1 Kronik 23:1-32

  • Dawid organizuje służbę Lewitów (1-32)

    • Zadania Aarona i jego synów (13)

23  Kiedy Dawid się zestarzał, a jego życie dobiegało końca*, ustanowił Salomona, swojego syna, królem Izraela+.  Potem zebrał wszystkich książąt izraelskich oraz kapłanów+ i Lewitów+.  Policzono wszystkich Lewitów w wieku od 30 lat wzwyż+. W sumie było 38 000 mężczyzn.  Spośród nich 24 000 miało nadzorować prace w domu Jehowy, 6000 miało być urzędnikami i sędziami+,  4000 — odźwiernymi+, a 4000 miało wysławiać+ Jehowę na instrumentach, o których Dawid powiedział: „Wykonałem je, żeby wysławiano na nich Boga”.  Następnie Dawid podzielił ich na oddziały+ według pochodzenia od synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego+.  Synami Gerszona byli: Ladan i Szimej.  Synami Ladana byli: naczelnik Jechiel, a także Zetam i Joel+ — trzech.  Synami Szimeja byli: Szelomot, Chaziel i Haran — trzech. Byli oni głowami rodów Ladana. 10  Synami Szimeja byli: Jachat, Zina, Jeusz i Beria. Ci czterej byli synami Szimeja. 11  Pierwszy był Jachat, a drugi Ziza*. Jeusz i Beria nie mieli wielu synów, dlatego potraktowano ich jako jeden ród i mieli wspólny zakres obowiązków. 12  Synami Kehata byli: Amram, Icchar+, Hebron i Uzziel+ — czterech. 13  Synami Amrama byli: Aaron+ i Mojżesz+. Aaron i jego synowie zostali na stałe wybrani+, żeby usługiwali w Miejscu Najświętszym, składali Jehowie ofiary, pełnili dla Niego służbę i zawsze błogosławili lud w Jego imieniu+. 14  Mojżesza, sługę prawdziwego Boga, i jego synów wymieniono wśród Lewitów. 15  Synami Mojżesza byli: Gerszom+ i Eliezer+. 16  Z synów Gerszoma pierwszy był Szebuel+. 17  Z potomków* Eliezera pierwszy był Rechabiasz+. Eliezer nie miał więcej synów, ale Rechabiasz miał ich bardzo dużo. 18  Z synów Icchara+ naczelnikiem był Szelomit+. 19  Synami Hebrona byli: pierwszy — Jeriasz, drugi — Amariasz, trzeci — Jachazjel, czwarty — Jekameam+. 20  Synami Uzziela+ byli: pierwszy — Micheasz, drugi — Jiszszijasz. 21  Synami Merariego byli: Machli i Muszi+. Synami Machliego byli: Eleazar i Kisz. 22  Eleazar umarł, nie mając synów. Miał tylko córki. Poślubili je więc ich krewni*, synowie Kisza. 23  Synami Musziego byli: Machli, Eder i Jeremot — trzech. 24  To byli synowie Lewiego, wymienieni według ich rodów, według głów rodów. Lewici w wieku od 20 lat wzwyż zostali policzeni, spisani imiennie i wyznaczeni do pełnienia służby w domu Jehowy. 25  Dawid powiedział: „Jehowa, Bóg Izraela, dał wytchnienie swojemu ludowi+ i będzie przebywał w Jerozolimie na zawsze+. 26  Lewici nie będą już musieli nosić przybytku ani żadnego ze sprzętów do związanej z nim służby”+. 27  Lewici w wieku od 20 lat wzwyż zostali policzeni zgodnie z ostatnimi zarządzeniami Dawida. 28  Mieli za zadanie pomagać synom Aarona+ w usługiwaniu w domu Jehowy, byli odpowiedzialni za dziedzińce+ i jadalnie, za oczyszczanie wszystkich świętych rzeczy i wykonywanie wszelkich niezbędnych prac w domu prawdziwego Boga. 29  Troszczyli się o chleb pokładny+, najlepszą mąkę na ofiarę zbożową*, przaśne cienkie placki+, placki z patelni, ciasto wymieszane z oliwą+, jak również o wszelkie wagi i miary. 30  Każdego ranka+ i każdego wieczora mieli się stawić, żeby dziękować Jehowie i Go wysławiać+. 31  Pomagali przy składaniu Jehowie ofiar całopalnych w dni szabatu+, w dni nowiu+ i podczas dorocznych świąt+, zgodnie z ustalonymi przepisami, i robili to regularnie przed Jehową. 32  Wykonywali też obowiązki związane z namiotem spotkania i świętym miejscem*, a także wspierali synów Aarona, swoich braci, w służbie związanej z domem Jehowy.

Przypisy

Dosł. „był stary i syty dni”.
W wersecie 10 nazwano go Ziną.
Dosł. „synów”.
Dosł. „bracia”.