Spis treści

Ewangelia według Marka

Jezus ucisza burzę