Księga Liczb 2:1-34

2  Potem Jehowa powiedział do Mojżesza i Aarona:  „Izraelici mają rozstawiać swoje namioty w miejscach wyznaczonych ich trójplemiennym grupom+, każdy przy sztandarze swojego rodu. Mają je rozstawiać dookoła namiotu spotkania, zwrócone przodem w jego stronę.  „Od strony wschodniej* będzie obóz Judy — grupa trzech plemion rozmieszczonych według oddziałów*. Naczelnikiem plemienia Judy jest Nachszon+, syn Amminadaba.  Jego wojsko liczy 74 600+.  Obok będzie obozować plemię Issachara. Naczelnikiem tego plemienia jest Netanel+, syn Cuara.  Jego wojsko liczy 54 400+.  Dalej będzie plemię Zebulona. Naczelnikiem tego plemienia jest Eliab+, syn Chelona.  Jego wojsko liczy 57 400+.  „Wszystkich mężczyzn spisanych w obozie Judy według ich oddziałów* jest 186 400. Oni mają zwijać obóz jako pierwsi+. 10  „Od strony południowej będzie obóz Rubena+ — grupa trzech plemion rozmieszczonych według oddziałów*. Naczelnikiem plemienia Rubena jest Elicur+, syn Szedeura. 11  Jego wojsko liczy 46 500+. 12  Obok będzie obozować plemię Symeona. Naczelnikiem tego plemienia jest Szelumiel+, syn Curiszaddaja. 13  Jego wojsko liczy 59 300+. 14  Dalej będzie plemię Gada. Naczelnikiem tego plemienia jest Eliasaf+, syn Reuela. 15  Jego wojsko liczy 45 650+. 16  „Wszystkich mężczyzn spisanych w obozie Rubena według ich oddziałów* jest 151 450. Oni mają zwijać obóz jako drudzy+. 17  „W czasie przenoszenia namiotu spotkania+ obóz Lewitów ma iść w środku, pomiędzy innymi obozami. „Wszyscy mają podróżować w takim samym ustalonym porządku, w jakim obozują+, każdy na swoim miejscu — w swoich trójplemiennych grupach. 18  „Od strony zachodniej będzie obóz Efraima — grupa trzech plemion rozmieszczonych według oddziałów*. Naczelnikiem plemienia Efraima jest Eliszama+, syn Ammihuda. 19  Jego wojsko liczy 40 500+. 20  Obok będzie obozować plemię Manassesa+. Naczelnikiem tego plemienia jest Gamaliel+, syn Pedahcura. 21  Jego wojsko liczy 32 200+. 22  Dalej będzie plemię Beniamina. Naczelnikiem tego plemienia jest Abidan+, syn Gideoniego. 23  Jego wojsko liczy 35 400+. 24  „Wszystkich mężczyzn spisanych w obozie Efraima według ich oddziałów* jest 108 100. Oni mają zwijać obóz jako trzeci+. 25  „Od strony północnej będzie obóz Dana — grupa trzech plemion rozmieszczonych według oddziałów*. Naczelnikiem plemienia Dana jest Achiezer+, syn Ammiszaddaja. 26  Jego wojsko liczy 62 700+. 27  Obok będzie obozować plemię Aszera. Naczelnikiem tego plemienia jest Pagiel+, syn Ochrana. 28  Jego wojsko liczy 41 500+. 29  Dalej będzie plemię Naftalego. Naczelnikiem tego plemienia jest Achira+, syn Enana. 30  Jego wojsko liczy 53 400+. 31  „Wszystkich mężczyzn spisanych w obozie Dana według ich oddziałów* jest 157 600. Oni mają zwijać obóz jako ostatni+ — w swojej trójplemiennej grupie”. 32  To byli Izraelici spisani według rodów. Liczba mężczyzn zdolnych do służby wojskowej we wszystkich obozach wyniosła 603 550+. 33  Ale Lewici nie zostali spisani+ razem z innymi Izraelitami+, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi. 34  Izraelici zrobili wszystko, co Jehowa nakazał Mojżeszowi. W taki właśnie sposób rozbijali i zwijali obóz+ — w swoich trójplemiennych grupach+, według rodzin i według rodów.

Przypisy

Dosł. „po stronie wschodniej, ku wschodowi słońca”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.

Komentarze

Multimedia