Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

B12-B

Ostatni tydzień ziemskiego życia Jezusa (część 2)

12 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA (W żydowskiej rachubie czasu dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca)

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Spokojny dzień w gronie uczniów

 • Judasz knuje zdradę

ZACHÓD SŁOŃCA

13 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Piotr i Jan przygotowują posiłek paschalny

 • Jezus i pozostali apostołowie przybywają późnym popołudniem

ZACHÓD SŁOŃCA

14 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Jezus je z apostołami posiłek paschalny

 • Myje apostołom nogi

 • Odprawia Judasza

 • Ustanawia Wieczerzę Pańską

 • Zostaje zdradzony i aresztowany w ogrodzie Getsemani

 • Apostołowie uciekają

 • Staje przed Sanhedrynem w domu Kajfasza

 • Piotr zapiera się Jezusa

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Jezus ponownie przed Sanhedrynem

 • Staje przed Piłatem, Herodem i znowu przed Piłatem

 • Zostaje skazany na śmierć i stracony na Golgocie

 • Umiera ok. 3 po południu

 • Jego ciało zostaje zdjęte z pala i pochowane

ZACHÓD SŁOŃCA

15 nisan (szabat)

ZACHÓD SŁOŃCA

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Piłat zgadza się postawić straż przy grobie Jezusa

ZACHÓD SŁOŃCA

16 nisan

ZACHÓD SŁOŃCA

 • Zakup dodatkowych wonności

WSCHÓD SŁOŃCA

 • Jezus zmartwychwstaje

 • Ukazuje się uczniom

ZACHÓD SŁOŃCA