Księga Ezdrasza 4:1-24

4  Gdy wrogowie plemion Judy i Beniamina+ usłyszeli, że ci, którzy wrócili z wygnania+, budują świątynię dla Jehowy, Boga Izraela,  natychmiast przyszli do Zerubbabela i do głów rodów i powiedzieli: „Chcemy budować razem z wami, bo my też oddajemy cześć* waszemu Bogu+ i składamy Mu ofiary od dni Asarhaddona+, króla Asyrii, który nas tu sprowadził”+.  Jednak Zerubbabel, Jeszua i pozostali z głów rodów Izraela odpowiedzieli im: „Nie macie prawa budować z nami domu dla naszego Boga+. Sami zbudujemy dom dla Jehowy, Boga Izraela, tak jak nakazał nam Cyrus, król Persji”+.  Odtąd mieszkańcy tej ziemi ciągle zniechęcali* Judejczyków i osłabiali ich zapał do budowy+.  Aby udaremnić ich plany, wynajmowali przeciwko nim doradców+ przez wszystkie dni króla Cyrusa aż do czasu panowania nad Persją króla Dariusza+.  Na początku rządów Aswerusa napisali skargę na mieszkańców Judy i Jerozolimy.  A za rządów Artakserksesa, króla Persji, Biszlam, Mitredat, Tabeel i jego współpracownicy napisali do króla list. Przetłumaczyli go na język aramejski+ i napisali aramejskimi literami*.  * Wysoki urzędnik państwowy Rechum i pisarz Szimszaj wystosowali do króla Artakserksesa list przeciwko Jerozolimie  (od wysokiego urzędnika państwowego Rechuma, pisarza Szimszaja, ich współpracowników, a także od sędziów, niższych rangą zarządców, sekretarzy, mieszkańców Erechu+, Babilończyków, mieszkańców Suzy+, czyli Elamitów+, 10  i od pozostałych narodów, które wielki i dostojny Asenappar uprowadził na wygnanie i osiedlił w miastach Samarii+, oraz od innych mieszkańców Zarzecza*). 11  A to jest odpis ich listu: „Do króla Artakserksesa — od twoich sług, ludzi z Zarzecza: 12  Niech ci będzie wiadome, królu, że Żydzi, którzy przybyli do nas od ciebie, są w Jerozolimie. Odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto. Kończą stawiać jego mury+ i naprawiają fundamenty. 13  Wiedz też, królu, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i mury będą już stały, to jego mieszkańcy nie będą płacić ani podatku, ani daniny+, ani cła, przez co królewskie skarbce poniosą straty. 14  A ponieważ jemy sól* z pałacu, nie możemy obojętnie patrzeć, jak cierpią interesy króla. Dlatego posyłamy królowi tę wiadomość. 15  Niech przejrzą kroniki twoich przodków+, a dowiesz się z nich, że to miasto jest miastem buntowniczym i zagraża interesom królów oraz prowincji. Mieszkają w nim ludzie, którzy od dawien dawna wszczynają rebelie. Właśnie z tego powodu zostało ono zniszczone+. 16  Powiadamiamy cię, królu, że gdy to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą już stały, to stracisz władzę* nad terytorium Zarzecza”+. 17  Król wysłał wiadomość do Rechuma, wysokiego urzędnika państwowego, do pisarza Szimszaja i ich współpracowników, którzy mieszkali w Samarii, a także do innych mieszkańców Zarzecza: „Pozdrawiam was! 18  Oficjalne pismo, które nam przysłaliście, zostało w mojej obecności dokładnie odczytane*. 19  Wydałem rozkaz, żeby przejrzano kroniki, i okazało się, że w tym mieście od dawna buntowano się przeciwko królom i dochodziło tam do rozruchów i rebelii+. 20  W Jerozolimie panowali potężni królowie, którzy sprawowali władzę nad całym Zarzeczem, i płacono im podatek, daninę i cło. 21  Nakażcie więc tym ludziom, żeby wstrzymali prace. Nie wolno im odbudowywać miasta, dopóki nie wydam innego rozkazu. 22  Starajcie się, żeby niczego w tej sprawie nie zaniedbać i przez to jeszcze bardziej nie zaszkodzić interesom króla”+. 23  Kiedy odpis oficjalnego pisma króla Artakserksesa przeczytano Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i ich współpracownikom, ci szybko udali się do Żydów w Jerozolimie i siłą ich powstrzymali. 24  Tak prace przy domu Bożym w Jerozolimie zostały przerwane i nie prowadzono ich aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persji+.

Przypisy

Dosł. „szukamy”.
Dosł. „osłabiali ręce”.
Możliwe też „został on napisany po aramejsku, a następnie przetłumaczony”.
Fragment Ezd 4:8 do 6:18 został pierwotnie spisany w języku aramejskim.
Lub „Transeufratei”. Chodzi o tereny po zachodniej stronie Eufratu.
Lub „otrzymujemy pensję”.
Dosł. „dział”.
Możliwe też „przetłumaczone i przeczytane”.

Komentarze

Multimedia