Księga Liczb 19:1-22

19  Jehowa znów przemówił do Mojżesza i Aarona:  „Oto nakaz Jehowy: ‚Niech Izraelici przyprowadzą zdrową czerwoną krowę, która nie ma żadnej wady+ i która jeszcze nie chodziła w jarzmie.  Dacie ją kapłanowi Eleazarowi, a on wyprowadzi ją poza obóz i w jego obecności zostanie zabita.  Potem kapłan Eleazar weźmie na palec nieco jej krwi i pokropi nią siedem razy w stronę namiotu spotkania+.  Następnie na jego oczach krowa zostanie spalona — jej skóra, mięso, krew i zawartość jelit+.  Do ognia, w którym będzie płonąć krowa, kapłan wrzuci drewno cedrowe, hizop+ i szkarłat*.  Potem wypierze swoje szaty, wykąpie się* i będzie mógł wejść do obozu. Ale aż do wieczora pozostanie nieczysty.  „‚Człowiek, który spalił krowę, wypierze swoje ubranie, wykąpie się* i aż do wieczora będzie nieczysty.  „‚A ktoś, kto jest czysty, zbierze popiół pozostały po spaleniu krowy+ i wysypie go na miejscu czystym poza obozem. Izraelici będą używać tego popiołu do sporządzania wody oczyszczającej+. Jest to ofiara za grzech. 10  Człowiek, który go zbierze, wypierze swoje ubranie i aż do wieczora pozostanie nieczysty. „‚Będzie to trwałe postanowienie dla Izraelitów i cudzoziemców, którzy wśród nich mieszkają+. 11  Kto dotknie jakiejś zmarłej osoby*, pozostanie nieczysty przez siedem dni+. 12  W trzecim dniu ma się oczyścić wodą oczyszczającą, a siódmego dnia będzie czysty. Ale jeśli w trzecim dniu się nie oczyści, to siódmego dnia nie będzie czysty. 13  Każdy, kto by dotknął jakiejkolwiek zmarłej osoby* i się nie oczyścił, ten kala przybytek Jehowy+. Człowiek* taki musi zostać zgładzony*+. Ponieważ nie pokropiono go wodą oczyszczającą+, pozostaje nieczysty. Nieczystość nie została z niego usunięta. 14  „‚Takie jest prawo dotyczące sytuacji, gdy ktoś umrze w namiocie: Każdy, kto by wszedł wtedy do namiotu, i każdy, kto by już w nim był, pozostanie nieczysty przez siedem dni. 15  Każde otwarte naczynie — bez przymocowanej sznurem pokrywy — będzie nieczyste+. 16  Każdy, kto by na otwartym polu dotknął kogoś zabitego mieczem lub zmarłego, czyichś kości albo jakiegoś grobu, będzie nieczysty przez siedem dni+. 17  Aby oczyścić nieczystego, należy wsypać do naczynia nieco popiołu pozostałego po spaleniu ofiary za grzech i wlać tam świeżej źródlanej wody. 18  Następnie ktoś, kto jest czysty+, weźmie hizop+, zanurzy go w tej wodzie i pokropi nią namiot i wszystkie naczynia oraz osoby*, które akurat tam były, a także tego, kto dotknął czyichś kości lub kogoś zabitego czy zmarłego albo grobu. 19  Pokropi nią nieczystego w trzecim i siódmym dniu. W siódmym dniu oczyści go z grzechu+, po czym dana osoba wypierze swoje ubranie, wykąpie się i wieczorem stanie się czysta. 20  „‚Ale jeśli ktoś będzie nieczysty i się nie oczyści, to zostanie zgładzony*+, bo skalał sanktuarium Jehowy. Nie pokropiono go wodą oczyszczającą, jest więc nieczysty. 21  „‚Oto trwałe postanowienie: Ten, kto kropi wodą oczyszczającą+, ma wyprać swoje ubranie. Kto dotyka wody oczyszczającej, będzie nieczysty aż do wieczora. 22  Wszystko, czego dotknie nieczysty, będzie nieczyste. Osoba*, która tego dotknie, będzie nieczysta aż do wieczora’”+.

Przypisy

Lub „tkaninę barwioną szkarłatem z czerwców”.
Dosł. „umyje swoje ciało”.
Dosł. „umyje swoje ciało”.
Lub „zwłok jakiejś duszy ludzkiej”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Dusza”.
Dosł. „odcięty od Izraela”.
Lub „dusza”.
Lub „zwłok, jakiejkolwiek duszy ludzkiej, która zmarła”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Dusza”.
Lub „dusze”.
Lub „taka dusza zostanie zgładzona”. Dosł. „odcięta od zboru”.
Lub „dusza”.

Komentarze

Multimedia