Księga Jeremiasza 11:1-23

11  Jehowa tak przemówił do Jeremiasza:  „Słuchajcie słów tego przymierza! „Przekaż* je mieszkańcom Judy i Jerozolimy  i powiedz im: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: „Przeklęty jest człowiek nietrzymający się słów tego przymierza+,  które zawarłem z waszymi przodkami w dniu, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu+, z rozżarzonego pieca*+, i powiedziałem: ‚Bądźcie mi posłuszni i róbcie wszystko, co wam nakazuję. Wtedy staniecie się moim ludem, a ja będę waszym Bogiem+,  tak iż będę mógł spełnić to, co przysiągłem waszym przodkom — że dam im ziemię mlekiem i miodem płynącą’+. Żyjecie w niej po dziś dzień”’”. A ja odpowiedziałem: „Amen*, Jehowo”.  Wtedy Jehowa mi powiedział: „W miastach Judy i na ulicach Jerozolimy ogłaszaj wszystkie te słowa: ‚Słuchajcie słów tego przymierza i się do nich stosujcie.  Bo od dnia, gdy wyprowadziłem waszych przodków z Egiptu, usilnie i wielokrotnie* ich napominałem: „Bądźcie mi posłuszni”. I robię to aż do dzisiaj+.  Ale oni nie słuchali ani nawet nie nadstawili ucha. Każdy uparcie szedł za głosem swojego złego serca+. Ukarałem ich więc zgodnie ze słowami tego przymierza, którego kazałem im przestrzegać, a którego oni przestrzegać nie chcieli’”.  Potem Jehowa powiedział do mnie: „Mieszkańcy Judy i Jerozolimy zmówili się przeciwko mnie. 10  Wrócili do błędów swoich dawnych przodków, którzy nie chcieli być posłuszni moim słowom+, i — tak jak tamci — poszli za innymi bogami i im służyli+. Izrael i Juda złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami+. 11  Dlatego tak mówi Jehowa: ‚Sprowadzam na nich nieszczęście+, którego nie zdołają uniknąć. Gdy będą wołać do mnie o pomoc, nie wysłucham ich+. 12  Wtedy miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy pójdą wołać o pomoc do bogów, którym składają ofiary*+, ale ci na pewno nie uratują ich w czasie nieszczęścia. 13  Bo masz, Judo, tylu bogów, ile miast, a ile jest ulic w Jerozolimie, tyle postawiłaś ołtarzy dla rzeczy haniebnej* — ołtarzy do składania ofiar Baalowi’+. 14  „A ty* nie módl się za ten lud. Nie błagaj za nimi ani nie zanoś modlitw w związku z nimi+, bo nie będę słuchał, gdy będą do mnie wołać z powodu swojego nieszczęścia. 15  Moja ukochana, jakie masz prawo być w moim domu,skoro tak wielu twoich synów postępuje niegodziwie? Czy świętym mięsem* odwrócą oni nieszczęście, gdy na ciebie przyjdzie? Czy będziesz się wtedy radować? 16  Jehowa nazwał cię kiedyś bujnym drzewem oliwnym,pięknym drzewem o wybornych owocach. Ale z wielkim łoskotem cię podpalił,a oni połamali twoje gałęzie. 17  „Jehowa, Bóg Zastępów, Ten, który cię zasadził+, oświadczył, że spadnie na ciebie nieszczęście z powodu zła, którego dopuszczały się Izrael i Juda, obrażając Go* przez składanie ofiar Baalowi”+. 18  Jehowa mnie powiadomił, żebym wiedział. Boże, dałeś mi wtedy zobaczyć, co oni robią. 19  Byłem jak uległy baranek prowadzony na rzeź. Nie wiedziałem, że knują przeciwko mnie+: „Zniszczmy to drzewo razem z jego owocamii zgładźmy go z krainy żyjących,żeby już nie pamiętano jego imienia”. 20  Ale Jehowa, Bóg Zastępów, sądzi w sposób prawy. Bada najskrytsze myśli* i serce+. Boże, daj mi zobaczyć, jak się na nich zemścisz,bo Tobie powierzyłem swoją sprawę sądową. 21  Dlatego Jehowa tak wypowiada się przeciwko mieszkańcom Anatot+, którzy chcą mi odebrać życie* i mówią: „Nie wolno ci prorokować w imieniu Jehowy+, bo inaczej zginiesz z naszych rąk” — 22  tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów: „Zamierzam pociągnąć ich do odpowiedzialności. Młodzi mężczyźni zginą od miecza+, a ich synowie i córki umrą od klęski głodu+. 23  Z mieszkańców Anatot+ nie pozostanie nawet garstka, bo w roku, w którym pociągnę ich do odpowiedzialności, sprowadzę na nich nieszczęście”.

Przypisy

Polecenie najwyraźniej kierowane do Jeremiasza.
Lub „z pieca do wytopu żelaza”.
Lub „niech się tak stanie”.
Dosł. „wstając wcześnie i napominając”.
Lub „dla których wznoszą dym ofiarny”.
Lub „haniebnemu bogu”.
Chodzi o Jeremiasza.
Chodzi o ofiary składane w świątyni.
Dosł. „mnie”.
Lub „najgłębsze uczucia”. Dosł. „nerki”.
Lub „nastają na twoją duszę”.

Komentarze

Multimedia