Księga Jeremiasza 50:1-46

50  Jehowa tak się wypowiedział przez proroka Jeremiasza w sprawie Babilonu+, w sprawie ziemi Chaldejczyków:   „Opowiedzcie to wśród narodów i ogłoście. Postawcie znak* i to ogłoście. Niczego nie ukrywajcie! Mówcie: ‚Babilon zdobyty+. Bel okryty wstydem+. Merodach się przeraził. Wizerunki Babilonu zostały zawstydzone. Jego odrażające bożki* się przeraziły’.   Bo nadciągnął przeciw niemu naród z północy+. Z jego ziemi robi coś, co budzi grozę. Nikt tam nie mieszka. Ludzie i zwierzęta uciekli. Już ich nie ma”.  „W tych dniach i w tym czasie”, mówi Jehowa, „przyjdą razem lud Izraela i lud Judy+. Będą iść z płaczem+ i razem będą szukać swojego Boga, Jehowy+.  Będą pytać o drogę na Syjon, z twarzami zwróconymi w tę stronę+, i mówić: ‚Chodźmy i przyłączmy się do Jehowy w wiecznym przymierzu, które nie zostanie zapomniane’+.  Mój lud stał się trzodą zaginionych owiec+. Ich pasterze sprawili, że się one błąkają+. Wyprowadzili je w góry i przeganiali po górach i wzgórzach, a one zapomniały o swoim miejscu odpoczynku.  Wszyscy ci, którzy je napotykali, pożerali je+, a ich wrogowie mówili: ‚Nie jesteśmy winni, bo oni zgrzeszyli przeciw Jehowie — źródłu prawości, przeciw Jehowie — nadziei ich przodków’”.   „Uciekajcie z Babilonu,wyjdźcie z ziemi Chaldejczyków+i stańcie się podobni do zwierząt idących na czele trzody.   Bo wzbudzam i sprowadzam na Babilongrupę* wielkich narodów z ziemi na północy+. Nadejdą one przeciw niemu w szyku bojowym. Stamtąd zostanie zdobyty. Ich strzały są jak strzały wojownika,które odbierają rodzicom dzieci+. Nie wracają, dopóki nie osiągną celu. 10  Chaldea stanie się łupem+. Wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się”+ — mówi Jehowa. 11  „Bo się cieszyliście+, radowaliście się,plądrując moją własność+. Bo podskakiwaliście jak jałówka na trawiei rżeliście jak ogiery. 12  Wasza matka została zawstydzona+. Rozczarowała się ta, która was urodziła. Jest ona najmniejszym z narodów,bezwodnym pustkowiem i pustynią+. 13  Wskutek oburzenia Jehowy nie będzie zamieszkana+,całkowicie opustoszeje+. Każdy, kto będzie przechodził obok Babilonu, popatrzy przerażonyi zagwiżdże z powodu wszystkich jego plag+. 14  Wyruszcie przeciwko Babilonowi w szyku bojowym i go otoczcie,wy wszyscy, którzy napinacie* łuk. Strzelajcie w to miasto, nie oszczędzajcie strzał+,bo zgrzeszyło przeciw Jehowie+. 15  Ze wszystkich stron wydajcie przeciw niemu okrzyk wojenny. Poddało się*. Jego kolumny upadły, jego mury zostały zburzone+,bo jest to zemsta Jehowy+. Zemścijcie się na tym mieście. Postąpcie z nim tak, jak ono postępowało+. 16  Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje,i tego, kto w żniwa zapuszcza sierp+. Z powodu okrutnego miecza każdy wróci do swojego ludu,każdy ucieknie do swojej ziemi+. 17  „Lud Izraela to rozproszone owce+. Rozproszyły je lwy+. Najpierw pożarł je król Asyrii+. Później król Babilonu Nabuchodonozor* obgryzł ich kości+. 18  Dlatego tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Z królem Babilonu i jego ziemią postąpię tak, jak postąpiłem z królem Asyrii+. 19  A Izraela przyprowadzę z powrotem na jego pastwisko+. Będzie się pasł w Karmelu i Baszanie+ i nasyci się* w górach Efraima+ i Gileadu’”+. 20  „W tych dniach i w tym czasie”, oświadcza Jehowa,„będzie się szukać winy Izraela,ale jej nie będzie,i nie znajdzie się grzechów Judy,bo przebaczę tym, których pozostawię”+. 21  „Wyrusz przeciw ziemi Merataim i przeciw mieszkańcom Pekodu+. Niech zostaną wybici, doszczętnie zgładzeni*” — mówi Jehowa. „Zrób wszystko, co ci nakazałem. 22  W kraju słychać odgłosy wojny,doszło do wielkiej klęski. 23  Jakże to młot kowalski całej ziemi został ścięty i złamany!+ Jakże to Babilon stał się czymś, co budzi wśród narodów grozę!+ 24  Zastawiłem na ciebie sidło, Babilonie, i zostałeś złapany,choć o tym nie wiedziałeś. Znaleziono cię i schwytano+,bo przeciwstawiłeś się Jehowie. 25  Jehowa otworzył swoją składnicęi wyciąga oręż swojego oburzenia+. Bo Wszechwładny Pan, Jehowa, Bóg Zastępów, ma coś do zrobieniaw kraju Chaldejczyków. 26  Przybądźcie przeciwko niemu z dalekich miejsc+. Otwórzcie jego spichlerze+. Usypcie z niego stos jak stosy ziarna. Całkowicie go zniszczcie*+. Niech nikt w nim nie pozostanie. 27  Wyrżnijcie wszystkie jego młode byki+. Niech idą na rzeź. Biada im, bo nadszedł ich dzień,czas ich rozrachunku! 28  Słychać odgłosy tych, którzy uciekają,którzy uciekają z ziemi babilońskiej,żeby opowiedzieć na Syjonie o zemście naszego Boga, Jehowy,o zemście za Jego świątynię+. 29  Wezwijcie przeciw Babilonowi łuczników,wszystkich, którzy napinają* łuk+. Stańcie obozem dookoła niego. Niech nikt nie ujdzie. Odpłaćcie mu stosownie do tego, co robił+. Postąpcie z nim tak, jak on postępował+. Bo zuchwale wystąpił przeciw Jehowie,przeciw Świętemu Izraela+. 30  Dlatego jego młodzieńcy padną na placach+,a wszyscy jego żołnierze w tym dniu zginą*” — oświadcza Jehowa. 31  „Jestem przeciw tobie+, zuchwalcze”+, mówi Wszechwładny Pan, Jehowa, Bóg Zastępów,„bo nadejdzie twój dzień, czas, kiedy pociągnę cię do odpowiedzialności. 32  Zuchwalcze, potkniesz się i upadniesz,a nikt cię nie podniesie+. I podpalę twoje miasta,a ogień strawi wszystko dookoła ciebie”. 33  Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów: „Izraelici i Judejczycy są gnębieni,a wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich+. Nie pozwalają im odejść+. 34  Ale ich Wykupiciel jest silny+. Ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów+. Na pewno wystąpi w ich obronie+,żeby dać odpocząć ich ziemi+i sprowadzić niepokój na mieszkańców Babilonu”+. 35  „Miecz spadnie na Chaldejczyków”, oświadcza Jehowa,„na mieszkańców Babilonu, na jego książąt i mędrców+. 36  Miecz spadnie na próżnych gadułów* i będą postępować głupio. Miecz spadnie na jego wojowników i się przerażą+. 37  Miecz spadnie na ich konie i rydwany wojenne,a także na ludzi wszelkiej narodowości w tym mieście. Wszyscy zniewieścieją+. Miecz spadnie na jego skarby i te zostaną zagrabione+. 38  Biada jego wodom, zostaną wysuszone+. Bo jest to kraj bożków+,a z powodu swoich przerażających wizji ludzie postępują jak szaleni. 39  Dlatego będą w nim mieszkać pustynne zwierzęta razem z wyjącymi zwierzętami,będą go zamieszkiwać strusie+. Na zawsze pozostanie bezludny,nikt w nim nie zamieszka przez wszystkie pokolenia”+. 40  „Jak się stało z Sodomą i Gomorą+ oraz sąsiednimi miejscowościami, gdy Bóg je zniszczył”+, mówi Jehowa, „tak i w tym kraju nikt nie będzie mieszkał ani nikt się w nim nie osiedli+. 41  Spójrzcie! Z północy przychodzi lud,z najodleglejszych miejsc na ziemi+powstanie wielki naród oraz wielcy królowie+. 42  Władają łukiem i oszczepem+. Są okrutni i nie okażą miłosierdzia+. Gdy jadą na koniach,rozlega się odgłos przypominający wzburzone morze+. Jak jeden mąż ustawiają się w szyku bojowym przeciw tobie, córko babilońska+. 43  Król Babilonu usłyszał o nich wieść+i opadły mu ręce+. Dopada go przerażenie,chwyta go ból jak ból kobiety, która rodzi. 44  „Oto ktoś wyjdzie jak lew z gęstych zarośli nad Jordanem i zaatakuje bezpieczne pastwiska. W jednej chwili zmuszę ich do ucieczki z ich ziemi. Ustanowię nad nią wybrańca+. Bo kto jest jak ja i kto rzuci mi wyzwanie? Który pasterz może stawić mi czoła?+ 45  Dlatego posłuchajcie, jaką decyzję* Jehowa podjął w sprawie Babilonu+ i jakie ma zamiary wobec ziemi Chaldejczyków: Z całą pewnością młode z trzody zostaną wywleczone. Z powodu tamtych ich miejsce zamieszkania będzie spustoszone+. 46  Na odgłos zdobycia Babilonu zatrzęsie się ziemia,a wśród narodów będzie słychać krzyk”+.

Przypisy

Lub „słup sygnałowy”.
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Dosł. „zgromadzenie”.
Dosł. „przydeptujecie”.
Dosł. „dało swoją rękę”.
Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „jego dusza nasyci się”.
Lub „przeznaczeni na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „przeznaczcie go na zagładę”.
Dosł. „przydeptują”.
Dosł. „zostaną uciszeni”.
Lub „fałszywych proroków”.
Lub „radę”.

Komentarze

Multimedia