Księga Rodzaju 25:1-34

25  Abraham ponownie się ożenił, a jego żona miała na imię Ketura.  Z czasem urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana+, Jiszbaka i Szuacha+.  Jokszan został ojcem Szeby i Dedana. Synami Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim*.  Synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli potomkami Ketury.  Abraham cały swój majątek dał Izaakowi+.  Natomiast synom, których urodziły mu nałożnice*, dał dary i jeszcze za swego życia wysłał ich na Wschód*, z dala od swojego syna Izaaka+.  Abraham żył 175 lat.  Umarł w późnej starości, sędziwy i zadowolony ze swego życia. Dołączył do swojego ludu*.  Izaak i Ismael, jego synowie, pochowali go w jaskini Machpela niedaleko Mamre, na polu Efrona, syna Hetyty Cochara+, 10  na polu, które Abraham kupił od synów Heta. Został pochowany tam, gdzie jego żona Sara+. 11  Po śmierci Abrahama Bóg dalej błogosławił jego synowi Izaakowi+, który mieszkał w pobliżu Beer-Lachaj-Roj+. 12  Oto dzieje Ismaela+, syna Abrahama, którego urodziła mu Egipcjanka Hagar+, służąca Sary. 13  To są imiona synów Ismaela, od których zostały nazwane ich rody: Nebajot+, pierworodny Ismaela, a także Kedar+, Adbeel, Mibsam+, 14  Miszma, Duma, Massa, 15  Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. 16  To właśnie są imiona synów Ismaela, od których pochodzą nazwy ich osad i obozów* — imiona 12 naczelników ich rodów+. 17  Ismael przeżył 137 lat i umarł, dołączył do swojego ludu*. 18  Jego potomkowie obozowali od Chawili+ koło Szur+, leżącego niedaleko Egiptu, aż po Asyrię. Osiedlili się w pobliżu wszystkich swoich braci*+. 19  Oto dzieje Izaaka, syna Abrahama+. Ojcem Izaaka był Abraham. 20  Izaak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Aramejczyka Betuela+ z Paddan-Aram, siostrę Aramejczyka Labana. 21  Izaak błagał Jehowę w sprawie swojej żony, ponieważ była niepłodna. Jehowa wysłuchał jego prośby i Rebeka zaszła w ciążę. 22  I synowie w jej łonie zaczęli ze sobą walczyć+, dlatego powiedziała: „Jeśli mam tak cierpieć, to po co mi żyć?”. Zwróciła się więc do Jehowy. 23  A Jehowa rzekł jej: „W twoim łonie są dwa narody+ i wyjdą z ciebie dwa odrębne ludy+. Jeden naród będzie silniejszy od drugiego+, a starszy będzie służył młodszemu”+. 24  Gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. 25  Syn, który urodził się pierwszy, był cały czerwony i pokryty owłosieniem jak płaszczem+. Nazwano go więc Ezaw*+. 26  Potem urodził się jego brat, który trzymał Ezawa za piętę+. Nazwano go więc Jakub*+. Gdy Rebeka ich urodziła, Izaak miał 60 lat. 27  Kiedy chłopcy podrośli, Ezaw stał się umiejętnym myśliwym+ i często chodził polować, Jakub natomiast był człowiekiem spokojnym* i spędzał dużo czasu w namiotach+. 28  Izaak kochał Ezawa, bo lubił dziczyznę, którą on mu przynosił, a Rebeka kochała Jakuba+. 29  Pewnego razu, gdy Jakub gotował jakąś potrawę, Ezaw wrócił z pola bardzo zmęczony. 30  I odezwał się do Jakuba: „Proszę cię, daj mi szybko trochę* tego czerwonego*, bo padam z nóg*!”. Dlatego nazwano go też Edom*+. 31  Jakub odrzekł: „Sprzedaj mi najpierw swoje prawo pierworodnego!”+. 32  Ezaw odparł: „I tak umieram! Po co mi to pierworództwo?”. 33  Jakub jednak powiedział: „Najpierw mi przysięgnij!”. I Ezaw przysiągł, i sprzedał mu swoje prawo pierworodnego+. 34  Wtedy Jakub dał Ezawowi chleb i potrawę z soczewicy, a ten najadł się i napił. Potem wstał i odszedł. W ten sposób Ezaw wzgardził prawem pierworodnego.

Przypisy

Najwyraźniej każde z tych trzech hebr. imion to nazwy plemion lub ludów.
Czyli do ziemi leżącej na wschód od Kanaanu.
Poetycki zwrot, którym opisywano śmierć.
Lub „obozów otoczonych murem”.
Poetycki zwrot, którym opisywano śmierć.
Możliwe też „żyli we wrogich stosunkach ze wszystkimi swoimi braćmi”.
Imię to znaczy „owłosiony; włochaty”.
Imię to znaczy „chwytający za piętę; ten, kto zajmuje czyjeś miejsce”.
Lub „nienagannym”.
Lub „łyk; kęs”.
Lub „tej czerwonej potrawy”.
Lub „umieram z głodu”.
Imię to znaczy „czerwony”.

Komentarze

Multimedia