1 Kronik 14:1-17

  • Umocnienie władzy królewskiej Dawida (1, 2)

  • Rodzina Dawida (3-7)

  • Zwycięstwo nad Filistynami (8-17)

14  Chiram+, król Tyru, wysłał do Dawida posłańców z drewnem cedrowym oraz kamieniarzy* i cieśli, żeby zbudowali dla Dawida dom*+.  Dawid przekonał się, że Jehowa utwierdził jego panowanie nad Izraelem+, bo bardzo wywyższył jego władzę królewską ze względu na Izraela, swój lud+.  W Jerozolimie Dawid wziął sobie kolejne żony+ i został ojcem kolejnych synów i córek+.  To są imiona dzieci, które mu się urodziły w Jerozolimie+: Szammua, Szobab, Natan+, Salomon+,  Jibchar, Eliszua, Elpelet,  Nogah, Nefeg, Jafia,  Eliszama, Beeliada i Elifelet.  Filistyni dowiedzieli się, że Dawida namaszczono na króla całego Izraela+, i wszyscy wyruszyli przeciwko niemu+. Kiedy Dawid o tym usłyszał, wyszedł naprzeciw nich.  Filistyni nadciągnęli i napadali na mieszkańców doliny* Refaim+. 10  Dawid zapytał Boga: „Czy mam uderzyć na Filistynów? Czy wydasz ich w moje ręce?”. Jehowa odpowiedział: „Uderzaj, a ja z całą pewnością wydam ich w twoje ręce”+. 11  Dawid udał się więc do Baal-Peracim+ i tam ich pokonał. Wtedy rzekł: „Prawdziwy Bóg moją ręką rozerwał szeregi wrogów, jak rwąca woda rozrywa zaporę”. Dlatego nadano temu miejscu nazwę Baal-Peracim*. 12  Filistyni porzucili tam swoje bożki, które na rozkaz Dawida zostały spalone+. 13  Za jakiś czas Filistyni ponownie najechali dolinę*+. 14  Dawid jeszcze raz radził się Boga, a prawdziwy Bóg powiedział mu: „Nie przypuszczaj na nich frontalnego ataku. Zajdź ich od tyłu i rusz na nich od strony krzewów baka+. 15  Gdy usłyszysz jakby odgłos marszu dochodzący z wierzchołków krzewów baka, rozpocznij atak, bo prawdziwy Bóg wyjdzie przed tobą, żeby pobić wojsko filistyńskie”+. 16  Dawid zrobił tak, jak mu nakazał prawdziwy Bóg+, i razem ze swoimi ludźmi pokonał wojsko filistyńskie od Gibeonu po Gezer+. 17  Sława Dawida rozeszła się po wszystkich krainach, a Jehowa sprawił, że wszystkie narody zaczęły się bać Dawida+.

Przypisy

Lub „budowniczych murów”.
Lub „pałac”.
Lub „niziny”.
Nazwa ta znaczy „pan przełomów”.
Lub „nizinę”.