Spis treści

Ewangelia według Mateusza

Jezus zaprasza Mateusza, żeby został jego naśladowcą