Księga Rodzaju 26:1-35

26  I znowu w tej krainie zapanował głód, podobnie jak za dni Abrahama+. Izaak udał się więc do Abimelecha*, króla Filistynów, do Geraru.  Wówczas ukazał mu się Jehowa i rzekł: „Nie idź do Egiptu. Zamieszkaj w ziemi, którą ci wskażę.  Przebywaj w niej jako cudzoziemiec+, a ja dalej będę z tobą i będę ci błogosławił, bo tobie i twojemu potomstwu dam wszystkie te ziemie+. I spełnię przysięgę, którą złożyłem twojemu ojcu, Abrahamowi+:  ‚Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie+ i dam mu wszystkie te ziemie+. I dzięki twojemu potomstwu otrzymają* błogosławieństwo wszystkie narody ziemi’+.  Stanie się tak dlatego, że Abraham słuchał mojego głosu i stosował się do moich wymagań, nakazów, ustaw i praw”+.  Izaak zamieszkał więc w Gerarze+.  Gdy miejscowi mężczyźni dopytywali się o Rebekę, która była bardzo piękna+, odpowiadał: „To moja siostra”+. Bał się przyznać, że jest jego żoną, bo myślał sobie: „Mogą mnie zabić z powodu Rebeki”.  Po pewnym czasie Abimelech, król Filistynów, wyglądając przez okno, zobaczył, jak Izaak czule przytula swoją żonę, Rebekę+.  Abimelech natychmiast wezwał Izaaka i rzekł: „Przecież ona jest twoją żoną! Czemu powiedziałeś, że to twoja siostra?”. Izaak odrzekł: „Bo się bałem, że mnie zabiją z jej powodu”+. 10  Lecz Abimelech wykrzyknął: „Jak mogłeś nam to zrobić?!+ Mało brakowało, a ktoś z ludu zabrałby twoją żonę i z nią spał. I ściągnąłbyś na nas winę!”+. 11  Wtedy Abimelech ogłosił całemu ludowi: „Każdy, kto tknie tego człowieka i jego żonę, zostanie ukarany śmiercią!”. 12  Potem Izaak zaczął siać ziarno w tej ziemi i jeszcze w tym samym roku zebrał 100 razy więcej, niż zasiał, ponieważ Jehowa mu błogosławił+. 13  Cały czas dobrze mu się powodziło, gromadził majątek, aż stał się człowiekiem bardzo zamożnym. 14  Miał stada owiec i bydła oraz liczną służbę+, dlatego Filistyni zaczęli mu zazdrościć. 15  Pozasypywali więc ziemią wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, Abrahama, gdy ten jeszcze żył+. 16  I Abimelech powiedział do Izaaka: „Przenieś się gdzie indziej, bo stałeś się o wiele potężniejszy od nas”. 17  Wtedy Izaak wyprowadził się stamtąd, rozbił obóz w dolinie* Geraru+ i tam zamieszkał. 18  Odkopał studnie, które wykopano za dni jego ojca, Abrahama, a które Filistyni pozatykali po jego śmierci+. I przywrócił im nazwy nadane kiedyś przez jego ojca+. 19  Gdy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie*, znaleźli studnię z czystą wodą. 20  I pasterze z Geraru zaczęli się kłócić z pasterzami Izaaka. „Ta woda jest nasza!” — mówili. Ponieważ spierali się o tę studnię, Izaak nadał jej nazwę Esek*. 21  Zaczęli też kopać inną studnię i o nią także się pokłócili. Dlatego Izaak nadał jej nazwę Sitna*. 22  Później przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już się nie spierali. Nadał jej więc nazwę Rechobot* i powiedział: „Wszystko to dzięki Jehowie, który dał nam tak dużo miejsca i pobłogosławił nas w tej ziemi wieloma potomkami”+. 23  Potem udał się stamtąd do Beer-Szeby+. 24  Tej nocy ukazał mu się Jehowa i przemówił do niego: „Jestem Bogiem Abrahama, twojego ojca+. Nie bój się+, bo jestem z tobą i będę ci błogosławił, i pomnożę twoje potomstwo ze względu na mojego sługę Abrahama”+. 25  Izaak zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Jehowy+. Tam też rozbił swój namiot+, a jego słudzy wykopali studnię. 26  Później przyszedł do niego z Geraru Abimelech z Achuzzatem, swoim doradcą, i Pikolem, dowódcą swego wojska+. 27  Izaak powiedział do nich: „Po co do mnie przyszliście? Przecież mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie”. 28  A oni odrzekli: „Wyraźnie widzimy, że Jehowa jest z tobą+. Dlatego postanowiliśmy ci powiedzieć: ‚Zwiążmy się przysięgą i zawrzyjmy przymierze+, 29  że nie uczynisz nam nic złego, tak jak my nie skrzywdziliśmy ciebie. Z naszej strony zaznałeś tylko dobra i odesłaliśmy cię w pokoju. Jehowa ci teraz błogosławi’”. 30  Wtedy przygotował dla nich ucztę, a oni jedli i pili. 31  Następnego ranka wstali wcześnie i złożyli sobie przysięgę+. Potem Izaak wyprawił ich w drogę i odeszli w pokoju. 32  Tego dnia przyszli do Izaaka słudzy i powiedzieli, że w studni, którą wykopali+, znaleźli wodę. 33  Nazwał ją więc Sziba*. Dlatego to miasto aż po dziś dzień nazywa się Beer-Szeba*+. 34  A Ezaw, kiedy skończył 40 lat, wziął sobie za żonę Judytę, córkę Hetyty Beeriego, oraz Basemat, córkę Hetyty Elona+. 35  Przysparzały one Izaakowi i Rebece wielu zmartwień*+.

Przypisy

Może chodzić o urzędowy tytuł filistyńskich królów.
Lub „zdobędą”.
Lub „wadi”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „w tym wadi”. Zob. Słowniczek pojęć.
Nazwa ta znaczy „spór”.
Nazwa ta znaczy „oskarżenie”.
Nazwa ta znaczy „przestronne miejsca”.
Nazwa ta znaczy „przysięga” lub „siedem”.
Nazwa ta może znaczyć „studnia przysięgi” lub „studnia siedmiu”.
Dosł. „goryczy ducha”.

Komentarze

Multimedia