Dzieje Apostolskie 18:1-28

18  Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu.  Spotkał tam Żyda o imieniu Akwilas+, pochodzącego z Pontu. Niedawno razem z żoną, Pryscyllą, przybył on z Italii, bo Klaudiusz rozkazał wszystkim Żydom opuścić Rzym. Paweł poszedł więc do nich,  a ponieważ tak samo jak oni zajmował się wytwarzaniem namiotów, zatrzymał się w ich domu i razem z nimi pracował+.  A w każdy szabat+ przemawiał* w synagodze+ i przekonywał Żydów i Greków.  Kiedy Sylas+ i Tymoteusz+ przybyli z Macedonii, Paweł zaczął się zajmować tylko głoszeniem słowa Bożego. Dawał Żydom świadectwo o Jezusie, dowodząc, że jest on Chrystusem+.  Ponieważ jednak ciągle mu się sprzeciwiali, używając obraźliwej mowy, strząsnął pył ze swoich szat+ i powiedział do nich: „Niech wasza krew spadnie na wasze głowy+. Ja jestem czysty+. Teraz idę do ludzi z innych narodów”+.  Przeniósł się więc stamtąd* do domu człowieka o imieniu Tycjusz Justus, który oddawał cześć Bogu. Jego dom przylegał do synagogi.  Jednak Kryspus+, przełożony synagogi, uwierzył w Pana razem ze wszystkimi swoimi domownikami. Uwierzyło też i dało się ochrzcić wielu przysłuchujących się Koryntian.  A w nocy Pan powiedział w wizji do Pawła: „Nie bój się. I nie milcz, ale mów. 10  Bo ja jestem z tobą+ i nikt nie podniesie na ciebie ręki, nikt cię nie skrzywdzi. Mam w tym mieście liczny lud”. 11  Pozostał więc tam rok i sześć miesięcy i nauczał wśród nich słowa Bożego. 12  Kiedy prokonsulem* Achai został Gallio, Żydzi zgodnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed trybunę sędziowską. 13  Powiedzieli: „Ten człowiek przekonuje ludzi, żeby wielbili Boga w sposób sprzeczny z prawem”. 14  Zanim Paweł zdążył się odezwać, przemówił Gallio: „Żydzi! Gdyby naprawdę chodziło o coś złego, o jakieś poważne przestępstwo, rozsądek by mi kazał cierpliwie was wysłuchać. 15  Ale skoro spór dotyczy słów, imion i waszego prawa+, to wy sami musicie się tym zająć. Ja nie mam zamiaru być sędzią w tych sprawach”. 16  I odpędził ich od trybuny sędziowskiej. 17  Wtedy wszyscy rzucili się na Sostenesa+, przełożonego synagogi, i zaczęli go bić przed trybuną sędziowską. Ale Gallio wcale nie zamierzał się w to mieszać. 18  Paweł spędził tam jeszcze dość długi czas, po czym pożegnał się z braćmi i odpłynął w kierunku Syrii, a z nim Pryscylla i Akwilas. W Kenchrach+ kazał się krótko ostrzyc, bo złożył ślub. 19  Gdy przybyli do Efezu, zostawił ich, poszedł do synagogi i prowadził z Żydami rozważania*+. 20  Proszono go, żeby został tam dłużej, ale nie zgodził się na to. 21  Pożegnał się i powiedział: „Jeśli Jehowa* zechce, znowu do was wrócę”. I odpłynął z Efezu. 22  Dotarł do Cezarei, po czym ruszył w górę*, pozdrowił zbór i udał się do Antiochii+. 23  Kiedy już spędził tam jakiś czas, odszedł stamtąd i przemierzał Galację i Frygię+, umacniając wszystkich uczniów+. 24  A do Efezu przybył pewien Żyd o imieniu Apollos+, pochodzący z Aleksandrii. Był to człowiek elokwentny, który dobrze znał Pisma. 25  Został już pouczony* o drodze Jehowy* i pałając duchem, mówił i nauczał o Jezusie zgodnie z prawdą. Ale wiedział tylko o chrzcie janowym. 26  Gdy zaczął śmiało przemawiać w synagodze i usłyszeli go Pryscylla i Akwilas+, wzięli go do siebie i dokładniej objaśnili mu drogę Bożą. 27  A ponieważ chciał udać się do Achai, bracia napisali do tamtejszych uczniów i ich zachęcili, żeby życzliwie go przyjęli. Kiedy tam przybył, bardzo pomógł tym, którzy dzięki niezasłużonej życzliwości Bożej uwierzyli. 28  Bo z wielkim przejęciem publicznie przedstawiał niezbite dowody, że Żydzi się mylą. Wykazywał na podstawie Pism, że Jezus jest Chrystusem+.

Przypisy

Lub „prowadził rozważania; prowadził rozmowy z użyciem przekonujących argumentów”.
Czyli z synagogi.
Czyli namiestnikiem rzymskiej prowincji. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „rozmowy z użyciem przekonujących argumentów”.
Najwyraźniej do Jerozolimy.
Lub „ustnie pouczony”.

Komentarze

Multimedia