Księga Ezdrasza 6:1-22

6  Wtedy król Dariusz rozkazał przeszukać archiwa* Babilonu, w których przechowywano też skarby.  I w twierdzy w Ekbatanie w prowincji Media znaleziono zwój z następującym zapisem:  „Król Cyrus w pierwszym roku panowania wydał taki rozkaz w sprawie domu Bożego w Jerozolimie+: ‚Niech ten dom zostanie odbudowany i stanie się miejscem składania ofiar, i niech zostaną położone jego fundamenty. Wysokość domu ma wynosić 60 łokci* i szerokość 60 łokci+.  Jego mury mają być wykonane z trzech warstw potężnych kamieni i jednej warstwy belek+. Koszty pokryje dom królewski+.  A złote i srebrne naczynia, które Nabuchodonozor* zabrał z domu Bożego w Jerozolimie i sprowadził do Babilonu+, niech zostaną zwrócone i złożone w domu Bożym na swoim miejscu’”+.  „Dlatego Tattenaju, namiestniku Zarzecza*, i Szetar-Bozenaju oraz wy, ich współpracownicy, niżsi rangą zarządcy Zarzecza+, trzymajcie się z dala od tego miejsca.  Nie przeszkadzajcie w pracach przy domu Bożym. Namiestnik Żydów i ich starsi odbudują go na jego dawnym miejscu.  Wydaję też rozkaz dotyczący tego, co macie zrobić dla tych żydowskich starszych, aby odbudowali dom Boży: Niezwłocznie wypłaćcie im pieniądze z królewskiego skarbca+, które pochodzą z podatków pobieranych w Zarzeczu, żeby mogli bez przeszkód wykonywać swoje prace+.  A kapłanom, którzy są w Jerozolimie, koniecznie każdego dnia dostarczajcie zgodnie z ich prośbą wszystko, czego potrzebują — młode byki+, barany+ i jagnięta+ na całopalenia dla Boga niebios, a także pszenicę+, sól+, wino+ i oliwę+ — 10  żeby mogli stale składać ofiary, które sprawiają przyjemność Bogu niebios, oraz modlić się za życie króla i jego synów+. 11  Oprócz tego zarządzam, że jeśli ktoś naruszy to postanowienie, spotka go następująca kara: z jego domu będzie wyrwana belka i zostanie na niej zawieszony*, a jego dom stanie się publiczną latryną*. 12  I niech Bóg, który wybrał to miejsce na dom dla swojego imienia+, usunie każdego króla i każdy lud, który złamie ten rozkaz i będzie próbował zniszczyć dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydaję ten rozkaz. Ma zostać wykonany natychmiast”. 13  Wtedy namiestnik Zarzecza Tattenaj oraz Szetar-Bozenaj+ i ich współpracownicy od razu wykonali wszystko, co polecił król Dariusz. 14  Żydowscy starsi, zachęceni prorokowaniem Aggeusza+ i Zachariasza+, wnuka Idda, dalej budowali i prace posuwały się naprzód+. Ukończyli budowę zgodnie z nakazem Boga Izraela+ i zgodnie z rozkazami Cyrusa+, Dariusza+ i Artakserksesa+, króla Persji. 15  Ukończyli ten dom w szóstym roku panowania króla Dariusza, trzeciego dnia miesiąca adar*. 16  Potem Izraelici, kapłani, Lewici+ i reszta dawnych wygnańców z radością obchodzili uroczystość oddania domu Bożego do użytku. 17  Podczas tej uroczystości złożyli w ofierze 100 byków, 200 baranów i 400 jagniąt. Złożyli też za całego Izraela ofiarę za grzech — 12 kozłów, odpowiednio do liczby plemion izraelskich+. 18  Poza tym wyznaczyli oddziały kapłanów i Lewitów do służby dla Boga w Jerozolimie+, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Mojżesza+. 19  A 14 dnia miesiąca pierwszego dawni wygnańcy obchodzili Paschę+. 20  Kapłani i Lewici, co do jednego, oczyścili się i wszyscy byli czyści+. Zarżnęli zwierzęta na ofiarę paschalną dla wszystkich dawnych wygnańców, dla innych kapłanów i dla siebie. 21  Potem Izraelici, którzy wrócili z wygnania, spożywali posiłek paschalny razem z każdym, kto się do nich przyłączył i porzucił nieczyste praktyki narodów tej ziemi, żeby oddawać cześć* Jehowie, Bogu Izraela+. 22  Następnie przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników+, bo Jehowa napełnił ich radością i sprawił, że król Asyrii był do nich przychylnie nastawiony+, dzięki czemu wsparł ich* w pracy przy domu prawdziwego Boga, Boga Izraela.

Przypisy

Dosł. „dom dokumentów”.
Czyli 26,7 m. Zob. Dodatek B14.
Lub „Nebukadneccar”.
Lub „Transeufratei”. Chodzi o tereny po zachodniej stronie Eufratu.
Lub „do niej przybity”.
Możliwe też „śmietnikiem; gnojowiskiem”.
Dosł. „szukać”.
Dosł. „wzmocnił ich ręce”.

Komentarze

Multimedia