Księga Jeremiasza 39:1-18

39  W dziewiątym roku panowania judzkiego króla Sedekiasza, w miesiącu dziesiątym, babiloński król Nabuchodonozor* i cała jego armia nadciągnęli pod Jerozolimę i zaczęli ją oblegać+.  W 11 roku panowania Sedekiasza, dziewiątego dnia miesiąca czwartego, zrobiono wyłom w murze miasta+.  Wszyscy książęta króla Babilonu weszli i usiedli w Bramie Środkowej+. Byli to samgar Nergal-Szarecer, rabsaris* Nebu-Sarsechim*, rabmag* Nergal-Szarecer i pozostali książęta króla Babilonu.  Na ich widok judzki król Sedekiasz i wszyscy żołnierze uciekli+. Wyszli nocą z miasta drogą przez ogród królewski, przez bramę między dwoma murami i dalej Drogą Araby+.  Ale wojsko chaldejskie ruszyło za nimi w pościg i dogoniło Sedekiasza na pustynnych równinach Jerycha+. Pojmali go i zaprowadzili do babilońskiego króla Nabuchodonozora* do Ribli+ w krainie Chamat+. Tam król wydał na niego wyrok.  W Ribli babiloński król kazał zabić na oczach Sedekiasza jego synów, a także wszystkich dostojników Judy+.  Samego Sedekiasza oślepił, a następnie zakuł w miedziane kajdany, żeby go zaprowadzić do Babilonu+.  Potem Chaldejczycy spalili dom* króla i domy ludu+, a mury Jerozolimy zburzyli+.  Dowódca straży Nebuzaradan+ uprowadził na wygnanie do Babilonu tych, którzy pozostali w mieście, i tych, którzy przeszli na stronę Chaldejczyków, a także resztę ludu. 10  Ale część najbiedniejszych ludzi, tych, którzy nic nie mieli, pozostawił w ziemi judzkiej. Tamtego dnia przydzielił im również winnice i pola, na których mieli pracować*+. 11  Ponadto babiloński król Nabuchodonozor* dał dowódcy straży Nebuzaradanowi takie nakazy dotyczące Jeremiasza: 12  „Weź go i czuwaj nad nim. Nie wyrządzaj mu krzywdy, ale zrób, o cokolwiek cię poprosi”+. 13  Dlatego dowódca straży Nebuzaradan, rabsaris* Nebuszazban, rabmag* Nergal-Szarecer oraz wszyscy dostojnicy króla Babilonu posłali ludzi, 14  żeby zabrali Jeremiasza z Dziedzińca Straży+ i przekazali go Gedaliaszowi+, synowi Achikama+, syna Szafana+, i żeby Gedaliasz zaprowadził go do swojego domu. Tak więc Jeremiasz mieszkał pośród ludu. 15  Gdy Jeremiasz był jeszcze uwięziony na Dziedzińcu Straży+, Jehowa tak do niego przemówił: 16  „Idź i powiedz Etiopczykowi Ebed-Melechowi+: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: „Spełniam to, co powiedziałem o tym mieście, i sprowadzam na nie nieszczęście, a nie dobro. W tym dniu zobaczysz, jak do tego dojdzie”’. 17  „‚Ale ciebie w tym dniu uratuję’, oświadcza Jehowa, ‚i nie zostaniesz wydany w ręce tych, których się boisz’. 18  „‚Bo na pewno cię ocalę i nie zginiesz od miecza. Twoje życie* przypadnie ci jako łup*+, ponieważ mi zaufałeś’+ — oświadcza Jehowa”.

Przypisy

Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „naczelny dworzanin”.
Lub „Nergal-Szarecer, Samgar-Nebu, sarsechim, rabsaris” według innego podziału słów w tekście hebr.
Lub „naczelny mag; naczelny astrolog”.
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „pałac”.
Możliwe też „i prace przymusowe”.
Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Lub „naczelny dworzanin”.
Lub „naczelny mag; naczelny astrolog”.
Lub „dusza”.
Lub „ujdziesz z życiem”.

Komentarze

Multimedia