Księga Liczb 4:1-49

4  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona:  „Dokonajcie spisu mężczyzn z rodu Kehata+ spośród synów Lewiego — według ich rodzin —  wszystkich od 30+ do 50 lat+, wyznaczonych do pracy związanej z namiotem spotkania+.  „Oto służba synów Kehata związana z namiotem spotkania+, z rzeczami szczególnie świętymi:  Gdy obóz będzie wyruszał, Aaron i jego synowie wejdą do namiotu, zdejmą zasłonę+ i przykryją nią Arkę+ Świadectwa.  Następnie położą nakrycie ze skór foczych, na wierzchu rozciągną mocną niebieską tkaninę i założą drążki+.  „Niebieską tkaninę rozciągną też na stole z chlebami pokładnymi+, po czym położą na nim misy, kielichy, czasze i dzbany używane podczas składania ofiar płynnych+. Ofiarowany chleb+ ma na nim pozostać.  Potem okryją stół szkarłatną tkaniną*, na wierzchu rozciągną nakrycie ze skór foczych i założą drążki+.  Następnie wezmą niebieską tkaninę i przykryją świecznik+ razem z lampami+, gasidłami* i pojemnikami na wypalone knoty+, a także wszystkie naczynia na oliwę. 10  Zawiną świecznik ze wszystkimi tymi przyborami w nakrycie ze skór foczych i położą na noszach. 11  Niebieską tkaninę rozciągną też na złotym ołtarzu+, po czym przykryją go nakryciem ze skór foczych i założą drążki+. 12  Potem wezmą wszystkie inne sprzęty+ używane podczas służby w świętym miejscu*, położą je na niebieskiej tkaninie, przykryją nakryciem ze skór foczych i umieszczą na noszach. 13  „Z ołtarza usuną popiół*+ i rozciągną na nim tkaninę z purpurowej wełny*. 14  Na niej położą wszystkie przybory, których używa się podczas służby przy ołtarzu — pojemniki na rozżarzone węgle, widełki, szufelki i misy+ — po czym rozciągną na tym nakrycie ze skór foczych i założą drążki+. 15  „Gdy obóz będzie wyruszał i Aaron oraz jego synowie skończą przykrywać wyposażenie świętego miejsca+ i wszystkie przybory, przyjdą synowie Kehata, żeby je nieść+. Nie wolno im jednak dotknąć żadnej rzeczy ze świętego miejsca, żeby nie umarli+. Takie zadanie* mają synowie Kehata w związku z namiotem spotkania. 16  „Eleazar+, syn kapłana Aarona, jest odpowiedzialny za oliwę do świecznika+, wonne kadzidło+, codzienną ofiarę zbożową* oraz olejek do namaszczania+. Sprawuje nadzór nad całym przybytkiem i wszystkim, co w nim jest, w tym nad świętym miejscem i znajdującymi się w nim sprzętami”. 17  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza i Aarona: 18  „Nie dopuśćcie, żeby Kehatyci+ zostali wytraceni z plemienia Lewiego. 19  Aby nie umarli z powodu zbliżania się do rzeczy najświętszych+, Aaron i jego synowie każdemu z nich wyznaczą zadania i powiedzą, co ma przenosić. 20  Ale Kehatyci ani na chwilę nie mogą wejść do namiotu spotkania, żeby zobaczyć rzeczy święte. W przeciwnym razie umrą”+. 21  Potem Jehowa powiedział do Mojżesza: 22  „Dokonaj spisu mężczyzn z rodu Gerszona+ według ich rodzin. 23  Spisz wszystkich od 30 do 50 lat, wyznaczonych do służby związanej z namiotem spotkania. 24  Oto zadania przydzielone rodzinom Gerszonitów — to, o co mają dbać i co przenosić+: 25  Mają przenosić płótna namiotowe przybytku+, namiot spotkania, jego nakrycia, nakrycie ze skór foczych, które jest na wierzchu+, kotarę przy wejściu do namiotu spotkania+, 26  zasłony, które ogradzają dziedziniec+ otaczający przybytek i ołtarz, kotarę przy wejściu na ten dziedziniec+, jak również ich linki namiotowe, wszystkie przybory i wszystko, co jest związane z tą służbą. Takie są ich zadania. 27  Gerszonici+ mają pełnić służbę pod nadzorem Aarona i jego synów. Przenoszenie wszystkich tych rzeczy zostanie im wyznaczone jako ich obowiązek. 28  To jest służba rodzin Gerszonitów związana z namiotem spotkania+ — obowiązki, jakie mają wykonywać pod nadzorem Itamara+, syna kapłana Aarona. 29  „Spisz mężczyzn z rodu Merariego+ według ich rodzin, 30  wszystkich od 30 do 50 lat, wyznaczonych do służby związanej z namiotem spotkania. 31  Oto rzeczy, które mają przenosić+, pełniąc służbę związaną z namiotem spotkania: ramy+ przybytku, jego poprzeczki+, słupy+, podstawy z gniazdem+, 32  słupy+ dookoła dziedzińca, ich podstawy z gniazdem+, ich paliki namiotowe+, ich linki namiotowe oraz całe wyposażenie i wszystko, co ma związek z tą służbą. Mają przenosić to, co każdemu z nich wyznaczycie. 33  To jest służba rodzin Merarytów+ związana z namiotem spotkania, którą mają pełnić pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona”+. 34  Mojżesz i Aaron oraz naczelnicy+ ludu spisali więc mężczyzn z rodu Kehata+ według ich rodzin, 35  wszystkich od 30 do 50 lat, wyznaczonych do służby związanej z namiotem spotkania+. 36  Ogólna liczba spisanych według ich rodzin wyniosła 2750+. 37  To byli mężczyźni z rodzin Kehatytów, którzy pełnili służbę związaną z namiotem spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich zgodnie z nakazem, jaki Jehowa dał Mojżeszowi+. 38  Spisani zostali mężczyźni z rodu Gerszona+ według ich rodzin, 39  wszyscy od 30 do 50 lat, wyznaczeni do służby związanej z namiotem spotkania. 40  Ogólna liczba spisanych według ich rodzin wyniosła 2630+. 41  To byli mężczyźni z rodzin Gerszonitów, którzy pełnili służbę związaną z namiotem spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich zgodnie z nakazem Jehowy+. 42  Spisani zostali mężczyźni z rodu Merariego według ich rodzin, 43  wszyscy od 30 do 50 lat, wyznaczeni do służby związanej z namiotem spotkania+. 44  Ogólna liczba spisanych według ich rodzin wyniosła 3200+. 45  To byli mężczyźni z rodzin Merarytów, których Mojżesz i Aaron spisali zgodnie z nakazem, jaki Jehowa dał Mojżeszowi+. 46  Mojżesz i Aaron oraz naczelnicy Izraela spisali wszystkich tych Lewitów według ich rodzin i według ich rodów. 47  Byli to mężczyźni od 30 do 50 lat — wszyscy wyznaczeni do usługiwania i przenoszenia rzeczy związanych z namiotem spotkania+. 48  Ogólna liczba spisanych wyniosła 8580+. 49  Zostali spisani zgodnie z nakazem, jaki Jehowa dał Mojżeszowi, każdy stosownie do tego, jaką służbę miał wykonywać i jakie rzeczy przenosić. Zostali spisani tak, jak Jehowa polecił Mojżeszowi.

Przypisy

Lub „tkaniną barwioną szkarłatem z czerwców”.
Lub „szczypcami”.
Lub „tłusty popiół”, czyli popiół nasiąknięty tłuszczem ofiar.
Lub „wełny barwionej czerwonawą purpurą”.
Dosł. „ciężar”.

Komentarze

Multimedia