Księga Liczb 27:1-23

27  Potem przyszły córki Celofchada+, syna Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa — z rodzin pochodzących od Manassesa, syna Józefa. Imiona tych córek to Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirca.  Stanęły przed Mojżeszem, przed kapłanem Eleazarem, naczelnikami+ i całym ludem przy wejściu do namiotu spotkania i powiedziały:  „Nasz ojciec umarł na pustkowiu, ale nie należał do tych, którzy sprzymierzyli się przeciw Jehowie, do zwolenników Koracha+, lecz umarł za własny grzech. A nie miał synów.  Czemu imię naszego ojca miałoby zniknąć z jego rodziny tylko dlatego, że nie miał syna? Daj nam dziedzictwo wśród braci naszego ojca”.  Mojżesz więc przedstawił ich sprawę Jehowie+.  A Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Córki Celofchada mają rację. Koniecznie daj im dziedzictwo wśród braci ich ojca. Dziedzictwo ich ojca ma przejść na nie+.  I powiedz Izraelitom: ‚Jeżeli jakiś mężczyzna umrze, a nie będzie miał syna, jego dziedzictwo ma przejść na jego córkę.  Jeśli nie ma córki, jego dziedzictwo ma przypaść jego braciom. 10  Jeśli nie ma braci, jego dziedzictwo ma przypaść braciom jego ojca. 11  A jeśli jego ojciec nie ma braci, jego dziedzictwo ma przypaść jego najbliższemu krewnemu — to on otrzyma je na własność. Rozporządzenie to będzie służyć Izraelitom za ustawę, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi’”. 12  Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wejdź na tę górę Abarim+ i obejrzyj stamtąd ziemię, którą dam Izraelitom+. 13  Kiedy już ją zobaczysz, dołączysz do swojego ludu*+, tak jak twój brat Aaron+. 14  Bo gdy lud kłócił się ze mną na pustkowiu Cin, zbuntowaliście się przeciw mojemu rozkazowi i nie uświęciliście mnie przed ludem+ przy wodach Meriba+ w okolicach Kadeszu+ na pustkowiu Cin”+. 15  Potem Mojżesz rzekł do Jehowy: 16  „Jehowo, Ty jesteś Bogiem, który daje życie wszystkim ludziom*. Ustanów nad ludem człowieka, 17  który na jego czele będzie wychodził i przychodził, który będzie go wyprowadzał i przyprowadzał, żeby lud Jehowy nie był jak owce bez pasterza”. 18  Jehowa powiedział więc do Mojżesza: „Weź Jozuego, syna Nuna, człowieka, który ma odpowiedniego ducha, i włóż na niego ręce+. 19  Zaprowadź go przed kapłana Eleazara i przed cały lud i na ich oczach ustanów go wodzem+. 20  Przekaż mu część swojej władzy*+, tak żeby wszyscy Izraelici go słuchali+. 21  Będzie stawał przed kapłanem Eleazarem, który w jego imieniu będzie się radził Jehowy za pomocą urim+. Na jego rozkaz będą wyruszać i wracać, on i wszyscy Izraelici, cały lud”. 22  Mojżesz zrobił więc tak, jak mu nakazał Jehowa. Wziął Jozuego, zaprowadził go przed kapłana Eleazara i przed cały lud, 23  włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem+. Zrobił tak, jak mu Jehowa powiedział+.

Przypisy

Poetycki zwrot, którym opisywano śmierć.
Dosł. „Bogiem duchów wszelkiego ciała”.
Lub „dostojeństwa”.

Komentarze

Multimedia