Księga Jozuego 7:1-26

7  Izraelici dopuścili się jednak niewierności w związku z rzeczami przeznaczonymi na zagładę*, bo Achan+, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął sobie nieco z tych rzeczy+. W rezultacie Jehowa bardzo się rozgniewał na Izraelitów+.  Tymczasem Jozue wysłał ludzi z Jerycha do Aj+, które leży blisko Bet-Awen, na wschód od Betel+, z takim poleceniem: „Idźcie przeszpiegować tę ziemię”. Poszli więc i przeszpiegowali Aj.  Po powrocie rzekli Jozuemu: „Nie ma potrzeby wysyłać wszystkich. Dwa lub trzy tysiące ludzi wystarczy, żeby pokonać Aj. Nie fatyguj wszystkich, bo jest tam niewielu mieszkańców”.  Wyruszyło więc jakieś 3000 mężczyzn, musieli jednak uciekać przed mieszkańcami Aj+.  Ci zabili 36 spośród nich. Ścigali Izraelitów sprzed bramy miasta aż do Szebarim* i zabijali ich na zboczu. Wskutek tego lud zupełnie stracił odwagę*.  Wtedy Jozue i starsi Izraela rozdarli swoje szaty i padli twarzami do ziemi przed Arką Jehowy. Leżeli tak do samego wieczora i posypywali sobie głowy prochem.  Jozue rzekł: „Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo, czemu przyprowadziłeś ten lud aż za Jordan? Czy jedynie po to, żeby nas wydać w ręce Amorytów i żebyśmy zostali zgładzeni? Gdybyśmy tylko pozostali po tamtej* stronie Jordanu!  Wybacz mi, Jehowo, ale co mogę powiedzieć, skoro Izrael rzucił się do ucieczki* przed swoimi wrogami?  Gdy usłyszą o tym Kananejczycy i inni mieszkańcy tej krainy, otoczą nas i wymażą nasze imię z ziemi. Co wtedy będzie z Twoim wielkim imieniem?”+. 10  Jehowa odrzekł Jozuemu: „Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? 11  Izraelici zgrzeszyli. Złamali moje przymierze+, którego kazałem im dotrzymać. Wzięli coś z rzeczy przeznaczonych na zagładę+. Ukradli+ to i potajemnie włożyli między swoje rzeczy+. 12  Dlatego nie zdołają stawić czoła swoim wrogom. Będą przed nimi uciekać*, bo sami stali się czymś przeznaczonym na zagładę. Nie będę z wami, dopóki tego, co przeznaczono na zagładę, nie usuniecie spośród siebie+. 13  Wstań więc i przygotuj* lud!+ Powiedz wszystkim: ‚Przygotujcie się* na jutro, bo Jehowa, Bóg Izraela, mówi: „Jest pośród ciebie, Izraelu, coś przeznaczonego na zagładę. Dopóki nie usuniesz tego spośród siebie, nie zdołasz stawić czoła swoim wrogom. 14  Rano ma się zjawić plemię za plemieniem. Z plemienia, które Jehowa wskaże+, ma podejść rodzina za rodziną. Z rodziny, którą Jehowa wskaże, ma podejść dom za domem. Z domu, który Jehowa wskaże, ma podejść mężczyzna za mężczyzną. 15  A ten, u kogo znajdzie się coś przeznaczonego na zagładę, zostanie spalony+ razem ze wszystkim, co do niego należy, bo złamał przymierze+ Jehowy i dopuścił się w Izraelu rzeczy haniebnej”’”. 16  Nazajutrz Jozue wstał wcześnie rano i kazał podejść Izraelowi — plemieniu za plemieniem. I zostało wskazane plemię Judy. 17  Następnie kazał podejść rodzinom Judy. I została wskazana rodzina Zerachitów+. Potem kazał podejść rodzinie Zerachitów — mężczyźnie za mężczyzną. I został wskazany Zabdi. 18  W końcu kazał podejść domowi Zabdiego — mężczyźnie za mężczyzną. I został wskazany+ Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. 19  Wtedy Jozue rzekł do Achana: „Mój synu. Proszę, oddaj chwałę Jehowie, Bogu Izraela, i wyznaj przed Nim, co zrobiłeś. Powiedz mi o tym, proszę. Nie ukrywaj tego przede mną”. 20  Achan odpowiedział Jozuemu: „Rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Jehowie, Bogu Izraela. Zrobiłem tak: 21  Gdy zobaczyłem wśród łupów piękną urzędową szatę z Szinearu+ oraz 200 syklów* srebra i jedną sztabę złota ważącą 50 syklów*, zapragnąłem ich i je wziąłem. Są ukryte w ziemi w moim namiocie. Pieniądze leżą pod spodem”. 22  Jozue natychmiast wysłał posłańców. Pobiegli oni do namiotu Achana i znaleźli tam ukrytą szatę, a pod spodem pieniądze. 23  Wzięli więc te rzeczy z namiotu, przynieśli do Jozuego oraz wszystkich Izraelitów i złożyli przed Jehową. 24  Następnie Jozue i cały Izrael wzięli Achana+, syna Zeracha, oraz srebro, urzędową szatę i sztabę złota+, a także jego synów i córki, jak również jego byki, osły, owce i kozy oraz jego namiot i wszystko, co do niego należało, i zaprowadzili ich do doliny* Achor+. 25  Jozue rzekł: „Czemu sprowadziłeś na nas nieszczęście*?+ Dzisiaj Jehowa sprowadzi nieszczęście na ciebie”. Wówczas cały Izrael ukamienował Achana i wszystkich innych+, po czym ich spalono+. 26  A nad Achanem ułożono wielki stos kamieni, który istnieje aż do dzisiaj. Wtedy Jehowa przestał płonąć gniewem+. Dlatego miejsce to po dziś dzień nosi nazwę dolina Achor*.

Przypisy

Nazwa ta znaczy „kamieniołomy”.
Dosł. „serce ludu stopniało i stało się jak woda”.
Czyli wschodniej.
Lub „pokazał plecy”.
Lub „pokażą im plecy”.
Lub „uświęć”.
Lub „uświęćcie się”.
Czyli 2,28 kg. Zob. Dodatek B14.
Czyli 0,57 kg. Zob. Dodatek B14.
Lub „na nizinę”.
Lub „niedolę; klątwę”.
Nazwa ta znaczy „nieszczęście; klątwa”.

Komentarze

Multimedia