Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pierwszy List do Koryntian

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zarys treści

 • 1

  • Przywitanie (1-3)

  • Paweł dziękuje Bogu za Koryntian (4-9)

  • Usilne zachęty do zachowywania jedności (10-17)

  • Chrystus mocą i mądrością Bożą (18-25)

  • „Kto się szczyci, niech się szczyci Jehową” (26-31)

 • 2

  • Służba Pawła w Koryncie (1-5)

  • Wyższość mądrości Bożej (6-10)

  • Różnica między człowiekiem duchowym a cielesnym (11-16)

 • 3

  • Koryntianie dalej cieleśni (1-4)

  • Bóg daje wzrost (5-9)

   • Boży współpracownicy (9)

  • Budowanie z materiałów ogniotrwałych (10-15)

  • „Jesteście świątynią Bożą” (16, 17)

  • Mądrość świecka w oczach Boga głupotą (18-23)

 • 4

  • Zarządcy powinni być wierni (1-5)

  • Pokora chrześcijańskich sług (6-13)

   • „Nie wychodźcie poza to, co napisano” (6)

   • Chrześcijanie widowiskiem teatralnym (9)

  • Paweł wyraża troskę o swoje duchowe dzieci (14-21)

 • 5

  • Człowiek prowadzący się niemoralnie (1-5)

  • Trochę zakwasu zakwasza całe ciasto (6-8)

  • Niegodziwego należy usunąć ze zboru (9-13)

 • 6

  • Sprawy sądowe wśród chrześcijańskich braci (1-8)

  • Jacy ludzie nie odziedziczą Królestwa (9-11)

  • „Używajcie swoich ciał do wychwalania Boga” (12-20)

   • „Uciekajcie od niemoralności!” (18)

 • 7

  • Rady dla osób w stanie wolnym i dla będących w związkach małżeńskich (1-16)

  • Każdy powinien pozostawać w takim stanie, w jakim był powołany (17-24)

  • Osoby w stanie wolnym i wdowy (25-40)

   • Przewaga stanu wolnego (32-35)

   • Małżeństwo tylko z tym, kto wierzy w Pana (39)

 • 8

  • O jedzeniu pokarmów ofiarowanych bożkom (1-13)

   • Dla nas jest tylko jeden Bóg (5, 6)

 • 9

  • Przykład Pawła jako apostoła (1-27)

   • „Nie nakładaj bykowi kagańca” (9)

   • „Biada mi, gdybym nie głosił dobrej nowiny!” (16)

   • „Stałem się wszystkim dla najróżniejszych ludzi” (19-23)

   • Panowanie nad sobą w wyścigu po życie (24-27)

 • 10

  • Ostrzegawcze przykłady z historii Izraela (1-13)

  • Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem (14-22)

   • Stół Jehowy, stół demonów (21)

  • Wolność i wzgląd na innych (23-33)

   • „Wszystko róbcie na chwałę Bożą” (31)

 • 11

  • „Stańcie się moimi naśladowcami” (1)

  • Zasada zwierzchnictwa i nakrywanie głowy (2-16)

  • Obchody Wieczerzy Pańskiej (17-34)

 • 12

  • Dary ducha (1-11)

  • Jedno ciało złożone z wielu części (12-31)

 • 13

  • Miłość — wspanialsza droga (1-13)

 • 14

  • Dar prorokowania i dar mówienia różnymi językami (1-25)

  • Porządek na chrześcijańskich zebraniach (26-40)

   • Miejsce kobiet w zborze (34, 35)

 • 15

  • Zmartwychwstanie Chrystusa (1-11)

  • Zmartwychwstanie podstawą wiary (12-19)

  • Zmartwychwstanie Chrystusa gwarancją dla innych (20-34)

  • Ciało fizyczne, ciało duchowe (35-49)

  • Nieśmiertelność i niezniszczalność (50-57)

  • ‛Bądźcie zawsze bardzo zajęci dziełem Pańskim’ (58)

 • 16

  • Datki dla chrześcijan w Jerozolimie (1-4)

  • Paweł planuje podróż (5-9)

  • Planowane wizyty Tymoteusza i Apollosa (10-12)

  • Usilne zachęty i pozdrowienia (13-24)