Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pierwszy List Jana

Rozdziały

1 2 3 4 5

Zarys treści

 • 1

  • Słowo życia (1-4)

  • Chodzenie w świetle (5-7)

  • Trzeba wyznawać grzechy (8-10)

 • 2

  • Jezus jest ofiarą przebłagalną (1, 2)

  • Przestrzeganie jego przykazań (3-11)

   • Stare i nowe przykazanie (7, 8)

  • Powody napisania listu (12-14)

  • Nie kochajcie świata (15-17)

  • Ostrzeżenie przed antychrystem (18-29)

 • 3

  • Jesteśmy dziećmi Bożymi (1-3)

  • Dzieci Boga a dzieci Diabła (4-12)

   • Jezus zniszczy wszystko, czego dokonał Diabeł (8)

  • Kochajcie jedni drugich (13-18)

  • Bóg jest większy niż nasze serca (19-24)

 • 4

  • Sprawdzanie natchnionych wypowiedzi (1-6)

  • Poznanie Boga a miłość do Niego (7-21)

   • „Bóg jest miłością” (8, 16)

   • W miłości nie ma strachu (18)

 • 5

  • Wiarą w Jezusa zwyciężamy świat (1-12)

   • Na czym polega miłość do Boga (3)

  • Ufność w moc modlitwy (13-17)

  • Miejcie się na baczności w niegodziwym świecie (18-21)

   • Cały świat podlega mocy Niegodziwca (19)