1 Kronik 18:1-17

  • Zwycięstwa Dawida (1-13)

  • Bliscy współpracownicy Dawida (14-17)

18  Jakiś czas później Dawid pokonał Filistynów i ich sobie podporządkował. Zabrał Filistynom Gat+ i okoliczne* miejscowości+.  Następnie pokonał Moab+. Moabici zostali sługami Dawida i składali mu daninę+.  Dawid pokonał Hadadezera+, króla Coby+, koło Chamatu+, gdy ten wyruszył nad rzekę Eufrat, żeby ugruntować swoją władzę+.  Dawid zdobył 1000 rydwanów i wziął do niewoli 7000 jeźdźców oraz 20 000 pieszych+. Potem poprzecinał ścięgna zaprzęganym do rydwanów koniom, pozostawiając z nich tylko 100+.  Kiedy Hadadezerowi, królowi Coby, z pomocą przyszli Syryjczycy z Damaszku, Dawid zabił 22 000 syryjskich żołnierzy+.  Potem w syryjskim Damaszku rozmieścił garnizony, a Syryjczycy zostali sługami Dawida i składali mu daninę. Jehowa zapewniał Dawidowi zwycięstwo* we wszystkich jego wyprawach+.  Ponadto Dawid zabrał sługom Hadadezera okrągłe złote tarcze i sprowadził je do Jerozolimy.  A z Tibchatu i Kun, miast Hadadezera, Dawid zabrał bardzo dużo miedzi. Salomon użył jej do wykonania miedzianego zbiornika zwanego morzem+, kolumn i miedzianych sprzętów+.  Kiedy Tou, król Chamatu, usłyszał o zwycięstwie Dawida nad całym wojskiem Hadadezera+, króla Coby+, 10  natychmiast posłał do króla Dawida swojego syna Hadorama, by go zapytać o pomyślność i pogratulować mu zwycięstwa w wojnie z Hadadezerem (bo Hadadezer często toczył walki z Tou). Hadoram przyniósł wszelkiego rodzaju przedmioty ze złota, srebra oraz miedzi. 11  Król Dawid ofiarował* te rzeczy Jehowie+, podobnie jak srebro i złoto, które zabrał wszystkim narodom — Edomowi i Moabowi, Ammonitom+, Filistynom+ i Amalekitom+. 12  Abiszaj+, syn Cerui+, zabił 18 000 Edomitów w Dolinie Soli+. 13  Rozmieścił w Edomie garnizony i wszyscy Edomici zostali sługami Dawida+. Jehowa zapewniał Dawidowi zwycięstwo* we wszystkich jego wyprawach+. 14  Dawid dalej panował nad całym Izraelem+. Sprawował władzę nad swoim ludem w sposób sprawiedliwy i prawy+. 15  Joab, syn Cerui, dowodził wojskiem+. Jehoszafat+, syn Achiluda, był kronikarzem. 16  Cadok, syn Achituba, oraz Achimelech, syn Abiatara, byli kapłanami. Szawsza był sekretarzem. 17  Benajasz, syn Jehojady, dowodził Keretytami+ i Peletytami*+. A synowie Dawida zajmowali najważniejsze stanowiska u boku króla.

Przypisy

Lub „zależne od niego”.
Lub „wybawienie”.
Dosł. „uświęcił”.
Lub „wybawienie”.
Chodzi o straż przyboczną Dawida.