Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pierwsza Księga Kronik

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Od Adama do Abrahama (1-27)

  • Potomkowie Abrahama (28-37)

  • Edomici, ich królowie i szejkowie (38-54)

 • 2

  • 12 synów Izraela (1, 2)

  • Potomkowie Judy (3-55)

 • 3

  • Potomkowie Dawida (1-9)

  • Królewska linia rodowa Dawida (10-24)

 • 4

  • Inni potomkowie Judy (1-23)

   • Jabec i jego modlitwa (9, 10)

  • Potomkowie Symeona (24-43)

 • 5

  • Potomkowie Rubena (1-10)

  • Potomkowie Gada (11-17)

  • Hagryci zostają pokonani (18-22)

  • Połowa plemienia Manassesa (23-26)

 • 6

  • Potomkowie Lewiego (1-30)

  • Śpiewacy świątynni (31-47)

  • Potomkowie Aarona (48-53)

  • Osady Lewitów (54-81)

 • 7

 • 8

  • Potomkowie Beniamina (1-40)

   • Linia rodowa Saula (33-40)

 • 9

  • Rodowody po powrocie z wygnania (1-34)

  • Ród Saula (powtórnie) (35-44)

 • 10

  • Śmierć Saula i jego synów (1-14)

 • 11

  • Cały Izrael namaszcza Dawida na króla (1-3)

  • Dawid zdobywa Syjon (4-9)

  • Dzielni wojownicy Dawida (10-47)

 • 12

  • Zwolennicy ustanowienia Dawida królem (1-40)

 • 13

  • Sprowadzenie Arki z Kiriat-Jearim (1-14)

   • Uzza uśmiercony (9, 10)

 • 14

  • Umocnienie władzy królewskiej Dawida (1, 2)

  • Rodzina Dawida (3-7)

  • Zwycięstwo nad Filistynami (8-17)

 • 15

  • Lewici niosą Arkę do Jerozolimy (1-29)

   • Michal pogardza Dawidem (29)

 • 16

  • Arka postawiona w namiocie (1-6)

  • Pieśń dziękczynna Dawida (7-36)

   • „Jehowa został Królem!” (31)

  • Służba przed Arką (37-43)

 • 17

  • Dawid nie zbuduje świątyni (1-6)

  • Przymierze z Dawidem co do królestwa (7-15)

  • Modlitwa dziękczynna Dawida (16-27)

 • 18

  • Zwycięstwa Dawida (1-13)

  • Bliscy współpracownicy Dawida (14-17)

 • 19

  • Ammonici upokarzają wysłanników Dawida (1-5)

  • Zwycięstwo nad Ammonitami i Syryjczykami (6-19)

 • 20

  • Zdobycie Rabby (1-3)

  • Zabicie filistyńskich olbrzymów (4-8)

 • 21

  • Spis przeprowadzony przez Dawida (1-6)

  • Kara od Jehowy (7-17)

  • Dawid stawia ołtarz (18-30)

 • 22

  • Przygotowania do budowy świątyni (1-5)

  • Dawid daje wskazówki Salomonowi (6-16)

  • Książęta mają pomagać Salomonowi (17-19)

 • 23

  • Dawid organizuje służbę Lewitów (1-32)

   • Zadania Aarona i jego synów (13)

 • 24

  • Dawid dzieli kapłanów na 24 oddziały (1-19)

  • Pozostali Lewici (20-31)

 • 25

  • Muzycy i śpiewacy w domu Jehowy (1-31)

 • 26

  • Oddziały odźwiernych (1-19)

  • Skarbnicy i inni urzędnicy (20-32)

 • 27

  • Zwierzchnicy pełniący służbę dla króla (1-34)

 • 28

  • Przemówienie Dawida dotyczące budowy świątyni (1-8)

  • Salomon otrzymuje wskazówki i projekt budowy (9-21)

 • 29

  • Dary na świątynię (1-9)

  • Modlitwa Dawida (10-19)

  • Radość ludu; panowanie Salomona (20-25)

  • Śmierć Dawida (26-30)