Księga Jozuego 8:1-35

8  Potem Jehowa rzekł do Jozuego: „Nie bój się ani się nie przerażaj+. Weź ze sobą wszystkich wojowników i wyrusz przeciw Aj. Ja wydałem w twoje ręce króla Aj, jego lud, miasto i ziemię+.  Postąp z Aj i jego królem tak, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem+, z tą tylko różnicą, że łup i zwierzęta możecie wziąć dla siebie. Na tyłach miasta przygotuj zasadzkę”.  Tak więc Jozue i wszyscy wojownicy wyruszyli przeciw Aj. Jozue wybrał 30 000 dzielnych wojowników i wysłał ich nocą  z takim poleceniem: „Macie się skryć w zasadzce na tyłach miasta. Nie odchodźcie od niego zbyt daleko i wszyscy bądźcie w pogotowiu.  Ja i ludzie, którzy będą ze mną, podejdziemy pod miasto. Gdy tamci wyjdą i ruszą przeciwko nam jak poprzednio+, uciekniemy przed nimi.  Wtedy puszczą się za nami w pogoń, myśląc, że uciekamy jak wcześniej, a my odciągniemy ich od miasta+. Kiedy będziemy przed nimi uciekać,  wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Jehowa, wasz Bóg, wyda je w wasze ręce.  Gdy tylko zdobędziecie miasto, macie je podpalić+. Zróbcie tak, jak powiedział Jehowa. Takie wam daję rozkazy”.  Potem Jozue ich wysłał i poszli na miejsce zasadzki. Zajęli pozycje między Betel i Aj, na zachód od Aj. A Jozue spędził tę noc z resztą wojowników. 10  Wcześnie rano wstał, zebrał* wojsko i razem ze starszymi Izraela poprowadził je przeciw Aj. 11  Wszyscy wojownicy+, którzy z nim wyruszyli, stanęli pod miastem. Rozłożyli się obozem na północ od Aj, tak iż między nimi a miastem była dolina. 12  Tymczasem jakieś 5000 wojowników na rozkaz Jozuego ustawiło się w zasadzce+ między Betel+ i Aj, na zachód od miasta. 13  Tak więc główny obóz znajdował się na północ od miasta+, a ludzie ukryci w zasadzce — na zachód od miasta+. W nocy Jozue udał się na środek doliny*. 14  Gdy tylko król Aj to zobaczył, wcześnie rano wyruszył szybko z ludźmi z miasta, żeby stoczyć z Izraelem bitwę w miejscu, które wychodzi na pustynną równinę. Nie wiedział jednak, że na tyłach miasta urządzono na niego zasadzkę. 15  Kiedy wojownicy z Aj przypuścili atak, Jozue oraz Izraelici, którzy z nim byli, rzucili się do ucieczki drogą w kierunku pustkowia+. 16  Wtedy wezwano z miasta wszystkich ludzi i ruszono w pościg za Izraelitami. Tak ścigający zostali odciągnięci od miasta. 17  W Aj oraz w Betel nie było mężczyzny, który by nie puścił się w pogoń. Miasto zostawili szeroko otwarte, a sami ścigali Izraelitów. 18  Wtedy Jehowa polecił Jozuemu: „Wyciągnij swój oszczep w kierunku Aj+, bo wydam je w twoje ręce”+. Jozue więc wyciągnął swój oszczep w kierunku miasta. 19  Gdy to zrobił, wojownicy ukryci w zasadzce zerwali się, wbiegli do miasta, zdobyli je i od razu podpalili+. 20  Kiedy wojownicy z Aj się odwrócili, spostrzegli, że nad miastem unosi się dym, i nie mieli już siły uciec w jakimkolwiek kierunku. Wtedy Izraelici, którzy uciekali w stronę pustkowia, zwrócili się przeciw ścigającym. 21  Gdy Jozue i ci, którzy byli przy nim, zobaczyli, że tamci z zasadzki zdobyli miasto i że nad miastem unosi się dym, zawrócili i zaatakowali wojowników z Aj. 22  A ci, którzy zdobyli miasto, wyszli z niego, tak iż wojownicy z Aj znaleźli się w pułapce — po jednej i po drugiej stronie mieli Izraelitów. Izraelici ich zabijali i nikt z nich nie ocalał, nikt nie zdołał uciec+. 23  Ale króla Aj schwytali żywcem+ i przyprowadzili do Jozuego. 24  Gdy wszyscy mężczyźni z Aj zginęli na otwartym polu — na pustkowiu, gdzie prowadzono pościg — gdy co do jednego ponieśli śmierć od miecza, Izrael wrócił do Aj i zabił mieczem pozostałych mieszkańców miasta. 25  Wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy zginęli tego dnia, było ogółem 12 000 — cała ludność Aj. 26  A Jozue nie cofnął ręki z wyciągniętym oszczepem+, dopóki nie zabito* wszystkich mieszkańców Aj+. 27  Ale zwierzęta i łup z tego miasta Izrael wziął dla siebie zgodnie z poleceniem, które Jehowa dał Jozuemu+. 28  Potem Jozue spalił Aj i na zawsze obrócił je w rumowisko+. I tak jest aż do dnia dzisiejszego. 29  A króla Aj powiesił na palu* i jego ciało wisiało tam aż do wieczora. Tuż przed zachodem słońca Jozue wydał rozkaz, żeby zdjęto je z pala+. Potem rzucono je przy bramie miasta i usypano nad nim wielki stos kamieni, który stoi tam po dziś dzień. 30  Wtedy to Jozue zbudował na górze Ebal ołtarz+ dla Jehowy, Boga Izraela, 31  zgodnie z tym, co nakazał Izraelitom sługa Jehowy Mojżesz, a co jest zapisane w księdze Prawa+ Mojżeszowego: „Ołtarz z całych kamieni, które nie zostały ociosane żadnym żelaznym narzędziem”+. Izraelici złożyli na nim całopalenia dla Jehowy oraz ofiary współuczestnictwa*+. 32  Potem Jozue wypisał na tych kamieniach treść Prawa+, które Mojżesz spisał w obecności Izraelitów+. 33  A cały Izrael, jego starsi, zwierzchnicy i sędziowie stanęli po obu stronach Arki przed kapłanami lewickimi, którzy trzymali Arkę Przymierza Jehowy. Byli tam zarówno rodowici Izraelici, jak i mieszkający wśród nich cudzoziemcy+. Połowa stanęła u stóp góry Garizim, a druga połowa u stóp góry Ebal+ (tak jak wcześniej nakazał sługa Jehowy Mojżesz)+, żeby lud Izraela został pobłogosławiony. 34  Potem Jozue odczytał na głos wszystkie słowa Prawa+, błogosławieństwa+ i przekleństwa+, zgodnie ze wszystkim, co napisano w księdze Prawa. 35  Nie opuścił ani jednego słowa ze wszystkiego, co Mojżesz nakazał — odczytał je na głos w obecności całego zboru Izraela+, w tym kobiet i dzieci, a także cudzoziemców+, którzy mieszkali* wśród Izraelitów+.

Przypisy

Lub „dokonał przeglądu”.
Lub „niziny”.
Lub „przeznaczono na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „drzewie”.
Dosł. „chodzili”.

Komentarze

Multimedia