Księga Liczb 28:1-31

28  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza:  „Daj Izraelitom taki nakaz: ‚Macie dbać o to, żeby w wyznaczonych porach składać mi ofiary+, mój chleb, ofiary spalane w ogniu jako przyjemną* woń dla mnie’.  „I powiedz im: ‚Oto ofiary spalane w ogniu, które będziecie składać Jehowie: Jako stałą ofiarę całopalną dwa zdrowe roczne baranki dziennie+.  Jednego baranka będziecie składać rano, a drugiego o zmierzchu*+  razem z ofiarą zbożową* z jednej dziesiątej efy* najlepszej mąki wymieszanej z ćwiercią hinu* oliwy z rozgniecionych oliwek+.  Jest to stała ofiara całopalna+, której składanie polecono przy górze Synaj, ofiara o przyjemnej woni spalana w ogniu dla Jehowy.  Należy ją też składać razem z ofiarą płynną z ćwierci hinu napoju alkoholowego na każdego baranka+. Ta ofiara płynna dla Jehowy ma być wylewana w świętym miejscu*.  Drugiego baranka będziecie składać o zmierzchu*. Z taką samą ofiarą zbożową jak rano i z taką samą ofiarą płynną będziecie go składać jako ofiarę o przyjemnej woni spalaną w ogniu dla Jehowy+.  „‚Ale w dniu szabatu+ dodatkowo należy składać dwa zdrowe roczne baranki, ofiarę zbożową z dwóch dziesiątych efy najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, a także ofiarę płynną. 10  To jest ofiara całopalna na dzień szabatu. Należy ją składać razem ze stałą ofiarą całopalną oraz towarzyszącą jej ofiarą płynną+. 11  „‚Na początku każdego miesiąca* będziecie składać ofiarę całopalną dla Jehowy z dwóch młodych byków, jednego barana i siedmiu zdrowych rocznych baranków+ 12  oraz na każdego byka ofiarę zbożową+ z trzech dziesiątych efy najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, na jednego barana+ ofiarę zbożową z dwóch dziesiątych efy najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, 13  a na każdego baranka ofiarę zbożową z jednej dziesiątej efy najlepszej mąki wymieszanej z oliwą. To jest ofiara całopalna, ofiara o przyjemnej woni+ spalana w ogniu dla Jehowy. 14  Jeśli chodzi o ofiary płynne, na każdego byka należy składać pół hinu wina+, na jednego barana trzecią część hinu+, a na każdego baranka ćwierć hinu+. To jest ofiara całopalna, która ma być składana raz w miesiącu przez cały rok. 15  Oprócz stałej ofiary całopalnej i towarzyszącej jej ofiary płynnej należy też składać Jehowie koziołka jako ofiarę za grzech. 16  „‚W 14 dniu miesiąca pierwszego będzie Pascha ku czci Jehowy+. 17  W 15 dniu tego miesiąca rozpocznie się święto. Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb+. 18  W pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy. 19  Na ofiarę spalaną w ogniu, całopalenie dla Jehowy, złożycie dwa młode byki, jednego barana i siedem rocznych baranków. Mają one być zdrowe+. 20  Razem z nimi złożycie ofiary zbożowe z najlepszej mąki wymieszanej z oliwą+ — z trzech dziesiątych efy na każdego byka, z dwóch dziesiątych efy na barana 21  i z jednej dziesiątej efy na każdego z siedmiu baranków — 22  a także koziołka jako ofiarę za grzech w celu dokonania za was przebłagania. 23  Macie je złożyć oprócz stałej ofiary całopalnej składanej rano. 24  W taki sam sposób codziennie przez siedem dni będziecie składać to wszystko jako pokarm*. Będzie to ofiara o przyjemnej woni spalana w ogniu dla Jehowy. Macie ją składać razem ze stałą ofiarą całopalną i towarzyszącą jej ofiarą płynną. 25  W siódmym dniu urządzicie święte zgromadzenie+. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy+. 26  „‚Podczas Święta Tygodni, gdy zbierzecie pierwsze dojrzałe plony+ i będziecie składać Jehowie ofiary zbożowe z nowego ziarna+, też macie urządzić święte zgromadzenie+. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy+. 27  Na ofiarę całopalną o przyjemnej woni dla Jehowy złożycie dwa młode byki, jednego barana i siedem rocznych baranków+. 28  Razem z nią złożycie ofiarę zbożową z najlepszej mąki wymieszanej z oliwą — z trzech dziesiątych efy na każdego byka, z dwóch dziesiątych efy na jednego barana 29  i z jednej dziesiątej efy na każdego z siedmiu baranków — 30  a także koziołka w celu dokonania za was przebłagania+. 31  Złożycie je razem z ofiarami płynnymi oprócz stałej ofiary całopalnej i towarzyszącej jej ofiary zbożowej. Zwierzęta mają być zdrowe+.

Przypisy

Dosł. „kojącą”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Dosł. „między dwoma wieczorami”.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Hin odpowiadał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „między dwoma wieczorami”.
Dosł. „waszych miesięcy”.
Dosł. „chleb”.

Komentarze

Multimedia