraz dowódców wojska. 27  Ofiarowali* oni na utrzymanie domu Jehowy część łupu zdobytego na wojnach+. 28  Wszystko, co ofiarował* Samuel, widzący+, a także Saul, syn Kisza, i Abner+, syn Nera, oraz Joab+, syn Cerui+, czy ktokolwiek inny, zostało powierzone Szelomitowi* i jego braciom. 29  Z Iccharytów+: Kenaniasz i jego synowie zostali wyznaczeni do zajmowania się sprawami urzędowymi poza domem Bożym — mieli być urzędnikami i sędziami+ w Izraelu. 30  Z Hebronitów+: Chaszabiasz i jego bracia — 1700 zdolnych mężczyzn — zostali wyznaczeni do zarządzania wszystkimi sprawami Izraela związanymi ze służbą dla Jehowy oraz służbą dla króla w regionie na zachód od Jordanu. 31  Z Hebronitów: zgodnie z rodowodem głową Hebronitów był Jerijasz+. W 40 roku panowania Dawida+ szukano wśród nich dzielnych i zdolnych mężczyzn i znaleziono ich w Jazerze+ w Gileadzie. 32  Jego braci, głów rodów, zdolnych ludzi, było 2700. Król Dawid ustanowił ich więc zwierzchnikami Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manassesytów we wszystkich sprawach związanych ze służbą dla prawdziwego Boga oraz służbą dla króla.

Przypisy

Lub „ofiarowane”.
Dosł. „uświęcone”.
Dosł. „uświęcili”.
Dosł. „uświęcił”.
W wersetach 25 i 26 nazwano go Szelomotem.