Księga Jeremiasza 24:1-10

24  Kiedy babiloński król Nabuchodonozor* poprowadził z Jerozolimy na wygnanie do Babilonu judzkiego króla Jechoniasza*+, syna Jehojakima+, oraz książąt judzkich, rzemieślników i kowali*+, Jehowa pokazał mi dwa kosze fig, które stały przed świątynią Jehowy.  W jednym koszu były bardzo dobre figi, jak wczesne figi, ale w drugim były bardzo złe figi, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia.  Wtedy Jehowa mnie zapytał: „Co widzisz, Jeremiaszu?”. Odpowiedziałem: „Widzę figi, jedne są bardzo dobre, a drugie bardzo złe, tak złe, że nie nadają się do jedzenia”+.  Następnie Jehowa przemówił do mnie:  „Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: ‚Podobnie jak na te dobre figi, spojrzę przychylnie na wygnańców judzkich, których odesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków.  Będę czuwał nad nimi dla ich dobra i sprawię, że wrócą do tej ziemi+. Odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię+.  I dam im serce, które będzie wiedziało, że ja jestem Jehowa+. Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem+, bo wrócą do mnie całym sercem+.  „‚Ale jeśli chodzi o złe figi, które są tak złe, że nie nadają się do jedzenia+, to Jehowa mówi: „Tak samo spojrzę na judzkiego króla Sedekiasza+, na jego książąt, na mieszkańców Jerozolimy, którzy pozostali w tej ziemi, i na tych, którzy mieszkają w Egipcie+.  Sprowadzę na nich takie nieszczęście, że wszystkie królestwa ziemi będą przerażone tym, co ich spotka+. Będą oni przedmiotem zniewag, tematem przysłów, szyderstw i przekleństw+ we wszystkich miejscach, do których ich rozproszę+. 10  I będę zsyłał na nich miecz+, głód i zarazę*+, dopóki nie wyginą z ziemi, którą dałem im oraz ich przodkom”’”.

Przypisy

Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Nazywanego też Jehojachinem i Koniaszem.
Możliwe też „budowniczych wałów obronnych”.
Lub „chorobę”.

Komentarze

Multimedia