Księga Izajasza 29:1-24

29  „Biada Arielowi*, Arielowi — miastu, w którym obozował Dawid!+ Niech mija rok za rokiem,niech święta odbywają się zgodnie ze swoim cyklem+.   Ale ja sprowadzę na Ariela udrękę+,zapanuje w nim żałoba i lament+. Będzie on dla mnie jak palenisko ołtarza Bożego+.   Rozłożę obóz wokół ciebie,będę cię oblegał, otoczę cię palisadąi wzniosę przeciwko tobie umocnienia oblężnicze+.   Zostaniesz poniżony. Odezwiesz się z ziemii proch przytłumi twoje słowa. Twój głos będzie dochodził z ziemi+niczym głos medium spirytystycznego. Będziesz szeptał z prochu.   Twoi liczni wrogowie* zamienią się w drobny pył+,a tłum tyranów będzie jak plewy, które unosi wiatr+. Stanie się to nagle, w jednej chwili+.   Jehowa, Bóg Zastępów, zwróci na ciebie uwagęi obroni cię gromem, trzęsieniem ziemi i potężnym hukiem,wichrem, nawałnicą i płomieniami niszczycielskiego ognia”+.   Wtedy wszystkie narody, które walczą z Arielem+ —wszyscy, którzy toczą wojnę przeciwko niemu,stawiają wieże oblężniczei sprowadzają na niego udrękę —będą jak sen, nocna wizja.   Będą jak ktoś głodny, kto śni, że je,ale budzi się i chce mu się jeść*,jak ktoś spragniony, kto śni, że pije,ale budzi się zmęczony i chce mu się pić*. Stanie się tak ze wszystkimi narodami,które walczą przeciwko górze Syjon+.   Wpadnijcie w osłupienie i bądźcie zdumieni+. Oślepcie się i bądźcie ślepi+. Upili się, ale nie winem. Zataczają się, choć nie są pod wpływem alkoholu. 10  Bo Jehowa wylał na was ducha głębokiego snu+. Zamknął wasze oczy — waszych proroków+,zakrył wasze głowy — waszych wizjonerów+. 11  Każda wizja będzie dla was jak słowa zapieczętowanej księgi+. Kiedy dadzą ją komuś, kto umie czytać, i poproszą: „Przeczytaj ją na głos”, on odpowie: „Nie mogę, bo jest zapieczętowana”. 12  A gdy dadzą tę księgę komuś, kto nie umie czytać, i poproszą: „Przeczytaj ją”, on odpowie: „Przecież ja nie umiem czytać”. 13  Jehowa mówi: „Ci ludzie przybliżają się do mnie tylko w słowach. Okazują mi szacunek ustami+,ale sercem są ode mnie bardzo daleko. Ich bojaźń wobec mnie opiera się na nakazach ludzkich, których ich uczono+. 14  Dlatego znowu postąpię z tym ludem w sposób budzący zdumienie+,w sposób niezwykły. Zginie mądrość jego mędrcówi zniknie rozsądek rozsądnych”+. 15  Biada tym, którzy zadają sobie wiele trudu, żeby zataić swoje plany przed Jehową+. Dopuszczają się swoich czynów w ciemnościi mówią: „Kto nas widzi? Kto o nas wie?”+. 16  Jak wy wszystko przekręcacie!* Czy glina może się równać z garncarzem?+ Czy coś, co zostało wykonane, powie o swoim twórcy: „On mnie nie wykonał”?+ Czy rzecz, która została ukształtowana, powie o tym, kto nadał jej kształt: „On nic nie potrafi”?+ 17  Jeszcze trochę i Liban zamieni się w sad+,a sad będzie uważany za las+. 18  Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi,a oczy ślepych zaczną widzieć, uwolnią się od mroku i ciemności+. 19  Potulni będą się bardzo radować Jehową,biedni będą się radować Świętym Izraela+. 20  Bo nie będzie już tyrana,przyjdzie kres na tego, który się chełpi,i zostaną zgładzeni wszyscy, którzy tylko czekają, żeby wyrządzać krzywdę+, 21  ci, którzy kłamstwem ściągają na innych winę,którzy zastawiają pułapki na obrońcę* w bramie miasta+i którzy odmawiają prawemu sprawiedliwości, zasłaniając się pustymi argumentami+. 22  Dlatego Jehowa, który wykupił Abrahama+, mówi do potomków Jakuba: „Jakub już nie będzie się wstydził,jego twarz już nie zblednie*+. 23  Zobaczy wokół siebie swoje dzieci,dzieło moich rąk+,i uświęcą moje imię. Uświęcą Świętego Boga Jakuba,będą okazywać podziw i respekt Bogu Izraela+. 24  Ci, którzy mają błędny sposób myślenia*, zdobędą zrozumienie,ci, którzy narzekają, przyjmą pouczenia”.

Przypisy

Słowo to może znaczyć „palenisko ołtarza Bożego” i najwyraźniej odnosi się do Jerozolimy.
Dosł. „obcy”.
Lub „jego dusza jest pusta”.
Lub „jego dusza jest wyschnięta”.
Lub „ale wy jesteście przewrotni!”.
Dosł. „upominającego”.
Z powodu wstydu i rozczarowania.
Lub „błądzą w duchu”.

Komentarze

Multimedia