1 Kronik 19:1-19

  • Ammonici upokarzają wysłanników Dawida (1-5)

  • Zwycięstwo nad Ammonitami i Syryjczykami (6-19)

19  Po jakimś czasie umarł Nachasz, król Ammonitów, i władzę po nim objął jego syn+.  Wtedy Dawid rzekł: „Okażę życzliwość*+ Chanunowi, synowi Nachasza, bo jego ojciec okazał życzliwość* mnie”. Dlatego wysłał posłańców, żeby go pocieszyć po stracie ojca. Ale gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów+, żeby go pocieszyć,  książęta ammoniccy powiedzieli do Chanuna: „Czy myślisz, że Dawid wysłał do ciebie pocieszycieli z szacunku dla twojego ojca? Czy nie przybyli po to, żeby dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć, przeszpiegować kraj i go podbić?”.  Chanun schwytał więc sług Dawida, ogolił ich+, obciął im szaty do połowy, do wysokości pośladków, i odprawił ich.  Kiedy doniesiono o tym Dawidowi, od razu wysłał im ludzi na spotkanie, bo zostali bardzo upokorzeni. Król przekazał im: „Zostańcie w Jerychu+, aż brody wam odrosną. I wtedy wrócicie”.  Z czasem Ammonici uświadomili sobie, że Dawid się do nich zraził. Chanun i Ammonici posłali więc 1000 talentów* srebra, żeby nająć rydwany i jeźdźców z Mezopotamii*, z Aram-Maaki i z Coby+.  Najęli 32 000 rydwanów, a także króla Maaki i jego ludzi. Ci przybyli pod Medebę+ i rozbili tam obóz. Ammonici zeszli się ze swoich miast i przygotowali do walki.  Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba+ i całe wojsko, łącznie z najdzielniejszymi wojownikami+.  Ammonici też wyruszyli i ustawili się w szyku bojowym w pobliżu wejścia do miasta. W tym samym czasie królowie, którzy przybyli, ustawili się na otwartym polu. 10  Kiedy Joab spostrzegł, że atak nadchodzi z przodu i z tyłu, wybrał niektóre z najlepszych oddziałów izraelskich i ustawił je w szyku do starcia z Syryjczykami+. 11  Resztę ludzi oddał pod dowództwo* Abiszaja+, swojego brata, żeby ustawił ich w szyku do starcia z Ammonitami. 12  Następnie Joab powiedział mu: „Jeżeli Syryjczycy+ okażą się dla mnie za silni, przyjdziesz mi z pomocą. A jeśli Ammonici okażą się za silni dla ciebie, to ja pomogę tobie. 13  Musimy być dzielni i odważnie walczyć+ za nasz lud i miasta naszego Boga. A Jehowa uczyni, co uzna za dobre”. 14  Wtedy Joab ze swoimi ludźmi ruszył do walki z Syryjczykami i ci rzucili się do ucieczki+. 15  Gdy Ammonici to zauważyli, zaczęli uciekać przed Abiszajem, jego bratem, i wycofali się do miasta. A Joab wrócił do Jerozolimy. 16  Kiedy Syryjczycy zdali sobie sprawę, że zostali pokonani przez Izraela, wysłali posłańców, by sprowadzić Syryjczyków z regionu Eufratu*+, na czele których stał Szofach, dowódca wojska Hadadezera+. 17  Na wieść o tym Dawid natychmiast zebrał całe wojsko izraelskie, przeprawił się przez Jordan, dotarł do Syryjczyków i stanął naprzeciw nich w szyku bojowym. Syryjczycy ruszyli do walki+, 18  musieli jednak uciekać przed Izraelitami. Dawid zabił 7000 Syryjczyków powożących rydwanami oraz 40 000 pieszych. Zabił też Szofacha, dowódcę wojska. 19  Gdy słudzy Hadadezera zorientowali się, że zostali pokonani przez Izraelitów+, niezwłocznie zawarli pokój z Dawidem i poddali się jego władzy+. Od tej pory Syryjczycy nie chcieli już pomagać Ammonitom.

Przypisy

Lub „lojalną miłość”.
Lub „lojalną miłość”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „Aram-Naharaim”.
Dosł. „w rękę”.
Dosł. „rzeki”.