Księga Liczb 25:1-18

25  W czasie obozowania w Szittim+ Izraelici wdali się w niemoralne kontakty seksualne z Moabitkami+.  Kobiety te zapraszały lud do udziału w składaniu ofiar ich bogom+, tak iż zaczął on jeść te ofiary i oddawać tym bogom pokłon+.  Izrael więc przyłączył się do wielbienia Baala z Peoru*+, co bardzo rozgniewało Jehowę.  I Jehowa rzekł do Mojżesza: „Weź wszystkich przywódców* tych ludzi, strać ich i powieś ich ciała przed Jehową w świetle dnia*, żeby Jehowa przestał płonąć gniewem na Izraela”.  Wtedy Mojżesz powiedział do izraelskich sędziów+: „Niech każdy z was zabije u siebie tych, którzy przyłączyli się do wielbienia Baala z Peoru*+.  W tym właśnie czasie pewien Izraelita przyprowadził do obozu Midianitkę+ na oczach Mojżesza i całego zboru Izraelitów, którzy płakali przy wejściu do namiotu spotkania.  Kiedy to zobaczył Pinechas+, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, natychmiast wstał spośród zboru i wziął w rękę włócznię*.  Następnie poszedł za tym mężczyzną do namiotu i przeszył włócznią i jego, i tę kobietę, przebijając jej narządy rozrodcze. Wówczas ustała plaga zesłana na Izraelitów+.  Tych, którzy wtedy zginęli, było ogółem 24 000+. 10  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: 11  „Pinechas+, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, powstrzymał mój gniew na Izraelitów, bo nie tolerował wśród nich niewierności wobec mnie*+. Dlatego ich nie wytraciłem, chociaż wymagam wyłącznego oddania+. 12  Powiedz więc, że zawieram z nim przymierze pokoju. 13  Będzie to trwałe przymierze co do kapłaństwa dla niego i jego potomków+, bo nie tolerował niewierności wobec swojego Boga*+ i dokonał przebłagania za lud Izraela”. 14  Izraelita, który poniósł śmierć razem z Midianitką, miał na imię Zimri i był synem Salu, naczelnikiem rodu Symeonitów. 15  A Midianitka, która zginęła, miała na imię Kozbi i była córką Cura+, naczelnika midianickich rodów+. 16  Później Jehowa rzekł do Mojżesza: 17  „Walczcie z Midianitami i ich zabijcie+, 18  bo oni walczyli z wami. Postąpili z wami przebiegle w związku z Peorem+ i w związku ze swoją siostrą Kozbi, córką midianickiego naczelnika, która zginęła+ w dniu plagi związanej z Peorem”+.

Przypisy

Lub „przystał do Baala z Peoru”.
Dosł. „głowy”.
Dosł. „naprzeciw słońca”.
Lub „przystali do Baala z Peoru”.
Lub „dzidę”.
Lub „rywalizacji ze mną”.
Lub „rywalizacji ze swoim Bogiem”.

Komentarze

Multimedia