Księga Izajasza 61:1-11

61  Wszechwładny Pan, Jehowa, dał mi swojego ducha+,bo Jehowa mnie namaścił, żebym głosił dobrą nowinę potulnym+. Posłał mnie, żebym opatrywał mających złamane serce,żebym oznajmiał jeńcom wyzwolenie,a więźniom — że ich oczy zostaną szeroko otwarte+,   żebym ogłaszał rok dobrej woli* Jehowyi dzień zemsty naszego Boga+,żebym pocieszał wszystkich pogrążonych w smutku+,   żebym obdarował tych, którzy opłakują Syjon,i dał im piękne nakrycie głowy zamiast popiołu,olejek radości zamiast rozpaczy,szaty chwały zamiast przygnębionego ducha. I będą nazywani wielkimi drzewami prawości,które Jehowa zasadził, by przynosiły Mu chwałę*+.   Odbudują oni dawne ruiny,miejsca, które w przeszłości zostały spustoszone+,i odnowią zniszczone miasta+,miejsca, które leżały w gruzach przez całe pokolenia+.   „Przyjdą obcy ludzie i będą paść wasze stada,cudzoziemcy+ będą uprawiać wasze pola i hodować winorośle+.   A wy będziecie nazywani kapłanami Jehowy+. Będą was nazywać sługami naszego Boga. Będziecie korzystać z zasobów narodów+i szczycić się ich chwałą*.   Zamiast hańby mój lud otrzyma podwójną część. Zamiast zaznawać upokorzenia, będzie radośnie wykrzykiwać z powodu swojego działu. Posiądzie podwójną część w swoim kraju+. Będzie się cieszyć bez końca+.   Bo ja, Jehowa, kocham sprawiedliwość+,a nienawidzę rozboju i nieprawości+. Postąpię uczciwie i dam im zapłatę,zawrę z nimi wieczne przymierze+.   Ich potomstwo będzie znane wśród narodów+,ich potomkowie — wśród ludów. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają,że są oni potomstwem pobłogosławionym przez Jehowę”+. 10  Moją radością będzie Jehowa. Całym sobą będę* się cieszyć ze względu na mojego Boga+. On ubrał mnie w szaty wybawienia+,okrył mnie płaszczem prawościjak pana młodego, który wkłada na głowę zawój, podobny do zawoju kapłana+,i jak pannę młodą, która przystraja się ozdobami. 11  Tak jak ziemia sprawia, że wyrastają pędy,a ogród — że wschodzi to, co w nim posiano,tak Wszechwładny Pan, Jehowa,sprawi, że na oczach wszystkich narodów wyrośnie prawość+ i chwała+.

Przypisy

Lub „rok przychylności”.
Lub „były Jego ozdobą”.
Lub „bogactwami”.
Lub „moja dusza będzie”.

Komentarze

Multimedia