Księga Izajasza 43:1-28

43  Tak mówi Jehowa,twój Stwórca, Jakubie, Ten, który cię ukształtował, Izraelu+: „Nie bój się, bo cię wykupiłem+. Wezwałem cię po imieniu. Należysz do mnie.   Gdy będziesz przemierzał wody, będę z tobą+. Gdy będziesz przeprawiał się przez rzeki, one cię nie zatopią+. Gdy będziesz przechodził przez ogień, on cię nie przypali,płomień nawet cię nie osmali.   Bo ja jestem Jehowa, twój Bóg,Święty Izraela, twój Wybawca. Dałem Egipt na okup za ciebie,w zamian za ciebie oddałem Etiopię i Sebę.   Stałeś się dla mnie cenny+,szanuję cię i kocham+. Dlatego dam ludzi w zamian za ciebie,za twoje życie* oddam narody.   Nie bój się, bo ja jestem z tobą+. Ze wschodu przyprowadzę twoje potomstwoi zbiorę cię z zachodu+.   Powiem północy: ‚Wydaj ich!’+,a południu: ‚Nie zatrzymuj ich! Sprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi+,   każdego, kto jest nazywany od mojego imienia+,kogo stworzyłem na swoją chwałę,kogo ukształtowałem i uczyniłem’+.   Wyprowadź lud, który jest ślepy, chociaż ma oczy,i głuchy, chociaż ma uszy+.   Niech wszystkie narody zgromadzą się w jednym miejscui niech się zbiorą razem ludy+. Kto z nich* może to powiedzieć? Albo czy mogą sprawić, żebyśmy usłyszeli o pierwszych wydarzeniach*?+ Niech przedstawią swoich świadków i dowiodą, że mają rację. Niech ci usłyszą i powiedzą: ‚To prawda!’”+. 10  „Wy jesteście moimi świadkami”+, mówi Jehowa,„moim sługą, którego wybrałem+,żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie*i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam+. Przede mną nie istniał żaden Bógani po mnie żaden się nie pojawił+. 11  Ja, właśnie ja, jestem Jehowa+ i oprócz mnie nie ma wybawcy”+. 12  „Ja jestem Tym, który oznajmił, wybawił i sprawił, że o tym usłyszano —nie było wtedy wśród was cudzoziemskiego boga+. Dlatego wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „a ja jestem Bogiem+. 13  Zawsze jestem ten sam+. Nikt nie wyrwie niczego z mojej ręki+. Kiedy działam, kto może mi w tym przeszkodzić?”+. 14  Tak mówi Jehowa, wasz Wykupiciel+, Święty Izraela+: „Ze względu na was poślę ich do Babilonu i zerwę wszystkie zasuwy bram+,a Chaldejczycy na statkach będą krzyczeć w udręce+. 15  Ja jestem Jehowa, wasz Święty+, Stwórca Izraela+, wasz Król”+. 16  Tak mówi Jehowa,który toruje drogę przez morzei wyznacza ścieżkę przez wzburzone wody+, 17  Ten, który wyprowadza rydwany wojenne i konie+,wojsko razem z dzielnymi wojownikami: „Padną i już nie wstaną+. Zostaną zgaszeni jak palący się knot”. 18  „Nie powracajcie do tego, co wydarzyło się kiedyś,nie żyjcie przeszłością. 19  Oto czynię coś nowego+. Już teraz to powstaje. Czy tego nie dostrzegacie? Wytyczę drogę przez pustkowie+,sprawię, że na pustyni popłyną rzeki+. 20  Będą mi oddawać chwałę dzikie zwierzęta,szakale i strusie,bo zapewniam wodę na pustkowiu,sprawiam, że na pustyni płyną rzeki+,żeby mój lud, który wybrałem+, miał co pić, 21  żeby lud, który utworzyłem dla siebie,rozgłaszał moją chwałę+. 22  Ale ty, Jakubie, nie wzywałeś mnie+,bo się mną znużyłeś, Izraelu+. 23  Nie przyprowadzałeś mi owiec na całopalenia,nie wychwalałeś mnie swoimi ofiarami. Nie zmuszałem cię, żebyś przynosił mi dary,i nie męczyłem cię, żądając spalania kadzidła*+. 24  Nie kupowałeś mi za swoje pieniądze słodkiej trzciny*,nie zadowoliłeś mnie też tłuszczem swoich ofiar+. Zamiast tego obciążyłeś mnie swoimi grzechamii zmęczyłeś przewinieniami+. 25  Ja, właśnie ja, ze względu na samego siebie zmazuję twoje występki*+i nie będę pamiętał twoich grzechów+. 26  Stańmy do rozprawy przeciwko sobie. Przypomnij mi, przedstaw argumenty na swoją obronę. 27  Twój pierwszy praojciec zgrzeszył,a twoi rzecznicy* zbuntowali się przeciwko mnie+. 28  Dlatego zhańbię książąt świętego miejsca*i wydam Jakuba na zagładę,wystawię Izraela na zniewagi+.

Przypisy

Lub „duszę”.
Może chodzić o wydarzenia mające nastąpić w najbliższej przyszłości.
Najwyraźniej chodzi o fałszywe bóstwa.
Lub „ufali mi”.
Chodzi o olibanum, gumożywicę z kadzidłowca.
Rodzaj aromatycznej trzciny.
Lub „buntownicze czyny”.
Może chodzić o nauczycieli Prawa.

Komentarze

Multimedia