Księga Wyjścia 6:1-30

6  Jehowa rzekł więc do Mojżesza: „Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi+. Zmuszony moją silną ręką, wypuści ich, wręcz wypędzi ze swojego kraju”+.  Bóg powiedział jeszcze do Mojżesza: „Ja jestem Jehowa.  Ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny+, ale jeśli chodzi o moje imię, Jehowa+, nie dałem im się poznać+.  Zawarłem też z nimi przymierze i obiecałem, że dam im ziemię Kanaan, ziemię, w której przebywali jako cudzoziemcy+.  I usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie gnębią w niewoli, i postanowiłem działać zgodnie ze swoim przymierzem*+.  „Dlatego powiedz Izraelitom: ‚Ja jestem Jehowa. Uwolnię was od ciężkiej pracy dla Egipcjan, wyzwolę was z niewoli+. Wyratuję was potężnym* ramieniem, wykonując na nich surowe wyroki+.  Przygarnę was do siebie i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem+. Przekonacie się, że ja jestem Jehowa, wasz Bóg, który uwolni was spod jarzma Egiptu.  I zaprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem* dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I dam wam ją na własność+. Ja jestem Jehowa’”+.  Mojżesz przekazał te słowa Izraelitom, ale oni nie chcieli go słuchać, bo byli zniechęceni i udręczeni ciężką niewolą+. 10  Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza: 11  „Idź do faraona, króla Egiptu, i powiedz mu, żeby wypuścił Izraelitów ze swojej ziemi”. 12  Lecz Mojżesz tak odezwał się do Jehowy: „Skoro nie posłuchali mnie Izraelici+, to jak posłucha mnie faraon, zwłaszcza że mam trudności z mówieniem*?”+. 13  Ale Jehowa znowu powiedział Mojżeszowi i Aaronowi, jakie nakazy mają wydać Izraelitom i faraonowi, królowi Egiptu, żeby Izraelici mogli wyjść z ziemi egipskiej. 14  Oto głowy rodzin Izraelitów. Synami Rubena, pierworodnego Izraela+, byli: Chanoch, Pallu, Checron i Karmi+. To są potomkowie Rubena. 15  Synami Symeona byli: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar i Szaul, syn Kananejki+. To są potomkowie Symeona. 16  Oto imiona synów Lewiego+, którzy stali się głowami rodów: Gerszon, Kehat i Merari+. Lewi żył 137 lat. 17  Oto synowie Gerszona, którzy stali się głowami rodzin: Libni i Szimej+. 18  Synami Kehata byli: Amram, Icchar, Hebron i Uzziel+. Kehat żył 133 lata. 19  Synami Merariego byli: Machli i Muszi. To były rodziny Lewitów wymienione według rodów+. 20  Amram ożenił się z Jochebed, siostrą swojego ojca+, która urodziła mu Aarona i Mojżesza+. Amram żył 137 lat. 21  Synami Icchara byli: Korach+, Nefeg i Zikri. 22  Synami Uzziela byli: Miszael, Elcafan+ i Sitri. 23  Aaron ożenił się z Eliszebą, córką Amminadaba, siostrą Nachszona+. Eliszeba urodziła Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara+. 24  Synami Koracha byli: Assir, Elkana i Abiasaf+. To były rodziny Korachitów+. 25  Eleazar+, syn Aarona, ożenił się z jedną z córek Putiela, która urodziła mu Pinechasa+. To są głowy rodów i rodzin Lewitów+. 26  Taki jest rodowód Aarona i Mojżesza, którym Jehowa polecił: „Wyprowadźcie Izraelitów z ziemi egipskiej, oddział za oddziałem*+. 27  To właśnie Mojżesz i Aaron rozmawiali z faraonem, królem Egiptu, żeby móc wyprowadzić Izraelitów z ziemi egipskiej+. 28  W dniu, w którym Jehowa przemówił do Mojżesza w Egipcie, 29  Jehowa polecił mu: „Ja jestem Jehowa. Przekaż faraonowi, królowi Egiptu, wszystko, co ci mówię”. 30  Wtedy Mojżesz powiedział do Jehowy: „Przecież mam trudności z mówieniem*! Faraon na pewno mnie nie posłucha”+.

Przypisy

Lub „przypomniałem sobie o swoim przymierzu”.
Dosł. „wyciągniętym”.
Dosł. „podniosłem rękę”.
Dosł. „jestem nieobrzezanych warg”.
Dosł. „według ich wojsk”.
Dosł. „jestem nieobrzezanych warg”.

Komentarze

Multimedia