Księga Liczb 32:1-42

32  Synowie Rubena+ i synowie Gada+ mieli bardzo liczny żywy inwentarz. Kiedy zobaczyli ziemię Jazer+ i ziemię Gilead, uznali, że jest to dobre miejsce do hodowli stad.  Przyszli więc do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do naczelników ludu i powiedzieli:  „Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Cheszbon+, Eleale, Sebam, Nebo+ i Beon+ —  ziemia, którą Jehowa podbił dla zboru izraelskiego+ — to ziemia dobra dla stad, a twoi słudzy mają bardzo liczne stada”+.  I dodali: „Jeśli cieszymy się twoją przychylnością, daj tę ziemię na własność swoim sługom. Nie każ nam przeprawiać się przez Jordan”.  Wtedy Mojżesz powiedział synom Gada i synom Rubena: „Wasi bracia mają iść na wojnę, a wy zamierzacie tu osiąść?  Czy chcecie zniechęcić Izraelitów do przeprawienia się do ziemi, którą Jehowa na pewno im da?  Tak właśnie zrobili wasi ojcowie, gdy ich wysłałem z Kadesz-Barnei, żeby obejrzeli tę ziemię+.  Poszli do Doliny Eszkolu*+, zobaczyli tę ziemię, a potem zniechęcili Izraelitów, żeby do niej nie weszli, chociaż Jehowa z całą pewnością by im ją dał+. 10  Wtedy Jehowa zapłonął gniewem i przysiągł+: 11  ‚Mężczyźni, którzy wyszli z Egiptu w wieku od 20 lat wzwyż, nie zobaczą ziemi+, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi+ — bo nie podążali za mną całym sercem — 12  z wyjątkiem Kaleba+, syna Kenizzyty Jefunnego, i Jozuego+, syna Nuna, którzy całym sercem podążali za Jehową’+. 13  I Jehowa zapłonął gniewem na Izraelitów, i sprawił, że przez 40 lat+ błąkali się po pustkowiu, aż wymarło całe pokolenie, które w oczach Jehowy postępowało niegodziwie+. 14  A teraz wy, plemię grzeszników, zajęliście miejsce swoich ojców i rozpalacie jeszcze większy gniew Jehowy na Izraela. 15  Jeśli przestaniecie za Nim podążać, to On znów pozostawi Izraelitów na pustkowiu i sprowadzicie na cały ten lud zgubę”. 16  Później podeszli do niego i rzekli: „Pozwól nam tu zbudować kamienne zagrody dla naszych zwierząt i miasta dla naszych dzieci. 17  Niech nasze dzieci zamieszkają w obwarowanych miastach, gdzie nie będą im zagrażać mieszkańcy tej ziemi. A my sami dalej będziemy gotowi walczyć+. Pójdziemy przed Izraelitami i zaprowadzimy ich na wyznaczone im miejsce. 18  Nie wrócimy do swoich domów, dopóki każdy Izraelita nie otrzyma ziemi jako swego dziedzictwa+. 19  My nie dostaniemy dziedzictwa razem z nimi po tamtej stronie Jordanu, bo nasze dziedzictwo przypadło nam po wschodniej stronie Jordanu”+. 20  Mojżesz powiedział im na to: „Jeśli tak zrobicie — uzbroicie się przed obliczem Jehowy na wojnę+ — 21  jeśli każdy z was się uzbroi i przeprawi przez Jordan przed obliczem Jehowy, dopóki On nie wypędzi swoich wrogów+, 22  tak iż ten kraj z pomocą Jehowy zostanie podbity+, to potem możecie wrócić+ i będziecie wolni od winy w oczach Jehowy i Izraela. Wtedy Jehowa da wam tę ziemię na własność+. 23  Ale jeśli tak nie zrobicie, to zgrzeszycie przeciw Jehowie i wiedzcie, że odpowiecie za swój grzech. 24  Możecie więc zbudować miasta dla swoich dzieci i kamienne zagrody dla swoich trzód+, ale musicie zrobić to, co obiecaliście”. 25  Wtedy synowie Gada i synowie Rubena rzekli do Mojżesza: „Twoi słudzy postąpią tak, jak nasz pan nakazuje. 26  Nasze dzieci, żony, nasze stada i wszystkie inne zwierzęta domowe pozostaną w miastach Gileadu+, 27  ale twoi słudzy — wszyscy uzbrojeni mężczyźni — pójdą walczyć dla Jehowy+, tak jak nasz pan mówi”. 28  Mojżesz wydał więc co do nich nakaz kapłanowi Eleazarowi i Jozuemu, synowi Nuna, oraz głowom rodów plemion izraelskich. 29  Rzekł do nich: „Jeśli synowie Gada i synowie Rubena — wszyscy uzbrojeni mężczyźni — przeprawią się z wami przez Jordan i pójdą walczyć dla Jehowy, tak iż kraj zostanie przez was podbity, to dacie im ziemię Gilead na własność+. 30  Ale jeśli się nie uzbroją i nie przeprawią się z wami, to osiedlą się wśród was w ziemi Kanaan”. 31  Wtedy synowie Gada i synowie Rubena powiedzieli: „Jak Jehowa polecił twoim sługom, tak zrobimy. 32  Uzbroimy się i przeprawimy przed obliczem Jehowy do ziemi Kanaan+, a nasze dziedzictwo, nasza własność, będzie po tej stronie Jordanu”. 33  Mojżesz dał więc synom Gada i synom Rubena+ oraz połowie plemienia Manassesa+, syna Józefa, królestwo amoryckiego króla Sychona+ i królestwo Oga+, króla Baszanu — miasta i należącą do nich ziemię w obrębie tych terytoriów oraz miasta w ziemi leżącej wokoło. 34  Synowie Gada zbudowali* Dibon+, Atarot+, Aroer+, 35  Atrot-Szofan, Jazer+, Jogbohę+, 36  Bet-Nimrę+ i Bet-Haran+ — obwarowane miasta. Zbudowali też kamienne zagrody dla trzód. 37  Synowie Rubena odbudowali Cheszbon+, Eleale+, Kiriataim+, 38  Nebo+, Baal-Meon+ — których nazwy zostały zmienione — oraz Sibmę. Odbudowanym miastom zaczęli nadawać nowe nazwy. 39  Synowie Machira+, syna Manassesa, wyruszyli przeciw Gileadowi, zdobyli go i wypędzili stamtąd Amorytów. 40  Mojżesz dał więc Gilead Machirowi, synowi Manassesa, i on w nim zamieszkał+. 41  Jair, syn Manassesa, wyruszył i zdobył wioski namiotowe, które nazwał Chawwot-Jair*+. 42  A Nobach wyruszył i zdobył Kenat oraz okoliczne* miejscowości. I nadał mu nazwę od swojego imienia — Nobach.

Przypisy

Lub „Wadi Eszkol”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Lub „odbudowali”.
Nazwa ta znaczy „wioski namiotowe Jaira”.
Lub „zależne od niego”.

Komentarze

Multimedia