Księga Ezechiela 25:1-17

25  Jehowa znów do mnie przemówił:  „Synu człowieczy, zwróć się przeciwko Ammonitom+, prorokuj przeciwko nim+.  Powiedz: ‚Posłuchajcie słów Wszechwładnego Pana, Jehowy. Wszechwładny Pan, Jehowa, mówi: „Ponieważ z pogardą powiedzieliście: ‚Ha!’, gdy sprofanowano moje sanktuarium, gdy spustoszono ziemię Izraela i gdy dom Judy poszedł na wygnanie,  więc ja daję was na własność ludowi Wschodu. Rozłożą oni u was swoje obozowiska* i rozbiją namioty. Będą jeść wasze plony i pić wasze mleko.  Uczynię z Rabby+ pastwisko dla wielbłądów, z kraju Ammonitów miejsce odpoczynku dla trzody. I przekonacie się, że ja jestem Jehowa”’”.  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ z nieskrywaną pogardą klaskaliście w dłonie+ i tupaliście nogami, ponieważ cieszyliście się* z tego, co spotkało ziemię Izraela+,  więc ja wyciągnę przeciw wam rękę i wydam was narodom na łup. Wytracę was spośród narodów, spośród krajów+. Unicestwię was. I przekonacie się, że ja jestem Jehowa’.  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ Moabici+ i mieszkańcy Seiru+ powiedzieli: „Dom Judy jest jak wszystkie inne narody”,  więc ja wystawię na atak zbocze Moabu, jego graniczne miasta, ozdobę* kraju: Bet-Jeszimot, Baal-Meon i Kiriataim+. 10  Dam je na własność ludowi Wschodu+, podobnie jak Ammonitów, o których wśród narodów nie będzie się pamiętać+. 11  W ten sposób wykonam na Moabitach wyrok+. I przekonają się, że ja jestem Jehowa’. 12  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Edom brał odwet na domu Judy, mścił się na nim, przez co obciążył się wielką winą+. 13  Dlatego Wszechwładny Pan, Jehowa, mówi: „Ja też wyciągnę przeciw Edomowi rękę i wytracę z niego zarówno ludzi, jak i zwierzęta, i go spustoszę+. Od Temanu aż do Dedanu jego mieszkańcy padną od miecza+. 14  ‚Rozprawię się z Edomem, wydając go w ręce swojego ludu, Izraela+. On wyleje na Edomitów mój gniew, moją wielką złość. Odczują na sobie moją odpłatę’+. Takie jest oświadczenie Wszechwładnego Pana, Jehowy”’. 15  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Filistyni z zaciekłą wrogością, złośliwie* szukali zemsty i siali zniszczenie+. 16  Dlatego Wszechwładny Pan, Jehowa, mówi: „Wyciągnę przeciw Filistynom+ rękę, wytracę Keretytów+ i zniszczę resztę mieszkańców wybrzeża+. 17  Surowo się z nimi rozprawię, sprowadzę na nich straszne kary. Gdy wezmę na nich odwet, przekonają się, że ja jestem Jehowa”’”.

Przypisy

Lub „obozy otoczone murem”.
Lub „wasze dusze się cieszyły”.
Lub „piękno”.
Lub „z pogardą w duszy”.

Komentarze

Multimedia