Księga Liczb 18:1-32

18  Potem Jehowa przemówił do Aarona: „Ty i twoi synowie — twój ród — będziecie odpowiadać za każdy grzech popełniony przeciwko sanktuarium+. Ty i twoi synowie będziecie odpowiadać za każdy grzech popełniony przeciwko waszemu urzędowi kapłańskiemu+.  Przyprowadź też swoich braci z plemienia Lewiego, plemię swojego ojca. Niech do ciebie dołączą i pomagają tobie+ i twoim synom przed Namiotem Świadectwa+.  Mają się wywiązywać z obowiązków wobec ciebie i wykonywać prace związane z namiotem+. Ale nie wolno im się zbliżać do sprzętów w świętym miejscu* ani do ołtarza, żebyście nie umarli ani wy, ani oni+.  Dołączą do ciebie i będą wykonywać prace związane z namiotem spotkania, wszelką służbę związaną z namiotem. Żadna osoba nieupoważniona* nie może się do was zbliżać+.  Wykonujcie swoje obowiązki i dbajcie o święte miejsce+ i ołtarz+, żebym już więcej nie zapłonął na Izraelitów gniewem+.  Ja sam wybrałem waszych braci, Lewitów, spośród ludu Izraela jako dar dla was+. Zostali wyznaczeni do służby dla Jehowy przy namiocie spotkania+.  Za obowiązki kapłańskie związane z ołtarzem oraz tym, co jest poza zasłoną+, macie odpowiadać ty i twoi synowie+. Służbę kapłańską otrzymujecie ode mnie w darze. Jeśli do przybytku zbliży się jakaś osoba nieupoważniona*, ma zostać uśmiercona”+.  Jehowa rzekł jeszcze do Aarona: „Powierzam ci odpowiedzialność za składane dla mnie dary ofiarne+. Część ze wszystkich świętych rzeczy składanych w darze przez Izraelitów na stałe przydzieliłem tobie i twoim synom+.  Spośród tych rzeczy najświętszych, z ofiar spalanych w ogniu do ciebie będzie należeć każda ofiara, jaką dla mnie składają, łącznie z ofiarami zbożowymi*+, ofiarami za grzech+ i ofiarami za przewinienie+. Jest to coś szczególnie świętego dla ciebie i dla twoich synów. 10  Masz to jeść w szczególnie świętym miejscu+. Ma to jeść każdy mężczyzna. Będzie to dla ciebie czymś świętym+. 11  Do ciebie należą również dary składane przez Izraelitów+ razem ze wszystkimi ofiarami kołysanymi+. Przydzieliłem je na stałe tobie, twoim synom i twoim córkom+. Każdy, kto w twoim domu jest czysty, może to jeść+. 12  „Daję ci najlepszą oliwę, najlepsze młode wino i zboże, które Izraelici składają Jehowie z pierwszych zbiorów*+. 13  Pierwsze dojrzałe płody ziemi, które przyniosą Jehowie, będą twoje+. Każdy, kto w twoim domu jest czysty, może to jeść. 14  „Każda rzecz poświęcona* Bogu przez Izraelitów ma być twoja+. 15  „Do ciebie będzie należeć każdy pierworodny+ spośród ludzi lub zwierząt, który zostanie ofiarowany Jehowie. Jednak pierworodnego spośród ludzi bezwarunkowo wykupisz+. Wykupisz też pierworodne spośród zwierząt nieczystych+. 16  Wykupisz pierworodnego od miesiąca wzwyż. Cena wykupu będzie wynosić 5 syklów*+ srebra według wagi świętego sykla*. Sykl odpowiada 20 gerom*. 17  Tylko pierworodnego byka, baranka ani kozła nie wolno ci wykupić+. Takie zwierzęta są czymś świętym. Ich krwią masz pokropić ołtarz+, a ich tłuszcz masz spalić. Ma to być ofiara spalana w ogniu, ofiara o przyjemnej* woni dla Jehowy+. 18  A ich mięso przypadnie tobie — podobnie jak mostek ofiary kołysanej i jak prawy udziec+. 19  Wszelkie święte dary ofiarne, które Izraelici będą składać Jehowie+, na stałe przydzieliłem tobie, twoim synom i twoim córkom+. Jest to przymierze soli*, które Jehowa zawiera z tobą i twoimi potomkami”. 20  Jehowa mówił dalej do Aarona: „Nie otrzymasz dziedzictwa w ziemi Izraela, żadna część ziemi nie będzie twoja+. Ja jestem twoją częścią i twoim dziedzictwem pośród Izraelitów+. 21  „Synom Lewiego jako dziedzictwo za ich służbę, służbę związaną z namiotem spotkania, dałem wszystkie dziesięciny+ składane przez Izraelitów. 22  Izraelici nie mogą się więcej zbliżać do namiotu spotkania, żeby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. 23  To Lewici będą pełnić służbę związaną z namiotem spotkania i odpowiadać za ich grzech+. Nie otrzymają wśród Izraelitów żadnego dziedzictwa — jest to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń+. 24  Jako dziedzictwo dałem Lewitom dziesięciny składane Jehowie przez lud Izraela. Dlatego powiedziałem: ‚Nie będą mieć wśród Izraelitów żadnego dziedzictwa’”+. 25  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: 26  „Powiedz Lewitom: ‚Kiedy będziecie otrzymywać od Izraelitów dziesięciny, które daję wam jako wasze dziedzictwo+, macie składać dziesiątą część dziesięciny jako dar ofiarny dla Jehowy+. 27  Będzie to uznane za wasz dar, jakby chodziło o zboże z waszego własnego klepiska+ lub o obfity plon w postaci wina lub oliwy z waszych własnych tłoczni. 28  W ten sposób również wy będziecie składać dary dla Jehowy ze wszystkich dziesięcin, które otrzymacie od Izraelitów. Dary dla Jehowy macie przynosić do kapłana Aarona. 29  Będziecie składać Jehowie wszelkiego rodzaju dary ofiarne — to, co najlepsze ze wszystkich darów, jakie otrzymacie+. Będzie to coś świętego’. 30  „Masz im powiedzieć: ‚Kiedy złożycie z tych darów to, co najlepsze, reszta przypadnie wam, Lewitom, jako ziarno z waszego własnego klepiska i wino lub oliwa z waszych tłoczni. 31  Możecie to jeść razem ze swoimi domownikami w jakimkolwiek miejscu, bo jest to zapłata za waszą służbę związaną z namiotem spotkania+. 32  Gdy będziecie składać z tych darów to, co najlepsze, nie obciążycie się grzechem. Nie wolno wam bezcześcić świętych rzeczy składanych przez Izraelitów, bo w przeciwnym razie umrzecie’”+.

Przypisy

Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie należy do rodu Aarona.
Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie należy do rodu Aarona.
Dosł. „pierwocin”.
Chodzi o każdą rzecz, którą nieodwołalnie i bezzwrotnie przeznaczono dla Boga i która w związku z tym stała się święta.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Gera odpowiadała 0,57 g. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „kojącej”.
Czyli przymierze nieprzemijające i niezmienne.

Komentarze

Multimedia