1 Królów 16:1-34

  • Wyrok Jehowy przeciwko Baaszy (1-7)

  • Ela królem Izraela (8-14)

  • Zimri królem Izraela (15-20)

  • Omri królem Izraela (21-28)

  • Achab królem Izraela (29-33)

  • Chiel odbudowuje Jerycho (34)

16  Wtedy Jehowa za pośrednictwem Jehu+, syna Chananiego+, ogłosił wyrok przeciwko Baaszy. Powiedział:  „Podniosłem cię z prochu i ustanowiłem wodzem swojego ludu, Izraela+, ale ty postępowałeś tak jak Jeroboam i nakłoniłeś Izraelitów do grzechów, którymi mnie obrażali+.  Dlatego zmiotę Baaszę i jego dom i zrobię z jego domem to samo, co z domem Jeroboama+, syna Nebata.  Jeżeli ktoś z domu Baaszy umrze w mieście, to pożrą go psy, a jeżeli umrze w polu, to rozdziobią go ptaki*”.  Pozostałe fakty z życia Baaszy — jego potęgę i to, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela.  Potem Baasza spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Tircy+, a władzę po nim objął jego syn Ela.  Za pośrednictwem proroka Jehu, syna Chananiego, Jehowa ogłosił wyrok przeciwko Baaszy i jego domowi nie tylko z powodu wszelkiego zła, którego Baasza dopuścił się w oczach Jehowy, obrażając Go swoim postępowaniem, tak jak to robił dom Jeroboama, ale także z tego powodu, że zabił tamtego*+.  W 26 roku panowania Asy, króla Judy, królem Izraela został Ela, syn Baaszy. Panował w Tircy dwa lata.  Jego sługa Zimri, dowódca połowy rydwanów, uknuł przeciwko niemu spisek. Kiedy Ela upił się w Tircy, w domu Arcy, zarządcy domu królewskiego w Tircy, 10  Zimri wszedł, zadał mu śmiertelny cios+ i przejął po nim władzę. Doszło do tego w 27 roku panowania Asy, króla Judy. 11  Gdy tylko Zimri został królem i zasiadł na tronie, zgładził cały dom Baaszy. Nie oszczędził żadnego mężczyzny* spośród jego krewnych* i przyjaciół. 12  Tak Zimri unicestwił cały dom Baaszy — zgodnie z wyrokiem, który Jehowa ogłosił przeciwko Baaszy za pośrednictwem proroka Jehu+. 13  Stało się to z powodu wszystkich grzechów, które popełniał Baasza i jego syn Ela i które przez nich popełniali Izraelici, obrażając Jehowę, Boga Izraela, swoimi bezwartościowymi bożkami+. 14  Pozostałe fakty z życia Eli — wszystko, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela. 15  Zimri został królem w 27 roku panowania Asy, króla Judy, i panował w Tircy siedem dni. W tym czasie wojsko oblegało Gibbeton+, należący do Filistynów. 16  Kiedy podczas oblężenia do żołnierzy dotarła wiadomość: „Zimri uknuł spisek i zabił króla”, wszyscy Izraelici w obozie jeszcze tego samego dnia obwołali królem Omriego+, dowódcę wojska. 17  Omri z całym wojskiem* wycofał się spod Gibbetonu i obległ Tircę. 18  Kiedy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wszedł do ufortyfikowanej wieży domu* królewskiego, podpalił go i zginął w płomieniach+. 19  Stało się tak z powodu grzechów, które popełniał, robiąc to, co złe w oczach Jehowy. Postępował tak jak Jeroboam i nakłonił Izraelitów do grzechów+. 20  Pozostałe fakty z życia Zimriego oraz spisek, który uknuł, opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela. 21  Właśnie wtedy Izraelici podzielili się na dwa stronnictwa. Jedni popierali Tibniego, syna Ginata, i chcieli obwołać go królem, a drudzy popierali Omriego. 22  Ale zwolennicy Omriego wzięli górę nad tymi, którzy poparli Tibniego, syna Ginata. Tibni zginął, a Omri został królem. 23  W 31 roku panowania Asy, króla Judy, Omri został królem Izraela. Panował 12 lat, w tym sześć lat w Tircy. 24  Za 2 talenty* srebra kupił od Szemera górę Samaria i zbudował na niej miasto. Nadał temu miastu nazwę Samaria*+, od imienia Szemera, właściciela* góry. 25  Omri robił to, co złe w oczach Jehowy, i był gorszy niż wszyscy jego poprzednicy+. 26  We wszystkim postępował tak jak Jeroboam, syn Nebata, i dopuszczał się grzechów, które przez niego popełniali Izraelici, obrażając Jehowę, Boga Izraela, swoimi bezwartościowymi bożkami+. 27  Pozostałe fakty z życia Omriego — jego potęgę i to, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela. 28  Potem Omri spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Samarii, a władzę po nim objął jego syn Achab+. 29  Achab, syn Omriego, został królem Izraela w 38 roku panowania Asy, króla Judy. Panował w Samarii+ nad Izraelem 22 lata. 30  Achab, syn Omriego, robił to, co złe w oczach Jehowy, i okazał się gorszy niż wszyscy jego poprzednicy+. 31  Mało, że popełniał te same grzechy, co Jeroboam+, syn Nebata, to jeszcze wziął sobie za żonę Jezebel+, córkę Etbaala, króla Sydończyków+, i zaczął służyć Baalowi+ i mu się kłaniać. 32  Co więcej, postawił Baalowi ołtarz w świątyni* Baala+, którą zbudował w Samarii. 33  Ponadto wykonał święty pal*+. Swoim postępowaniem obrażał Jehowę, Boga Izraela, bardziej niż wszyscy królowie izraelscy, którzy panowali przed nim. 34  Za jego dni Chiel z Betel odbudował Jerycho. Jego fundament położył kosztem życia Abirama, swojego pierworodnego, a jego bramy postawił kosztem życia Seguba, swojego najmłodszego, tak jak to Jehowa zapowiedział przez Jozuego, syna Nuna+.

Przypisy

Dosł. „ptaki nieba”.
Chodzi o Nadaba, syna Jeroboama.
Dosł. „nikogo, kto oddaje mocz na mur”. Pogardliwy zwrot hebr. odnoszący się do mężczyzn.
Lub „mścicieli krwi”.
Dosł. „Izraelem”.
Lub „pałacu”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Nazwa ta znaczy „należąca do rodu Szemera”.
Dosł. „pana”.
Dosł. „domu”.