Księga Liczb 36:1-13

36  Mężczyźni będący głowami rodzin potomków Gileada, syna Machira+, syna Manassesa — z rodzin synów Józefa — przyszli do Mojżesza i do naczelników, głów izraelskich rodzin,  i powiedzieli: „Jehowa nakazał, żeby nasz pan rozdzielił ziemię przez losowanie+ i dał Izraelitom jako dziedzictwo. Jehowa też nakazał, żeby nasz pan dał dziedzictwo naszego brata Celofchada jego córkom+.  Jeśli poślubią one mężczyzn z innego plemienia izraelskiego, to ich część dziedzictwa odpadnie od dziedzictwa naszych ojców i zostanie włączona do dziedzictwa plemienia, do którego będą wtedy należeć. Stracimy więc dziedzictwo przydzielone nam przez losowanie.  Kiedy w Izraelu nastanie Jubileusz+, dziedzictwo tych kobiet zostanie na stałe włączone do dziedzictwa plemienia, do którego będą wtedy należeć. Odpadnie więc od plemienia naszych ojców”.  Wtedy Mojżesz na rozkaz Jehowy powiedział Izraelitom: „Plemię synów Józefa ma rację.  Oto co Jehowa nakazał w sprawie córek Celofchada: ‚Mogą wyjść za mąż, za kogo będą chciały, pod warunkiem że jego rodzina będzie pochodzić z plemienia ich ojca.  Żadne dziedzictwo Izraelitów nie może przejść z jednego plemienia na drugie — powinno pozostać w plemieniu ich przodków.  Każda córka, która otrzyma dziedziczną własność wśród izraelskich plemion, musi wyjść za mąż za człowieka z plemienia swojego ojca+, żeby Izraelici mogli zachować dziedziczną własność swoich przodków.  Żadne dziedzictwo nie może przejść z jednego plemienia na drugie. Każde izraelskie plemię ma zachować swoje dziedzictwo’”. 10  Córki Celofchada zrobiły tak, jak Jehowa nakazał Mojżeszowi+. 11  Machla, Tirca, Chogla, Milka i Noa, córki Celofchada+, poślubiły synów swoich stryjów. 12  Wyszły za mąż za mężczyzn z rodzin pochodzących od Manassesa, syna Józefa, żeby ich dziedzictwo mogło pozostać w plemieniu, do którego należała rodzina ich ojca. 13  Takie przykazania i rozporządzenia Jehowa dał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza na pustynnych równinach moabskich, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha+.

Przypisy

Komentarze

Multimedia