Księga Ezechiela 32:1-32

32  W roku 12*, pierwszego dnia miesiąca dwunastego, Jehowa znów do mnie przemówił:  „Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną o faraonie, królu Egiptu, zaśpiewaj mu: ‚Byłeś wśród narodów jak silny młody lew*,ale zostałeś zmuszony do milczenia. Byłeś jak morski olbrzym+ rzucający się w swoich rzekach. Nogami mąciłeś wody, zanieczyszczałeś rzeki*’.   Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Posłużę się wieloma narodami* i zarzucę na ciebie swoją sieć. Wyciągną cię w niej z wody.   Porzucę cię na lądzie,na otwarte pole cię cisnę. I sprawię, że obsiądą cię wszelkie ptaki latające po niebie,nasycę tobą dzikie zwierzęta całej ziemi+.   Rozrzucę twoje ciało na górach,twymi szczątkami wypełnię doliny+.   A krwią, która z ciebie wypłynie, napoję ziemię aż do góri napełnią się nią strumienie*’.   ‚Gdy zgaśniesz, zakryję niebo i sprawię, że gwiazdy się zaćmią. Słońce zasłonię chmurami,sprawię, że księżyc nie da swego światła+.   Z twojego powodu przygaszę wszystkie źródła światła na niebiei pogrążę twój kraj w mroku’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa.   ‚I zatrwożę serca wielu ludów, gdy zaprowadzę twoich jeńców do innych narodów,do krajów, których nie znasz+. 10  Wprawię w osłupienie liczne ludy,a ich królowie będą przez ciebie drżeć ze strachu, gdy zacznę przed nimi wymachiwać mieczem. W dniu twojego upadkukażdy w obawie o swoje życie cały czas będzie się trząść’. 11  Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Dosięgnie cię miecz króla Babilonu+. 12  Sprawię, że twoje hordy padną od mieczy potężnych wojowników,z których wszyscy pochodzą z najokrutniejszych narodów+. I zniszczą pychę Egiptu, wszystkie jego hordy zostaną wytracone+. 13  Wytępię wszystkie jego zwierzęta przebywające nad wieloma wodami+. Już nie zmąci ich stopa człowieka ani kopyto zwierzęcia’+. 14  ‚W tym czasie sprawię, że wody się oczyszcząi rzeki popłyną jak oliwa’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 15  ‚Gdy zamienię Egipt w pustkowie, gdy kraj zostanie ogołocony ze wszystkiego, co w nim jest+,gdy wytracę w nim wszystkich mieszkańców,przekonają się, że ja jestem Jehowa+. 16  Jest to pieśń żałobna, którą będzie się śpiewać. Będą ją nucić córki narodów. Będą śpiewać o Egipcie i wszystkich jego hordach’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa”. 17  W roku 12, w 15 dniu miesiąca*, Jehowa znów do mnie przemówił: 18  „Synu człowieczy, lamentuj nad hordami Egiptu, powiedz mu, że zostanie strącony do podziemnej krainy — on i inne potężne narody* — do tych, którzy idą do dołu*. 19  „‚Czy myślisz, że jesteś piękniejszy od innych? Zejdź nisko, żeby leżeć z nieobrzezanymi!’ 20  „‚Padną* między zabitych mieczem+, bo został wydany* pod miecz. Wywleczcie go razem ze wszystkimi jego hordami. 21  „‚Z głębi grobu* do niego i do tych, którzy go wspierali, przemówią najpotężniejsi wojownicy. Zejdą oni nisko i będą leżeć jak nieobrzezani, zabici mieczem. 22  Jest tam Asyria i wszystkie jej hordy*. Ich groby są wokół ich króla*. Wszyscy oni padli od miecza+. 23  Grób* Asyrii jest w głębi ziemi, a wokół jej grobu leżą jej hordy. Wszyscy oni zostali zabici mieczem, bo siali postrach w krainie żyjących. 24  „‚Jest tam Elam+, a wokół jego grobu wszystkie jego hordy. Wszyscy oni padli od miecza. Nieobrzezani zstąpili do podziemnej krainy, ci, którzy siali postrach w krainie żyjących. I będą znosić upokorzenie razem z tymi, którzy idą do dołu*. 25  Zrobiono mu łoże wśród zabitych, wokół jego grobu* leżą wszystkie jego hordy. Wszyscy oni są nieobrzezani. Zostali zabici mieczem, bo siali postrach w krainie żyjących. I będą znosić upokorzenie razem z tymi, którzy idą do dołu*. Złożono go wśród zabitych. 26  „‚Jest tam Meszech i Tubal+ oraz wszystkie ich* hordy. Ich* groby są wokół grobu ich króla. Wszyscy oni są nieobrzezani. Zostali przebici mieczem, bo siali postrach w krainie żyjących. 27  Czy nie będą leżeć z potężnymi nieobrzezanymi wojownikami, którzy polegli i zstąpili do grobu* ze swoim orężem wojennym? Ci potężni wojownicy zostaną pochowani z mieczami pod głową*, ale na ich kości spadnie kara za ich grzechy, bo siali postrach w krainie żyjących. 28  Ty* też będziesz leżeć zmiażdżony wśród nieobrzezanych, razem z zabitymi mieczem. 29  „‚Jest tam Edom+, jego królowie i wszyscy jego naczelnicy, którzy mimo swojej potęgi zostali złożeni wśród zabitych mieczem. Oni też będą tam leżeć z nieobrzezanymi+ i z tymi, którzy idą do dołu*. 30  „‚Są tam wszyscy książęta* północy razem ze wszystkimi Sydończykami+, którzy — choć swoją potęgą siali postrach — okryci hańbą zeszli nisko, do zabitych. Będą leżeć nieobrzezani z zabitymi mieczem, będą znosić upokorzenie razem z tymi, którzy idą do dołu*. 31  „‚Faraon zobaczy ich wszystkich i zazna pocieszenia po tym, co spotkało jego hordy+. On i całe jego wojsko zostaną zabici mieczem’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 32  „‚Ponieważ siał postrach w krainie żyjących, zarówno on, jak i wszystkie jego hordy zostaną złożeni wśród nieobrzezanych, wśród zabitych mieczem’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa”.

Przypisy

Chodzi o 12 rok pobytu króla Jehojachina, Ezechiela i innych Żydów na wygnaniu (zob. Eze 1:2).
Lub „młody grzywiasty lew”.
Dosł. „ich rzeki”.
Dosł. „zgromadzeniem wielu narodów”.
Lub „napełnią się tobą łożyska strumieni”.
Prawdopodobnie chodzi o miesiąc dwunasty. Por. werset 1.
Dosł. „i córki potężnych narodów”.
Lub „grobu”.
Chodzi o Egipt.
Chodzi o Egipcjan.
Lub „Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „całe jej zgromadzenie”.
Dosł. „wokół niego”.
Dosł. „groby”.
Lub „grobu”.
Dosł. „groby”.
Lub „grobu”.
Dosł. „jej”.
Dosł. „jej”.
Lub „Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek pojęć.
Może chodzić o wojowników pochowanych z honorami.
Może chodzić o faraona lub Egipt.
Lub „grobu”.
Lub „przywódcy”.
Lub „grobu”.

Komentarze

Multimedia