List do Tytusa 3:1-15

3  W dalszym ciągu im przypominaj, żeby byli podporządkowani i posłuszni rządom i władzom+, żeby byli gotowi do spełniania wszelkich dobrych uczynków,  żeby o nikim nie mówili krzywdząco, nie byli kłótliwi, ale rozsądni*+, zawsze łagodni wobec wszystkich ludzi+.  Bo my też byliśmy kiedyś nierozumni, nieposłuszni, błądziliśmy, byliśmy niewolnikami rozmaitych pragnień i przyjemności, oddawaliśmy się złu, byliśmy pełni zawiści, budziliśmy odrazę, nienawidziliśmy jedni drugich.  Jednak Bóg, nasz Wybawca, dał wyraz swojej życzliwości+ i miłości do ludzi  (nie ze względu na nasze prawe uczynki+, ale ze względu na swoje miłosierdzie)+ i wybawił nas przez kąpiel, dzięki której ożyliśmy+, oraz przez odnowienie duchem świętym+.  Tego ducha wylał na nas obficie* przez Jezusa Chrystusa, naszego Wybawcę+,  żebyśmy — uznani za prawych dzięki Jego niezasłużonej życzliwości+ — odziedziczyli+ życie wieczne, na które mamy nadzieję+.  Te słowa są prawdziwe. Chcę więc, żebyś stale to wszystko podkreślał, tak by ci, którzy uwierzyli Bogu, skupiali się na spełnianiu szlachetnych uczynków. Wszystko to jest dobre i przynosi ludziom pożytek.  Stroń natomiast od głupich dyskusji, roztrząsania rodowodów, od sporów i kłótni dotyczących Prawa — bo są one bezużyteczne i jałowe+. 10  Człowiekowi, który wywołuje podziały*+, udziel jednego, a potem drugiego upomnienia*+. Jeśli to nie pomoże, przestań utrzymywać z nim kontakty+, 11  wiesz przecież, że taki człowiek zboczył z właściwej drogi i grzeszy, sam na siebie wydając wyrok. 12  Gdy przyślę do ciebie Artemasa lub Tychika+, postaraj się przyjść do mnie do Nikopolis, bo właśnie tam postanowiłem spędzić zimę. 13  Zenasa, który jest znawcą Prawa, oraz Apollosa należycie zaopatrz na drogę, żeby im niczego nie brakowało+. 14  Niech nasi bracia również uczą się stale spełniać szlachetne uczynki, żeby pomagać w zaspokajaniu pilnych potrzeb+. Wtedy ich służba nie będzie bezowocna*+. 15  Wszyscy, którzy są ze mną, przesyłają ci pozdrowienia. Przekaż moje pozdrowienia tym, którzy nas kochają i trwają w wierze. Obyście wszyscy zaznawali niezasłużonej życzliwości.

Przypisy

Dosł. „ustępliwi”.
Lub „szczodrze”.
Lub „popiera sektę; krzewi sekciarskie poglądy”.
Lub „ostrzeżenia”.
Lub „wtedy nie będą bezużyteczni”.

Komentarze

Multimedia