Księga Ezechiela 39:1-29

39  „Synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi+, powiedz mu: ‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Wystąpię przeciw tobie, Gogu, główny naczelniku* Meszechu i Tubalu+.  Zawrócę cię i poprowadzę. Sprawię, że wyruszysz z najdalszych krańców północy+, i sprowadzę cię na góry Izraela.  Z lewej ręki wytrącę ci łuk, a z prawej strzały.  I padniesz na górach Izraela+ razem ze wszystkimi swoimi oddziałami i ludami, które będą z tobą. Wydam cię na żer wszelkim drapieżnym ptakom oraz dzikim zwierzętom”’+.  „‚Padniesz na otwartym polu+, bo ja to powiedziałem’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa.  „‚Na Magog i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach, ześlę ogień+. Wtedy się przekonają, że ja jestem Jehowa.  Sprawię, że moje święte imię będzie znane pośród mojego ludu, Izraela, i już dłużej nie pozwolę go bezcześcić. I narody się przekonają, że ja jestem Jehowa+, Święty w Izraelu’+.  „‚Wszystko to nadejdzie i się spełni’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. ‚To jest dzień, o którym mówiłem.  I mieszkańcy miast izraelskich będą rozpalać ogień za pomocą broni — puklerzy*, tarcz, łuków, strzał, pałek* oraz dzid+. Będą to robić przez siedem lat. 10  Nie będą musieli przynosić z pola chrustu, nie będą zbierać w lasach drewna, bo do rozpalania ognia będą używać broni’. „‚I złupią tych, którzy ich łupili, oraz ograbią tych, którzy ich ograbiali’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 11  „‚W tym dniu dam Gogowi+ grobowiec w Izraelu, w dolinie na wschód od morza, którą przechodzą ludzie. I już nie będzie można przez nią przechodzić. Pogrzebią w niej Goga i wszystkie jego hordy i nazwą ją doliną Hamon-Gog*+. 12  Dom Izraela będzie ich grzebać przez siedem miesięcy, żeby oczyścić kraj+. 13  Będą ich grzebać wszyscy mieszkańcy kraju i w tym dniu, w którym otoczę się chwałą+, przyniesie im to chlubę’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 14  „‚Wyznaczone osoby będą stale przemierzać kraj i grzebać ciała pozostające jeszcze na ziemi, żeby ją oczyścić. Będą kontynuować poszukiwania przez siedem miesięcy. 15  Gdy przechodzący przez kraj zobaczą gdzieś ludzką kość, oznaczą jakoś to miejsce, a wtedy wyznaczeni do grzebania pogrzebią ją w dolinie Hamon-Gog+. 16  Będzie tam również miasto o nazwie Hamona*. Tak oto oczyszczą kraj’+. 17  „Synu człowieczy, tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Powiedz do wszystkich ptaków i wszystkich dzikich zwierząt: „Zbierzcie się razem i przybądźcie. Zgromadźcie się wokół ofiary, którą dla was przygotowuję, wielkiej ofiary na górach Izraela+. Będziecie jeść ciała i pić krew+. 18  Będziecie jeść ciała potężnych władców i pić krew naczelników ziemi: baranów, baranków, kozłów i byków — wszelkich tucznych zwierząt Baszanu. 19  Objecie się tłuszczem i upijecie krwią ofiary, którą dla was przygotowuję”’. 20  „‚Przy moim stole nasycicie się końmi i powożącymi rydwanami, potężnymi władcami i wszelkiego rodzaju wojownikami’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 21  „‚Ukażę narodom swoją chwałę i wszystkie narody zobaczą mój sąd i moją siłę*+. 22  Tego dnia i później dom Izraela się przekona, że ja jestem Jehowa. 23  A narody się przekonają, że Izraelici* poszli na wygnanie z powodu swojego grzechu, z powodu niewierności wobec mnie+. Zakryłem przed nimi swoją twarz+ i wydałem ich wrogom+, tak iż wszyscy padli od miecza. 24  Postąpiłem z nimi stosownie do ich nieczystych czynów, do ich występków — zakryłem przed nimi swoją twarz’. 25  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Sprowadzę Jakuba z niewoli+, okażę miłosierdzie całemu domowi Izraela+. Będę gorliwie bronił swojego świętego imienia*+. 26  I zawstydzą się z powodu całej niewierności wobec mnie+, i będą mieszkać w swej ziemi bezpiecznie. Nikt nie będzie wzbudzał w nich strachu+. 27  Kiedy sprowadzę ich z powrotem spośród ludów, kiedy ich pozbieram z krajów ich wrogów+, uświęcę się wśród nich na oczach wielu narodów’+. 28  „‚Gdy z powrotem zbiorę ich na ich ziemi, gdy nikogo z nich nie zostawię wśród narodów, do których zesłałem ich na wygnanie+, przekonają się, że ja jestem Jehowa, ich Bóg. 29  I już nigdy więcej nie zakryję przed nimi swojej twarzy+, bo wyleję na dom Izraela swego ducha’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa”.

Przypisy

Lub „naczelny książę”.
Chodzi o małe tarcze, często noszone przez łuczników.
Możliwe też „włóczni”.
Lub „Doliną Hord Goga”.
Nazwa ta znaczy „hordy”.
Dosł. „rękę”.
Dosł. „dom Izraela”.
Lub „okażę wyłączne oddanie dla swojego świętego imienia”.

Komentarze

Multimedia