Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

 • 1

  • Słowa skierowane do Teofila (1-5)

  • Świadkowie aż po krańce ziemi (6-8)

  • Jezus wstępuje do nieba (9-11)

  • Uczniowie zgromadzeni razem (12-14)

  • Maciej wybrany na miejsce Judasza (15-26)

 • 2

  • Wylanie ducha świętego w dniu Pięćdziesiątnicy (1-13)

  • Przemówienie Piotra (14-36)

  • Reakcja tłumów na słowa Piotra (37-41)

   • 3000 ochrzczonych (41)

  • Więź braterska między chrześcijanami (42-47)

 • 3

  • Piotr uzdrawia człowieka z niesprawnymi nogami (1-10)

  • Piotr przemawia w Kolumnadzie Salomona (11-26)

   • Przywracanie wszystkiego (21)

   • Prorok taki jak Mojżesz (22)

 • 4

  • Piotr i Jan aresztowani (1-4)

   • Liczba wierzących mężczyzn sięga 5000 (4)

  • Przesłuchanie przed Sanhedrynem (5-22)

   • „Nie możemy przestać mówić” (20)

  • Modlitwa o odwagę (23-31)

  • Uczniowie dzielą się swoim mieniem (32-37)

 • 5

  • Ananiasz i Safira (1-11)

  • Apostołowie dokonują wielu znaków (12-16)

  • Uwięzieni i uwolnieni (17-21a)

  • Znowu przed Sanhedrynem (21b-32)

   • „Musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom” (29)

  • Rada Gamaliela (33-40)

  • Głoszenie od domu do domu (41, 42)

 • 6

  • Siedmiu mężczyzn wybranych do usługiwania (1-7)

  • Szczepan oskarżony o bluźnierstwo (8-15)

 • 7

  • Szczepan przemawia przed Sanhedrynem (1-53)

   • Era patriarchów (2-16)

   • Przywództwo Mojżesza; bałwochwalstwo Izraela (17-43)

   • Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych przez człowieka (44-50)

  • Ukamienowanie Szczepana (54-60)

 • 8

  • Prześladowca Saul (1-3)

  • Owocna służba Filipa w Samarii (4-13)

  • Piotr i Jan wysłani do Samarii (14-17)

  • Szymon próbuje kupić dar ducha świętego (18-25)

  • Etiopski eunuch (26-40)

 • 9

  • Saul w drodze do Damaszku (1-9)

  • Ananiasz wysłany na pomoc Saulowi (10-19a)

  • Saul głosi w Damaszku o Jezusie (19b-25)

  • Saul odwiedza Jerozolimę (26-31)

  • Piotr uzdrawia Eneasza (32-35)

  • Wskrzeszenie szczodrej Dorkas (36-43)

 • 10

  • Korneliusz otrzymuje wizję (1-8)

  • Piotr ogląda w wizji zwierzęta, które Bóg oczyścił (9-16)

  • Piotr odwiedza Korneliusza (17-33)

  • Piotr głosi dobrą nowinę ludziom z innych narodów (34-43)

   • Bóg nie jest stronniczy (34, 35)

  • Ludzie z innych narodów otrzymują ducha świętego i zostają ochrzczeni (44-48)

 • 11

  • Piotr zdaje relację apostołom (1-18)

  • Barnabas i Saul w Antiochii Syryjskiej (19-26)

   • Uczniowie po raz pierwszy nazwani chrześcijanami (26)

  • Agabus zapowiada klęskę głodu (27-30)

 • 12

  • Jakub zabity; Piotr uwięziony (1-5)

  • Piotr uwolniony z więzienia za sprawą cudu (6-19)

  • Herod porażony przez anioła (20-25)

 • 13

  • Barnabas i Saul wysłani jako misjonarze (1-3)

  • Służba na Cyprze (4-12)

  • Przemówienie Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (13-41)

  • Proroczy nakaz głoszenia innym narodom (42-52)

 • 14

  • Wzrost liczby uczniów i sprzeciw w Ikonium (1-7)

  • W Listrze Paweł i Barnabas błędnie uznani za bogów (8-18)

  • Nieudana próba ukamienowania Pawła (19, 20)

  • Umacnianie zborów (21-23)

  • Powrót do Antiochii Syryjskiej (24-28)

 • 15

  • Spór w Antiochii dotyczący obrzezania (1, 2)

  • Delegacja wysłana z pytaniem do Jerozolimy (3-5)

  • Zbierają się starsi i apostołowie (6-21)

  • List od ciała kierowniczego (22-29)

   • Powstrzymywanie się od krwi (28, 29)

  • Zbory zachęcone treścią listu (30-35)

  • Paweł i Barnabas rozchodzą się w różne strony (36-41)

 • 16

  • Paweł wybiera Tymoteusza (1-5)

  • Paweł widzi w wizji Macedończyka (6-10)

  • Nawrócenie Lidii w Filippi (11-15)

  • Paweł i Sylas uwięzieni (16-24)

  • Dozorca więzienny i jego domownicy zostają ochrzczeni (25-34)

  • Paweł żąda oficjalnych przeprosin (35-40)

 • 17

  • Paweł i Sylas w Tesalonice (1-9)

  • Paweł i Sylas w Berei (10-15)

  • Paweł w Atenach (16-22a)

  • Przemówienie Pawła na Areopagu (22b-34)

 • 18

  • Służba Pawła w Koryncie (1-17)

  • Z powrotem do Antiochii Syryjskiej (18-22)

  • Paweł przemierza Galację i Frygię (23)

  • Elokwentny Apollos otrzymuje pomoc (24-28)

 • 19

  • Paweł w Efezie; niektórzy ponownie ochrzczeni (1-7)

  • Paweł naucza (8-10)

  • Wzrost mimo demonizmu (11-20)

  • Rozruchy w Efezie (21-41)

 • 20

  • Paweł w Macedonii i Grecji (1-6)

  • Wskrzeszenie Eutychusa w Troadzie (7-12)

  • Z Troady do Miletu (13-16)

  • Paweł spotyka się z efeskimi starszymi (17-38)

   • Nauczanie od domu do domu (20)

   • „Więcej szczęścia wynika z dawania” (35)

 • 21

  • W drodze do Jerozolimy (1-14)

  • W Jerozolimie (15-19)

  • Paweł stosuje się do rady starszych (20-26)

  • Rozruchy w świątyni; Paweł aresztowany (27-36)

  • Paweł otrzymuje zgodę, żeby przemówić do tłumu (37-40)

 • 22

  • Paweł przemawia do tłumu w swojej obronie (1-21)

  • Paweł powołuje się na swoje rzymskie obywatelstwo (22-29)

  • Zwołanie Sanhedrynu (30)

 • 23

  • Paweł przemawia przed Sanhedrynem (1-10)

  • Paweł umocniony przez Pana (11)

  • Spisek na życie Pawła (12-22)

  • Paweł przewieziony do Cezarei (23-35)

 • 24

  • Oskarżenia przeciwko Pawłowi (1-9)

  • Paweł broni się przed Feliksem (10-21)

  • Sprawa Pawła przez dwa lata pozostaje nierozstrzygnięta (22-27)

 • 25

  • Paweł staje przed Festusem (1-12)

   • „Odwołuję się do Cezara!” (11)

  • Festus konsultuje się z królem Agryppą (13-22)

  • Paweł przed Agryppą (23-27)

 • 26

  • Paweł broni się przed Agryppą (1-11)

  • Paweł opowiada o swoim nawróceniu (12-23)

  • Reakcja Festusa i Agryppy (24-32)

 • 27

  • Paweł płynie do Rzymu (1-12)

  • Statek w obliczu nawałnicy (13-38)

  • Rozbicie statku (39-44)

 • 28

  • Na Malcie (1-6)

  • Ojciec Publiusza uzdrowiony (7-10)

  • Znowu w drodze do Rzymu (11-16)

  • Paweł przemawia do Żydów w Rzymie (17-29)

  • Paweł przez dwa lata śmiało głosi (30, 31)