Księga Izajasza 1:1-31

1  Wizja dotycząca Judy i Jerozolimy, którą Izajasz*+, syn Amoca, otrzymał za dni Uzzjasza+, Jotama+, Achaza+ i Ezechiasza+, królów Judy+.   Posłuchajcie, niebiosa, i zwróć uwagę, ziemio+,bo Jehowa mówi: „Wykarmiłem i wychowałem synów+,lecz oni zbuntowali się przeciwko mnie+.   Byk dobrze zna swojego gospodarza,a osioł — żłób swojego właściciela. Ale Izrael mnie* nie zna+,mój własny lud postępuje bez zrozumienia”.   Biada grzesznemu narodowi+,ludowi obciążonemu winą! Biada niegodziwemu potomstwu, zdeprawowanym dzieciom! Porzuciliście Jehowę+,wzgardziliście Świętym Izraela,odwróciliście się od Niego.   Coraz bardziej się buntujecie, gdzie więc was jeszcze uderzyć?+ Cała wasza głowa jest chorai chore jest całe wasze serce+.   Od stóp do głów nie ma zdrowego miejsca. Skaleczenia, sińce i otwarte ranynie zostały opatrzone*, przewiązane ani posmarowane oliwą+.   Wasz kraj spustoszono,miasta spalono ogniem. Na waszych oczach cudzoziemcy pożerają waszą ziemię+. Wszystko jest zniszczone jak po inwazji wrogów+.   Córka syjońska została porzucona jak szałas w winnicy,jak szopa na polu ogórków,jak miasto podczas oblężenia+.   Gdyby Jehowa, Bóg Zastępów, nie pozostawił nam choć trochę ocalałych,stalibyśmy się jak Sodoma,przypominalibyśmy Gomorę+. 10  Posłuchajcie słowa Jehowy, dyktatorscy władcy Sodomy!+ Zwróćcie uwagę na prawo* naszego Boga, mieszkańcy Gomory!+ 11  „Co mi po mnóstwie waszych ofiar?”+ — mówi Jehowa. „Dosyć mam waszych całopaleń z baranów+ i tłuszczu tuczonych zwierząt+. Nie sprawia mi przyjemności krew+ młodych byków+, baranków i kozłów+. 12  Przychodzicie, żeby stanąć przede mną+. Ale czy ktoś od was żądał,żebyście wydeptywali moje dziedzińce?+ 13  Nie przynoście więcej nic niewartych ofiar zbożowych*. Wasze kadzidło jest dla mnie odrażające+. Obchodzicie dni nowiu+ i szabaty+ oraz zwołujecie zgromadzenia+,ale nie mogę znieść, że urządzacie uroczyste zgromadzenie i jednocześnie zajmujecie się magią+. 14  Znienawidziłem* wasze dni nowiu i święta,stały się dla mnie ciężarem. Nie mam już siły ich znosić. 15  Gdy wyciągacie ręce, żeby się modlić,odwracam od was oczy+. Chociaż mnożycie modlitwy+,ja was nie wysłuchuję+. Wasze ręce są splamione krwią+. 16  Umyjcie się i oczyśćcie!+ Przestańcie dopuszczać się na moich oczach podłych czynów. Nie wyrządzajcie już zła+. 17  Uczcie się wyświadczać dobro, postępujcie sprawiedliwie+,przywołujcie do porządku tych, którzy gnębią innych,brońcie praw sierot*i stawajcie w obronie wdów”+. 18  „Przyjdźcie i uporządkujmy sprawy między sobą” — mówi Jehowa+. „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,staną się białe jak śnieg+. Choćby były czerwone jak tkanina karmazynowa,staną się białe jak wełna. 19  Jeżeli chętnie okażecie posłuszeństwo,będziecie jeść to, co dobre w tej ziemi+. 20  Ale jeśli nie okażecie posłuszeństwa i będziecie się buntować,pochłonie was miecz+,bo tak powiedział* Jehowa”. 21  Jak do tego doszło, że wierne miasto+ stało się prostytutką?!+ Było pełne sprawiedliwości+,mieszkała w nim prawość+,a teraz żyją tam mordercy+. 22  Twoje srebro stało się żużlem+. Twoje piwo* jest rozcieńczone wodą. 23  Twoi książęta są uparci, to wspólnicy złodziei+. Każdy z nich jest pazerny na łapówki i łasy na prezenty+. Nie oddają sprawiedliwości sierocie,a sprawy sądowej wdowy nawet nie rozpatrują+. 24  Dlatego prawdziwy Pan, Jehowa, Bóg Zastępów,Mocarz Izraela, oświadcza: „Dosyć tego! Pozbędę się swoich przeciwnikówi wywrę zemstę na swych wrogach+. 25  Zwrócę swoją rękę przeciwko tobie,poddam cię wytapianiu i dokładnie* oczyszczę cię z żużlu,usunę wszelkie twoje zanieczyszczenia+. 26  Ustanowię ci sędziów, tak jak to było wcześniej,i dam ci doradców — jak na początku+. Wtedy będziesz nazywane Miastem Prawości, Miastem Wiernym+. 27  Syjon będzie wykupiony sprawiedliwością+,a ci, którzy do niego powracają — prawością. 28  Buntownicy zostaną zgładzeni razem z grzesznikami+. Ci, którzy opuszczają Jehowę, zginą+. 29  Będziecie się wstydzić z powodu potężnych drzew, które sobie upodobaliście+. Okryjecie się hańbą z powodu ogrodów*, które sobie wybraliście+. 30  Staniecie się podobni do wielkiego drzewa ze zwiędłymi liśćmi+,do ogrodu pozbawionego wody. 31  Siłacz stanie się wiązką pakuł*,a jego dzieło — iskrą. Razem staną w płomieniachi nie będzie nikogo, kto by je ugasił”.

Przypisy

Imię to znaczy „wybawienie przez Jehowę”.
Lub „swojego pana”.
Dosł. „wyciśnięte”.
Lub „pouczenia”.
Lub „moja dusza znienawidziła”.
Dosł. „chłopca bez ojca”.
Dosł. „powiedziały usta”.
Lub „piwo pszeniczne”.
Dosł. „jakby ługiem”.
Najwyraźniej chodzi o drzewa i ogrody związane z bałwochwalczym kultem.
Chodzi o łatwopalne włókna roślinne.

Komentarze

Multimedia