Księga Jeremiasza 52:1-34

52  Sedekiasz+ miał 21 lat, gdy został królem, i panował w Jerozolimie 11 lat. Jego matką była Chamutal+, córka Jeremiasza z Libny.  Robił to, co złe w oczach Jehowy. Postępował dokładnie tak jak Jehojakim+.  Jehowa rozgniewał się z powodu tego, co działo się w Jerozolimie i Judzie, aż w końcu odrzucił ich mieszkańców+. A Sedekiasz zbuntował się przeciwko królowi Babilonu+.  W dziewiątym roku panowania Sedekiasza, 10 dnia miesiąca dziesiątego, babiloński król Nabuchodonozor* i cała jego armia nadciągnęli pod Jerozolimę. Rozłożyli się obozem i zbudowali wokół niej mur oblężniczy+.  Oblężenie trwało do 11 roku panowania króla Sedekiasza.  Dziewiątego dnia miesiąca czwartego+, kiedy w mieście panował dotkliwy głód i ludzie nie mieli co jeść+,  w końcu zrobiono wyłom w murze miasta. Chociaż Chaldejczycy otaczali miasto, wszyscy żołnierze uciekli nocą przez bramę między dwoma murami, obok ogrodu królewskiego, i dalej Drogą Araby+.  Wojsko chaldejskie ruszyło w pościg za królem Sedekiaszem+ i dogoniło go na pustynnych równinach Jerycha, a wszyscy jego żołnierze zostawili go i pouciekali.  Król Sedekiasz został schwytany i zaprowadzony do babilońskiego króla do Ribli w ziemi Chamat, gdzie ten wydał na niego wyrok. 10  W Ribli król Babilonu zamordował na oczach Sedekiasza jego synów, a także wszystkich judzkich książąt. 11  Potem go oślepił+, zakuł w miedziane kajdany, zabrał do Babilonu i więził aż do dnia jego śmierci. 12  W 19 roku panowania babilońskiego króla Nabuchodonozora*, 10 dnia miesiąca piątego, dowódca straży Nebuzaradan, który mu usługiwał, wkroczył do Jerozolimy+. 13  Spalił dom Jehowy+, dom* króla i wszystkie domy w Jerozolimie. Spalił każdy wielki dom. 14  Całe wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży, zburzyło mury otaczające Jerozolimę+. 15  Dowódca straży Nebuzaradan uprowadził na wygnanie niektórych mało znaczących i innych, którzy pozostali w mieście. Zabrał też tych, którzy przeszli na stronę króla Babilonu, a także resztę wprawnych rzemieślników+. 16  Pozostawił jednak część najbiedniejszych ludzi, żeby pracowali w winnicach oraz na roli jako przymusowi robotnicy+. 17  Chaldejczycy porozbijali miedziane kolumny+, które były w domu Jehowy, jak również wózki+ i miedziany zbiornik zwany morzem+, znajdujące się w domu Jehowy, i wywieźli całą miedź do Babilonu+. 18  Zabrali też kubły, szufelki, szczypce, misy+, kielichy+ i wszystkie inne przybory z miedzi używane podczas służby w świątyni. 19  Dowódca straży zabrał przybory ze szczerego złota i srebra: misy+, pojemniki na rozżarzone węgle, czasze, kubły, świeczniki+, kielichy i czasze używane podczas składania ofiar+. 20  Jeśli chodzi o dwie kolumny, zbiornik*, 12 miedzianych byków+, które były pod tym zbiornikiem, i wózki, które król Salomon wykonał do domu Jehowy, to nawet nie dało się określić, ile ważyła pochodząca z nich miedź. 21  Każda kolumna miała 18 łokci* wysokości, 12 łokci w obwodzie*+ i 4 palce* grubości, a w środku była pusta. 22  Kolumnę wieńczyła wysoka na 5 łokci głowica z miedzi+. Głowicę zdobiła dookoła siatka i owoce granatu — wszystko również wykonane z miedzi. Druga kolumna i jej owoce granatu wyglądały dokładnie tak samo. 23  Dookoła* było 96 owoców granatu. W sumie na całej siatce było ich 100+. 24  Ponadto dowódca straży uprowadził naczelnego kapłana Serajasza+ oraz drugiego kapłana, Sofoniasza+, i trzech odźwiernych+. 25  Uprowadził też z miasta dworzanina, który dowodził żołnierzami, siedmiu bliskich współpracowników króla, których znaleziono w mieście, sekretarza dowódcy armii, który zajmował się poborem do wojska, a także 60 mężczyzn spośród zwykłych ludzi, którzy jeszcze byli w mieście. 26  Dowódca straży Nebuzaradan zabrał ich i zaprowadził do króla Babilonu do Ribli. 27  A w Ribli+ w ziemi Chamat król Babilonu ich uśmiercił. I mieszkańcy Judy zostali uprowadzeni ze swojego kraju na wygnanie+. 28  Nabuchodonozor* uprowadził na wygnanie następujące grupy ludzi: W siódmym roku swojego panowania uprowadził 3023 Żydów+. 29  W 18 roku panowania Nabuchodonozora*+ zabrano z Jerozolimy 832 ludzi*. 30  W 23 roku panowania Nabuchodonozora* dowódca straży Nebuzaradan również poprowadził Żydów na wygnanie — 745 ludzi*+. W sumie zabrano na wygnanie 4600 ludzi*. 31  Potem, w 37 roku wygnania judzkiego króla Jehojachina+, 25 dnia miesiąca dwunastego, babiloński król Ewil-Merodach ułaskawił* Jehojachina i wypuścił go z więzienia. Był to rok, w którym Ewil-Merodach objął władzę+. 32  Ewil-Merodach traktował Jehojachina życzliwie i wyniósł go ponad* innych królów, którzy też znaleźli się w Babilonie. 33  Jehojachin zdjął więc ubiór więzienny i przez resztę życia jadał przy stole króla. 34  Otrzymywał od króla Babilonu stały przydział żywności — dzień po dniu, przez całe życie, aż do śmierci.

Przypisy

Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „pałac”.
Dosł. „morze”.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Lub „opasałby ją sznur mierniczy o długości 12 łokci”.
Grubość palca odpowiadała 1,85 cm. Zob. Dodatek B14.
Lub „widocznych”.
Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „dusze”.
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „dusz”.
Lub „dusz”.
Dosł. „podniósł głowę”.
Lub „postawił jego tron wyżej niż trony”.

Komentarze

Multimedia