Księga Ezechiela 36:1-38

36  „Synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela, powiedz: ‚Góry Izraela, posłuchajcie słowa Jehowy.  Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Wrogowie powiedzieli o was: ‚Ha! Te pradawne wzgórza stały się naszą własnością!’”’+.  „Prorokuj więc, powiedz: ‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Spustoszyli was, zaatakowali ze wszystkich stron, tak iż stałyście się własnością ocalałych* spośród narodów i wzięto was na języki, rzuca się na was oszczerstwa+.  Dlatego, góry Izraela, posłuchajcie słowa Wszechwładnego Pana, Jehowy! Wszechwładny Pan, Jehowa, zwraca się do gór, wzgórz, strumieni, dolin i opuszczonych ruin+, opustoszałych miast, które zostały splądrowane przez ocalałych spośród okolicznych narodów i stały się dla nich pośmiewiskiem+.  Wszechwładny Pan, Jehowa, mówi do nich: ‚Płonąc gorliwością+, przemówię przeciw ocalałym spośród narodów i całemu Edomowi, przeciw tym, którzy z wielką radością i nieskrywaną pogardą*+ przywłaszczyli sobie mój kraj, żeby przejąć jego pastwiska i go splądrować’”’+.  „Prorokuj więc o ziemi izraelskiej, powiedz do gór, wzgórz, strumieni i dolin: ‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Przemówię w gorliwości i wielkiej złości, bo znosiliście upokorzenie od narodów”’+.  „Wszechwładny Pan, Jehowa, mówi więc: ‚Podnoszę rękę w przysiędze, że okoliczne narody też zostaną upokorzone+.  A wy, góry Izraela, zazielenicie się i wydacie plony dla mojego ludu, dla Izraela+, bo wkrótce powróci.  Ja jestem z wami. Spojrzę na was przychylnie i będzie się was uprawiać i obsiewać ziarnem. 10  Sprawię, że będziecie mieszkaniem dla mnóstwa ludzi — dla całego domu Izraela. Miasta się zaludnią+, ruiny zostaną odbudowane+. 11  Pomnożę liczbę ludzi i zwierząt+. Będą się rozmnażać, będą mieć liczne potomstwo. I sprawię, że będziecie zamieszkane jak dawniej+, i będę dla was robił jeszcze więcej dobrego niż w przeszłości+. Wtedy się przekonacie, że ja jestem Jehowa+. 12  Sprawię, że będą po was chodzić ludzie — mój lud, Izrael. Staniecie się ich własnością+, ich dziedzictwem i już nigdy nie pozbawicie ich dzieci’”+. 13  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ niektórzy mówią: „Jesteście ziemią, która pożera ludzi i pozbawia swe narody dzieci”’, 14  ‚dlatego już więcej nie będziecie pożerać ludzi ani pozbawiać swych narodów dzieci’. Takie jest oświadczenie Wszechwładnego Pana, Jehowy. 15  ‚Sprawię, że już nie będziecie znosić zniewag ze strony narodów, szyderstw ze strony ludów+, i już więcej nie doprowadzicie swych narodów do upadku’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa”. 16  Jehowa znów do mnie przemówił: 17  „Synu człowieczy, kiedy Izraelici* mieszkali w swoim kraju, kalali go swymi czynami, swymi postępkami+. To, co robili, było dla mnie tak nieczyste jak nieczystość związana z miesiączką+. 18  Przelewali krew i kalali kraj swoimi odrażającymi bożkami*+. Dałem więc upust wielkiej złości na nich+. 19  Rozproszyłem ich wśród narodów, rozrzuciłem po krajach+. Osądziłem ich stosownie do ich czynów, do ich postępków. 20  Ale kiedy przybyli do tych narodów, ludzie zaczęli bezcześcić moje święte imię+, mówiąc o nich: ‚Są ludem Jehowy, a musieli opuścić Jego kraj’. 21  Okażę więc troskę o swoje święte imię, bo dom Izraela zbezcześcił je wśród narodów, do których przybył”+. 22  „Dlatego powiedz domowi Izraela: ‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Nie będę działał ze względu na was, domu Izraela, ale ze względu na swoje święte imię, bo zbezcześciliście je wśród narodów, do których przybyliście”’+. 23  ‚Z całą pewnością uświęcę swoje wielkie imię+ zbezczeszczone wśród narodów, imię, które wy zbezcześciliście wśród nich. A gdy na ich oczach uświęcę się pośród was’, oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa, ‚przekonają się, że ja jestem Jehowa+. 24  Zabiorę was spośród narodów, pozbieram ze wszystkich krajów i przyprowadzę na waszą ziemię+. 25  Pokropię was czystą wodą i staniecie się czyści+. Oczyszczę was ze wszystkiego, czym się skalaliście+, i od wszystkich waszych odrażających bożków+. 26  I dam wam nowe serce+, i włożę w was nowego ducha+. Usunę z waszych ciał serce kamienne+, a dam wam serce miękkie*. 27  Włożę w was swojego ducha i sprawię, że będziecie postępować zgodnie z moimi przepisami+, przestrzegać moich rozporządzeń. 28  I zamieszkacie w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem’+. 29  „‚Gdy uwolnię was od wszystkiego, czym się skalaliście, nakażę zbożu, żeby wydawało obfity plon, i nie sprowadzę na was klęski głodu+. 30  Sprawię, że drzewa obficie wydadzą owoce, a ziemia plony, żebyście już nigdy z powodu głodu nie musieli znosić hańby wśród narodów+. 31  Wtedy przypomnicie sobie swoje złe postępki, złe czyny i poczujecie do siebie wstręt z powodu swoich win, z powodu swoich obrzydliwych praktyk+. 32  Ale wiedzcie, że nie zrobię tego ze względu na was’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. ‚Zawstydźcie się i znoście upokorzenie z powodu swoich postępków, domu Izraela’. 33  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich waszych przewinień, sprawię, że miasta się zaludnią+, ruiny zostaną odbudowane+. 34  Spustoszona ziemia, która wcześniej leżała odłogiem — i każdy przechodzień to widział — teraz będzie uprawiana. 35  Ludzie powiedzą wtedy: „Ta spustoszona ziemia stała się jak ogród Eden+, a zrujnowane miasta, zniszczone i opustoszałe, są teraz obwarowane i zamieszkane”+. 36  I narody, które pozostaną wokół was, przekonają się, że to ja, Jehowa, odbudowałem to, co było zburzone, i obsadziłem to, co było spustoszone. Ja, Jehowa, to powiedziałem i tak zrobiłem’+. 37  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Pozwolę też Izraelitom* prosić mnie o to, żebym pomnożył ich lud jak trzodę. 38  I miasta, które były w ruinie, staną się pełne ludzi, jak w czasie świąt+ Jerozolima jest pełna owiec, pełna świętych+. Wtedy się przekonają, że ja jestem Jehowa’”.

Przypisy

Dosł. „ostatka; pozostałych”.
Lub „z pogardą w duszy”.
Dosł. „dom Izraela”.
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Dosł. „cielesne”. Chodzi o serce wrażliwe na Boże wskazówki.
Dosł. „domowi Izraela”.

Komentarze

Multimedia