Księga Estery 3:1-15

3  Po tych wydarzeniach król Aswerus wyróżnił Hamana+, syna Agagity+ Hammedaty, powierzając mu wyższe stanowisko* niż wszystkim innym książętom z jego otoczenia+.  I wszyscy słudzy króla w bramie królewskiej nisko się kłaniali Hamanowi, i padali przed nim na ziemię, bo tak nakazał król. Jednak Mardocheusz ani mu się nisko nie kłaniał, ani nie padał przed nim na ziemię.  Słudzy króla, którzy byli w bramie królewskiej, pytali Mardocheusza: „Dlaczego ignorujesz nakaz króla?”.  Mówili tak dzień w dzień, ale on ich nie słuchał. Wtedy donieśli o wszystkim Hamanowi, żeby się przekonać, czy postępowanie Mardocheusza będzie dalej tolerowane+, bo wcześniej powiedział im, że jest Żydem+.  Kiedy Haman zobaczył, że Mardocheusz nie kłania mu się nisko ani nie pada przed nim na ziemię, ogarnęła go wściekłość+.  Uznał jednak, że zabicie tylko Mardocheusza* przyniosłoby mu ujmę. Ponieważ dowiedział się, z jakiego ludu pochodzi Mardocheusz, zaczął szukać sposobu, żeby zgładzić ten lud — wszystkich Żydów na całym obszarze podległym władzy Aswerusa.  W miesiącu pierwszym, czyli w miesiącu nisan*, w 12 roku+ panowania króla Aswerusa rzucono w obecności Hamana pur+, to znaczy los, żeby ustalić dzień i miesiąc zagłady Żydów. Los padł na miesiąc dwunasty — miesiąc adar*+.  Wtedy Haman powiedział do króla Aswerusa: „W twoim królestwie jest pewien lud rozproszony+ po wszystkich prowincjach+. Jego prawa różnią się od praw wszystkich innych ludów i nie przestrzega on praw króla. Zostawienie tych ludzi w spokoju nie przyniesie królowi nic dobrego.  Jeśli król uzna to za słuszne, niech zostanie wydany dekret skazujący ten lud na zagładę. A ja wypłacę urzędnikom 10 000 talentów* srebra, żeby przekazali je do skarbca królewskiego*”. 10  Słysząc to, król zdjął z ręki sygnet+ i dał go Hamanowi+, synowi Agagity+ Hammedaty, wrogowi Żydów. 11  Powiedział do Hamana: „Srebro i ten lud są twoje. Rób z nimi, co chcesz”. 12  W 13 dniu miesiąca pierwszego wezwano sekretarzy króla+, którzy spisali+ wszystkie rozkazy Hamana wydane satrapom* króla, a także namiestnikom prowincji oraz książętom różnych ludów — dla każdej prowincji w jej własnym piśmie* i dla każdego ludu w jego własnym języku. Zostały one spisane w imieniu króla Aswerusa i opieczętowane królewskim sygnetem+. 13  Do wszystkich prowincji królewskich rozesłano przez kurierów listy. Zawierały one rozkaz, żeby jednego dnia — 13 dnia miesiąca dwunastego, miesiąca adar+ — zniszczyć, zabić, unicestwić wszystkich Żydów, młodych i starych, dzieci i kobiety, i żeby zagrabić ich mienie+. 14  Treść* dekretu miała zostać ogłoszona jako prawo we wszystkich prowincjach i wszystkim ludom, żeby się przygotowały na ten dzień. 15  Na rozkaz króla kurierzy szybko wyruszyli w drogę+. Prawo to zostało ogłoszone również na zamku* w Suzie+. Wtedy król i Haman zasiedli, żeby pić. Tymczasem w mieście Suza zapanowało zamieszanie.

Przypisy

Dosł. „tron”.
Dosł. „podniesienie ręki tylko na Mardocheusza”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „wpłacę do skarbca królewskiego 10 000 talentów dla tych, którzy wykonają to zadanie”.
Lub „stylu pisania”.
Lub „odpis”.
Lub „w pałacu; w twierdzy”.

Komentarze

Multimedia