Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

 • 1

  • Jeremiasz wyznaczony na proroka (1-10)

  • Wizja migdałowca (11, 12)

  • Wizja kotła (13-16)

  • Bóg umacnia Jeremiasza w związku z przydzielonym zadaniem (17-19)

 • 2

  • Izrael porzuca Jehowę dla innych bogów (1-37)

   • Izrael przyrównany do dzikiej winorośli (21)

   • Izrael splamił się krwią (34)

 • 3

  • Skala odstępstwa Izraela (1-5)

  • Izrael i Juda winne cudzołóstwa (6-11)

  • Wezwanie do skruchy (12-25)

 • 4

  • Skrucha przynosi błogosławieństwa (1-4)

  • Nieszczęście nadejdzie z północy (5-18)

  • Jeremiasz ubolewa nad nadchodzącym nieszczęściem (19-31)

 • 5

  • Naród nie chce przyjąć skarcenia od Jehowy (1-13)

  • Zniszczenie, ale nie całkowita zagłada (14-19)

  • Jehowa pociąga naród do odpowiedzialności (20-31)

 • 6

  • Zbliża się oblężenie Jerozolimy (1-9)

  • Jehowa płonie gniewem na Jerozolimę (10-21)

   • Mówi się „Pokój!”, chociaż nie ma pokoju (14)

  • Okrutni najeźdźcy z północy (22-26)

  • Jeremiasz ma przebadać lud, jak się bada metal (27-30)

 • 7

  • Złudne poleganie na świątyni Jehowy (1-11)

  • Świątynia ma podzielić los Szilo (12-15)

  • Potępienie fałszywego wielbienia Boga (16-34)

   • Kult Królowej Nieba (18)

   • Ofiary z dzieci w Dolinie Syna Hinnoma (31)

 • 8

  • Ludzie idą za większością (1-7)

  • Czy istnieje mądrość bez słowa Jehowy? (8-17)

  • Jeremiasz ubolewa nad klęską Judy (18-22)

   • „Czy nie ma balsamu w Gileadzie?” (22)

 • 9

  • Głęboki smutek Jeremiasza (1-3a)

  • Jehowa pociąga Judę do odpowiedzialności (3b-16)

  • Lamentowanie nad Judą (17-22)

  • Wiedza o Jehowie powodem do dumy (23-26)

 • 10

  • Bożki narodów a żywy Bóg (1-16)

  • Nadchodzi zagłada i wygnanie (17, 18)

  • Jeremiasz rozpacza (19-22)

  • Modlitwa proroka (23-25)

   • Człowiek nie może kierować własnym krokiem (23)

 • 11

  • Juda łamie przymierze z Bogiem (1-17)

   • Tylu bogów, ile miast (13)

  • Jeremiasz przyrównany do baranka prowadzonego na rzeź (18-20)

  • Sprzeciw ze strony mieszkańców rodzinnego miasta Jeremiasza (21-23)

 • 12

  • Skarga Jeremiasza (1-4)

  • Odpowiedź Jehowy (5-17)

 • 13

  • Zniszczony lniany pas (1-11)

  • Dzbany z winem zostaną roztrzaskane (12-14)

  • Juda, która nie chce się zmienić, będzie wygnana (15-27)

   • „Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę?” (23)

 • 14

  • Susza, głód i miecz (1-12)

  • Potępienie fałszywych proroków (13-18)

  • Jeremiasz uznaje grzechy ludu (19-22)

 • 15

  • Jehowa nie zmieni swojego osądu (1-9)

  • Skarga Jeremiasza (10)

  • Odpowiedź Jehowy (11-14)

  • Modlitwa Jeremiasza (15-18)

   • Radość z brania sobie do serca słów Boga (16)

  • Jehowa umacnia Jeremiasza (19-21)

 • 16

  • Jeremiasz nie ma się żenić, nikogo opłakiwać ani ucztować (1-9)

  • Kara, a później odrodzenie (10-21)

 • 17

  • Zakorzeniony grzech Judy (1-4)

  • Błogosławieństwa wynikające z zaufania do Jehowy (5-8)

  • Zdradliwe serce (9-11)

  • Jehowa, nadzieja Izraela (12, 13)

  • Modlitwa Jeremiasza (14-18)

  • Uznawanie szabatu za święty (19-27)

 • 18

  • Glina w rękach garncarza (1-12)

  • Jehowa obraca się plecami do Izraela (13-17)

  • Spisek przeciw Jeremiaszowi i jego błaganie (18-23)

 • 19

  • Jeremiasz ma potłuc glinianą butlę (1-15)

   • Ofiary z dzieci dla Baala (5)

 • 20

  • Paszchur uderza Jeremiasza (1-6)

  • Jeremiasz nie może przestać głosić (7-13)

   • Boże orędzie jak płonący ogień (9)

   • Jehowa jak groźny wojownik (11)

  • Skarga Jeremiasza (14-18)

 • 21

  • Jehowa odmawia spełnienia prośby Sedekiasza (1-7)

  • Ludzie mają do wyboru życie lub śmierć (8-14)

 • 22

  • Wyroki na złych królów (1-30)

   • Orędzie przeciwko Szallumowi (10-12)

   • Orędzie przeciwko Jehojakimowi (13-23)

   • Orędzie przeciwko Koniaszowi (24-30)

 • 23

  • Dobrzy i źli pasterze (1-4)

  • Bezpieczeństwo pod panowaniem „dziedzica odznaczającego się prawością” (5-8)

  • Fałszywi prorocy potępieni (9-32)

  • „Ciężkie orędzie” od Jehowy (33-40)

 • 24

  • Dobre i złe figi (1-10)

 • 25

  • Spór Jehowy z narodami (1-38)

   • Narody mają służyć Babilonowi przez 70 lat (11)

   • Kielich wina Bożego gniewu (15)

   • Nieszczęście od narodu do narodu (32)

   • Zabici przez Jehowę (33)

 • 26

  • Jeremiaszowi grozi śmierć (1-15)

  • Jeremiasz oszczędzony (16-19)

   • Cytat z proroctwa Micheasza (18)

  • Prorok Urijasz (20-24)

 • 27

  • Jarzmo Babilonu (1-11)

  • Sedekiasz powinien podporządkować się Babilonowi (12-22)

 • 28

  • Jeremiasz i fałszywy prorok Chananiasz (1-17)

 • 29

  • List Jeremiasza do wygnańców w Babilonie (1-23)

   • Izrael ma powrócić po 70 latach (10)

  • Wiadomość dla Szemajasza (24-32)

 • 30

  • Obietnice powrotu i uzdrowienia (1-24)

 • 31

  • Pozostali z Izraela ponownie osiedlą się w swojej ziemi (1-30)

   • Rachela opłakuje swoje dzieci (15)

  • Nowe przymierze (31-40)

 • 32

  • Jeremiasz kupuje pole (1-15)

  • Modlitwa Jeremiasza (16-25)

  • Odpowiedź Jehowy (26-44)

 • 33

  • Obietnica odrodzenia (1-13)

  • Bezpieczeństwo pod panowaniem „dziedzica odznaczającego się prawością” (14-16)

  • Przymierze z Dawidem i kapłanami (17-26)

   • Przymierze dotyczące dnia i nocy (20)

 • 34

  • Orędzie dotyczące Sedekiasza (1-7)

  • Złamanie przymierza co do uwolnienia niewolników (8-22)

 • 35

  • Rechabici okazują przykładne posłuszeństwo (1-19)

 • 36

  • Jeremiasz dyktuje treść zwoju (1-7)

  • Baruch czyta na głos ze zwoju (8-19)

  • Jehojakim pali zwój (20-26)

  • Orędzie spisane ponownie w nowym zwoju (27-32)

 • 37

  • Chaldejczycy wycofują się tylko na jakiś czas (1-10)

  • Jeremiasz uwięziony (11-16)

  • Sedekiasz spotyka się z Jeremiaszem (17-21)

   • Jeremiasz zaopatrywany w chleb (21)

 • 38

  • Jeremiasz wrzucony do cysterny (1-6)

  • Ebed-Melech ratuje Jeremiasza (7-13)

  • Jeremiasz zachęca Sedekiasza do poddania się (14-28)

 • 39

  • Upadek Jerozolimy (1-10)

   • Sedekiasz ucieka, ale zostaje schwytany (4-7)

  • Jeremiasz ma być chroniony (11-14)

  • Ebed-Melech pozostanie przy życiu (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradan uwalnia Jeremiasza (1-6)

  • Gedaliasz ustanowiony nad ziemią judzką (7-12)

  • Spisek przeciwko Gedaliaszowi (13-16)

 • 41

  • Ismael morduje Gedaliasza (1-10)

  • Ismael zmuszony do ucieczki przez Jochanana (11-18)

 • 42

  • Lud prosi Jeremiasza, żeby się modlił o kierownictwo (1-6)

  • Jehowa odpowiada: „Nie idźcie do Egiptu” (7-22)

 • 43

  • Lud jest nieposłuszny i idzie do Egiptu (1-7)

  • Jehowa przemawia do Jeremiasza w Egipcie (8-13)

 • 44

  • Zapowiedź nieszczęścia, które spadnie na Żydów w Egipcie (1-14)

  • Lud odrzuca Boże ostrzeżenie (15-30)

   • Kult Królowej Nieba (17-19)

 • 45

  • Orędzie Jehowy dla Barucha (1-5)

 • 46

  • Proroctwo przeciw Egiptowi (1-26)

   • Egipt ma zostać podbity przez Nabuchodonozora (13, 26)

  • Obietnice dane Izraelowi (27, 28)

 • 47

  • Proroctwo przeciw Filistynom (1-7)

 • 48

  • Proroctwo przeciw Moabowi (1-47)

 • 49

  • Proroctwo przeciw Ammonowi (1-6)

  • Proroctwo przeciw Edomowi (7-22)

   • Edom nie będzie już istniał jako naród (17, 18)

  • Proroctwo przeciw Damaszkowi (23-27)

  • Proroctwo przeciw Kedarowi i Chacorowi (28-33)

  • Proroctwo przeciw Elamowi (34-39)

 • 50

  • Proroctwo przeciw Babilonowi (1-46)

   • „Uciekajcie z Babilonu” (8)

   • Izrael ma być przyprowadzony z powrotem (17-19)

   • Wody Babilonu zostaną wysuszone (38)

   • Babilon będzie niezamieszkany (39, 40)

 • 51

  • Proroctwo przeciw Babilonowi (1-64)

   • Babilon nagle upadnie z powodu Medów (8-12)

   • Wrzucenie księgi do Eufratu (59-64)

 • 52

  • Sedekiasz buntuje się przeciw Babilonowi (1-3)

  • Nabuchodonozor oblega Jerozolimę (4-11)

  • Zniszczenie miasta i świątyni (12-23)

  • Ludzie zabrani na wygnanie do Babilonu (24-30)

  • Jehojachin wypuszczony z więzienia (31-34)