Księga Rodzaju 23:1-20

23  Sara przeżyła 127 lat. Tyle trwało jej życie+.  Sara umarła w Kiriat-Arbie+, czyli w Hebronie+, w ziemi Kanaan+. I Abraham zaczął ją opłakiwać.  Potem odszedł od ciała swojej zmarłej żony i odezwał się do synów Heta+:  „Jestem wśród was cudzoziemcem i osiedleńcem+. Sprzedajcie mi kawałek waszej ziemi, gdzie mógłbym pochować zmarłą żonę”.  Synowie Heta odpowiedzieli Abrahamowi:  „Posłuchaj nas, panie. Jesteś dla nas naczelnikiem Bożym*+. Możesz pochować swoją żonę w najwspanialszym z naszych grobowców. Nikt z nas nie odmówi ci miejsca na grobowiec dla twojej żony”.  Wtedy Abraham wstał, pokłonił się tamtejszym mieszkańcom, synom Heta+,  i powiedział do nich: „Jeśli się zgadzacie*, żebym pochował tutaj swoją żonę, to posłuchajcie mnie. Poproście Efrona, syna Cochara,  żeby sprzedał mi jaskinię Machpela, która należy do niego i znajduje się na skraju jego pola. Niech sprzeda mi ją w waszej obecności za tyle srebra, ile jest warta+, żebym miał gdzie pochować żonę”+. 10  A Hetyta Efron siedział wśród synów Heta. Odpowiedział więc Abrahamowi tak, że słyszeli to synowie Heta oraz wszyscy, którzy wchodzili przez bramę miasta+: 11  „Nie, panie! Posłuchaj, daję ci to pole razem z jaskinią. Daję ci to na oczach mojego ludu. Pochowaj tam swoją żonę”. 12  Wtedy Abraham pokłonił się tamtejszym mieszkańcom 13  i w ich obecności zwrócił się do Efrona: „Posłuchaj mnie, proszę! Dam ci za pole tyle, ile jest warte. Weź to srebro ode mnie, żebym mógł tam pochować żonę”. 14  W końcu Efron rzekł do Abrahama: 15  „Panie, posłuchaj. Ten kawałek ziemi jest wart 400 syklów* srebra, ale przecież cena nie jest dla nas ważna. Pochowaj więc swoją żonę”. 16  Abraham zgodził się na propozycję Efrona i odważył mu taką ilość srebra, o jakiej wspomniał on w obecności synów Heta — 400 syklów* srebra według wagi przyjętej przez kupców+. 17  W ten sposób potwierdzono, że pole Efrona w Machpeli niedaleko Mamre — pole razem z jaskinią i wszystkimi drzewami, które rosły w obrębie jego granic — 18  przeszło na własność Abrahama. Odbyło się to w obecności synów Heta i wszystkich wchodzących przez bramę miasta. 19  Potem Abraham pochował swoją żonę, Sarę, w jaskini na polu Machpela niedaleko Mamre, Hebronu, w ziemi Kanaan. 20  Tak więc synowie Heta przekazali Abrahamowi pole wraz z jaskinią, która miała służyć jako miejsce pochówku+.

Przypisy

Możliwe też „wielkim naczelnikiem”.
Lub „wasze dusze się zgadzają”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.

Komentarze

Multimedia