Księga Jeremiasza 51:1-64

51  Tak mówi Jehowa: „Wzbudzam przeciw Babilonowi+ i mieszkańcom Leb-Kamaj*niszczycielski wiatr.   Poślę do Babilonu tych, którzy odwiewają. Ci go odwieją i ogołocą jego ziemię. W dniu nieszczęścia nadciągną przeciw niemu ze wszystkich stron+.   Niech łucznik nie napnie* swojego łukui niech nikt nie wstanie w swoim pancerzu. Nie okazujcie współczucia jego młodzieńcom+. Zgładźcie* całe jego wojsko.   Padną zabici w kraju Chaldejczyków,poprzebijani na jego ulicach+.   Bo Izrael i Juda nie owdowieli po swoim Bogu, po Jehowie, Bogu Zastępów+. Ale ziemia tamtych* jest w oczach Świętego Izraela pełna winy.   Uciekajcie z Babilonui ratujcie swoje życie*+. Nie zgińcie z powodu jego przewinienia. Bo to czas zemsty Jehowy. On odpłaca Babilonowi za jego postępowanie+.   Babilon był w ręku Jehowy złotym kielichem. Upijał całą ziemię. Z jego wina piły narody+i dlatego oszalały+.   Babilon nagle upadł i jest rozbity+. Lamentujcie nad nim!+ Weźcie balsam, żeby ukoić jego ból. Może zostanie uzdrowiony”.   „Próbowaliśmy uzdrowić Babilon, ale to się nie udało. Zostawcie go i chodźmy każdy do swojej ziemi+. Bo jego sąd sięgnął nieba,jest tak wysoko jak chmury+. 10  Jehowa zapewnił nam sprawiedliwość+. Chodźcie, opowiadajmy na Syjonie o dziele naszego Boga, Jehowy”+. 11  „Wypolerujcie strzały+, weźcie okrągłe tarcze*. Jehowa pobudził ducha medyjskich królów+,bo zamierza zniszczyć Babilon. Jest to zemsta Jehowy, zemsta za Jego świątynię. 12  Wznieście znak*+ przeciw murom Babilonu. Wzmocnijcie straż, postawcie strażników. Przygotujcie ludzi, którzy będą czyhać w zasadzce. Bo Jehowa opracował strategięi zrealizuje to, co zapowiedział mieszkańcom Babilonu”+. 13  „Kobieto mieszkająca nad wieloma wodami+,opływająca w skarby+,nadszedł twój koniec, kres* twojego wzbogacania się+. 14  Jehowa, Bóg Zastępów, przysiągł na samego siebie*: ‚Napełnię cię ludźmi, będą liczni jak szarańczei tryumfalnie nad tobą wykrzykną’+. 15  To On utworzył ziemię swoją mocą,On utwierdził żyzną krainę swą mądrością+i rozpostarł niebo swoim zrozumieniem+. 16  Gdy daje słyszeć swój głos,wody w niebie się burzą. Sprawia też, że z krańców ziemi wznoszą się chmury*. Wywołuje błyskawice w trakcie deszczu*i wyprowadza wiatr ze swoich składnic+. 17  Każdy człowiek postępuje nierozumnie i bez wiedzy. Każdy złotnik zostanie zawstydzony z powodu rzeźbionego bożka+. Bo wykonany przez niego metalowy posąg jest fałszemi w tych rzeczach nie ma ducha*+. 18  Są czymś daremnym+, dziełem wartym śmiechu. Zginą, gdy nadejdzie dzień ich rozrachunku. 19  Nie taki jest Bóg* Jakuba,bo On jest Twórcą wszystkiego,nawet laską swojej własności*+. Ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów”+. 20  „Ty jesteś dla mnie maczugą wojenną, orężem do walki,bo tobą roztrzaskam narody,tobą zniszczę królestwa. 21  Tobą roztrzaskam konia i jego jeźdźca. Tobą roztrzaskam rydwan wojenny i jego woźnicę. 22  Tobą roztrzaskam mężczyznę i kobietę. Tobą roztrzaskam starca i chłopca. Tobą roztrzaskam młodzieńca i dziewczynę. 23  Tobą roztrzaskam pasterza i jego trzodę. Tobą roztrzaskam rolnika i jego zaprzęg. Tobą roztrzaskam namiestników i zarządców. 24  I odpłacę Babilonowi oraz wszystkim mieszkańcom Chaldeiza całe zło, którego na waszych oczach dopuścili się na Syjonie”+ — oświadcza Jehowa. 25  „Niszczycielska góro, ty, która niszczysz całą ziemię+,jestem przeciw tobie”+ — oznajmia Jehowa. „Wyciągnę rękę przeciw tobie i strącę cię ze skał,i zrobię z ciebie wypaloną górę”. 26  „Nie będzie się z ciebie brać kamienia na narożnik ani na fundament,bo zostaniesz bezpowrotnie zrujnowana”+ — mówi Jehowa. 27  „Wznieście znak* w kraju+. Zadmijcie w róg pośród narodów. Wyznaczcie* narody do walki przeciw Babilonowi. Wezwijcie przeciw niemu królestwa Araratu+, Minni i Aszkenazu+. Powołajcie przeciw niemu tego, kto werbuje do wojska. Sprawcie, żeby konie ruszyły jak młode szarańcze. 28  Wyznaczcie* do walki przeciw niemu narody,królów Medii+, jej namiestników i wszystkich jej zarządcóworaz wszystkie kraje, nad którymi panują. 29  Ziemia się zatrzęsie i zadrży,bo Jehowa zrealizuje swój zamiar wobec Babilonu,żeby zrobić z niego coś, co budzi grozę, miejsce, gdzie nikt nie mieszka+. 30  Wojownicy Babilonu przestali walczyć. Siedzą w swoich twierdzach. Opadli z sił+,zniewieścieli+. Jego domy zostały podpalone,jego zasuwy — połamane+. 31  Jeden goniec biegnie na spotkanie drugiemu gońcowii jeden posłaniec biegnie na spotkanie drugiemu posłańcowi,żeby powiadomić króla Babilonu, że jego miasto zostało zdobyte ze wszystkich stron+, 32  że brody zostały zajęte+,papirusowe łodzie — spalone,a żołnierze są przerażeni”. 33  Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: „Córka babilońska jest jak klepisko. Nastał czas, żeby ją udeptać. Już wkrótce nadejdzie dla niej czas żniw”. 34  „Babiloński król Nabuchodonozor* pożarł mnie+,wywołał we mnie niepokój. Odstawił mnie jak puste naczynie. Połknął mnie jak wielki wąż+,napełnił swój żołądek moimi smakołykami. Pozbył się mnie*. 35  ‚Niech na Babilon spadnie przemoc, której dopuścił się wobec mnie i mojego ciała!’ — mówi mieszkaniec Syjonu+. ‚I niech moja krew spadnie na mieszkańców Chaldei!’ — mówi Jerozolima”. 36  Dlatego tak mówi Jehowa: „Wystąpię w twojej obronie+i zemszczę się za ciebie+. Wysuszę jego morze i jego studnie+. 37  Babilon stanie się rumowiskiem+,legowiskiem szakali+,czymś, co budzi grozę i nad czym się gwiżdże,nikt nie będzie tam mieszkał+. 38  Wszyscy razem będą ryczeć jak młode lwy*. Będą pomrukiwać jak lwiątka”. 39  „Gdy wzbiorą w nich pragnienia, przygotuję im ucztę i ich upiję,żeby się radowali+. Potem zasną wiecznym snem,z którego się nie zbudzą”+ — oświadcza Jehowa. 40  „Poprowadzę ich jak jagnięta na rzeź,jak barany i kozy”. 41  „Jakże Szeszak* został zdobyty+,jakże Chwała całej ziemi została pojmana!+ Jakże Babilon stał się wśród narodów czymś, co budzi grozę! 42  Morze runęło na Babilon. Zakryło go mnóstwem fal. 43  Jego miasta stały się czymś, co budzi grozę, bezwodną ziemią i pustynią —ziemią, w której nikt nie będzie mieszkał ani przez którą nikt nie będzie przechodził+. 44  Zwrócę uwagę na Bela+ w Babiloniei wyciągnę mu z paszczy to, co połknął+. Narody już nie będą do niego napływać,a mury Babilonu upadną+. 45  Wyjdźcie z niego, mój ludu!+ Ratujcie swoje życie*+ przed płonącym gniewem Jehowy!+ 46  Nie upadajcie na duchu ani się nie bójcie z powodu wiadomości, która rozejdzie się w tej ziemi. W jednym roku usłyszycie tę wiadomość,a w następnym roku kolejną —o przemocy w kraju i o tym, że władca wystąpi przeciwko władcy. 47  Dlatego nadchodzą dni,gdy zwrócę uwagę na bożki Babilonu. Cała jego ziemia zostanie zawstydzona,pośród niego będą padać wszyscy jego zabici+. 48  Niebo i ziemia oraz wszystko, co w nich jest,będą radośnie wykrzykiwać nad Babilonem+,bo z północy nadciągną na niego niszczyciele”+ — oświadcza Jehowa. 49  „Za sprawą Babilonu poginęli nie tylko Izraelici+,w Babilonie poginęli też ludzie z całej ziemi. 50  Wy, którzy ocaleliście od miecza, idźcie i się nie zatrzymujcie!+ Wy, którzy jesteście daleko, pamiętajcie o Jehowiei wspominajcie w sercu Jerozolimę”+. 51  „Zostaliśmy zawstydzeni, bo słyszeliśmy drwiny. Nasze twarze okryło upokorzenie,bo cudzoziemcy* zaatakowali święte miejsca* domu Jehowy”+. 52  „Dlatego nadchodzą dni”, mówi Jehowa,„gdy zwrócę uwagę na bożki Babilonu,a w całej jego ziemi będą jęczeć ranni”+. 53  „Nawet gdyby Babilon wstąpił do nieba+,nawet gdyby umocnił swoje strzeliste twierdze,ode mnie nadciągną ci, którzy go zniszczą”+ — oświadcza Jehowa. 54  „Słuchajcie! Oto krzyk z Babilonu+,odgłos wielkiej klęski z ziemi Chaldejczyków+, 55  bo Jehowa niszczy Babilon,uciszy jego potężny głos. Ich fale będą huczeć jak wiele wód. Będzie słychać ich głos. 56  Bo na Babilon nadciągnie niszczyciel+. Wojownicy Babilonu zostaną schwytani+,a ich łuki roztrzaskane,bo Jehowa jest Bogiem odpłaty+. Na pewno odpłaci+. 57  Upiję jego książąt i mędrców+,jego namiestników, zarządców i wojownikówi zasną wiecznym snem,z którego się nie zbudzą”+ — oświadcza Król, który ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów. 58  Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów: „Mur Babilonu, choć szeroki, zostanie całkowicie zburzony+,a jego bramy, choć wysokie, zostaną podpalone. Ludy będą trudzić się na darmo,narody umęczą się tylko po to, żeby podsycić ogień”+. 59  Prorok Jeremiasz dał polecenie Serajaszowi, synowi Neriasza+, syna Machsejasza, gdy ten udawał się z judzkim królem Sedekiaszem do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był kwatermistrzem. 60  Jeremiasz opisał w jednej księdze całe nieszczęście, które miało przyjść na Babilon, wszystkie te słowa napisane przeciw Babilonowi, 61  a następnie powiedział Serajaszowi: „Gdy dotrzesz do Babilonu i go zobaczysz, przeczytaj na głos wszystkie te słowa. 62  Potem powiedz: ‚Jehowo, zapowiedziałeś, że to miejsce zostanie zniszczone i opustoszeje, że nie będzie tam człowieka ani zwierzęcia i że to miasto zostanie bezpowrotnie zrujnowane’+. 63  Gdy skończysz czytać tę księgę, przywiąż do niej kamień i rzuć ją w środek Eufratu. 64  Potem powiedz: ‚Właśnie tak utonie Babilon i nigdy więcej się nie podniesie+ z powodu nieszczęścia, które na niego sprowadzam; a jego mieszkańcy się utrudzą’”+. Tu kończą się słowa Jeremiasza.

Przypisy

Najwyraźniej jest to kryptonim nazwy Chaldea.
Dosł. „nie przydepcze”.
Lub „przeznaczcie na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.
Czyli Chaldejczyków.
Lub „duszę”.
Możliwe też „napełnijcie kołczany”.
Lub „słup sygnałowy”.
Dosł. „miara”.
Lub „swoją duszę”.
Lub „obłoki pary”.
Możliwe też „robi upusty dla deszczu”.
Lub „tchnienia”.
Dosł. „Dział”.
Możliwe też „nawet swojej laski, swojej własności”.
Lub „słup sygnałowy”.
Dosł. „uświęćcie”.
Dosł. „uświęćcie”.
Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „spłukał mnie”.
Lub „młode grzywiaste lwy”.
Najwyraźniej jest to kryptonim nazwy Babel (Babilon).
Lub „dusze”.
Lub „obcy”.

Komentarze

Multimedia