Księga Ozeasza 2:1-23

2  „Mówcie do swoich braci: ‚Mój ludu!*+,a do swych sióstr: ‚Te, którym okazano miłosierdzie!*+.   Oskarżajcie swoją matkę, oskarżajcie ją,bo ona nie jest moją żoną+, a ja nie jestem jej mężem. Niech zerwie z prostytucją*,niech przestanie cudzołożyć*.   W przeciwnym razie rozbiorę ją do naga i pokażę ją taką, jaka była w dniu narodzin. Uczynię ją podobną do pustyni,do bezwodnej ziemi,i sprawię, że umrze z pragnienia.   Jej dzieciom nie okażę miłosierdzia,bo są owocem prostytucji*.   Ich matka uprawiała prostytucję*+. Ta, która była z nimi w ciąży, postępowała haniebnie+, bo mówiła: ‚Pójdę za swoimi kochankami+,którzy mi dają chleb i wodę,wełnę i len, oliwę i napój’.   Dlatego zagrodzę jej drogę cierniami,wzniosę przed nią kamienny mur,żeby nie mogła znaleźć swoich ścieżek.   Pobiegnie za swoimi kochankami, ale ich nie dogoni+. Będzie ich szukać, ale ich nie odnajdzie. I powie: ‚Wrócę do swojego pierwszego męża+,bo wtedy powodziło mi się lepiej niż teraz’+.   Nie dostrzegała, że to ja dawałem jej zboże+ i młode wino, i oliwęi że to ja obsypywałem ją srebrem i złotem,których używała dla Baala+.   Dlatego postąpię z nią inaczej: pozbawię ją swojego zboża w czasie żniworaz młodego wina w jego porze+i odbiorę swoją wełnę i swój len, które zakrywały jej nagość. 10  Obnażę ją na oczach jej kochankówi nikt jej nie uwolni z mojej ręki+. 11  Położę kres całej jej radości,jej świętom+, nowiom, szabatom i wszystkim uroczystościom. 12  Zniszczę jej krzewy winne oraz jej drzewa figowe, o których powiedziała: ‚To zapłata, którą mi dali moi kochankowie’. Zamienię je w leśną gęstwinę,pożrą je dzikie zwierzęta. 13  Wymierzę jej karę za wszystkie te dni, w których składała ofiary wizerunkom Baala+i stroiła się w pierścienie oraz inne ozdoby, i uganiała się za swoimi kochankami,a o mnie zapomniała”+ — mówi Jehowa. 14  „Będę więc ją przekonywać,wyprowadzę ją na pustkowiei przemówię jej do serca. 15  Wówczas zwrócę jej winnice+,dolinę* Achor+ uczynię dla niej bramą nadziei. A ona odpowie jak w czasach swojej młodości,jak wtedy, gdy wyszła z ziemi egipskiej+. 16  Tego dnia”, oświadcza Jehowa,„będzie mówić do mnie: ‚Mój mężu’ i już nie powie: ‚Mój panie’*. 17  Sprawię, że przestanie wymawiać imiona Baalów+i pójdą one w zapomnienie+. 18  Tego dnia ze względu na swój lud zawrę przymierze z dzikimi zwierzętami+,z ptakami latającymi pod niebem i stworzeniami pełzającymi po ziemi+. Usunę z kraju łuk, miecz i wojnę+i sprawię, że mój lud będzie mieszkał bezpiecznie+. 19  Zaręczę się z tobą i będziesz moja na zawsze. Zaręczę się z tobą w prawości i sprawiedliwości,w lojalnej miłości i miłosierdziu+. 20  Zaręczę się z tobą w wiernościi naprawdę poznasz Jehowę+. 21  Tego dnia odpowiem”, mówi Jehowa,„odpowiem niebiosom,a one odpowiedzą ziemi+. 22  Ziemia odpowie zbożu i młodemu winu, i oliwie,a one odpowiedzą Jizreelowi*+. 23  I zasieję ją sobie niczym ziarno w ziemi+,i okażę miłosierdzie tej, której nie okazano miłosierdzia*. Do tych, którzy nie są moim ludem*, powiem: ‚Jesteście moim ludem’+,a oni powiedzą: ‚Ty jesteś naszym Bogiem’”+.

Przypisy

Zob. przypis do Oz 1:9.
Zob. przypis do Oz 1:6.
Lub „niemoralnością; rozwiązłością”.
Lub „niech usunie cudzołóstwo spomiędzy swych piersi”.
Lub „niemoralności; rozwiązłości”.
Lub „dopuszczała się niemoralności; dopuszczała się rozwiązłości”.
Lub „nizinę”.
Lub „mój Baalu”.
Imię to znaczy „Bóg zasieje nasienie”.
Zob. przypis do Oz 1:6.
Zob. przypis do Oz 1:9.

Komentarze

Multimedia