Księga Wyjścia 40:1-38

40  Wtedy Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Postawisz ten przybytek, namiot spotkania, w pierwszym dniu miesiąca pierwszego+.  Umieść w nim Arkę Świadectwa+ i odgrodź ją zasłoną+.  Wnieś stół+ i ułóż na nim to, co powinno się tam znajdować. Przynieś też świecznik+ i zapal lampy+.  Przed Arką Świadectwa ustaw złoty ołtarz kadzielny+, a w wejściu do przybytku zawieś kotarę+.  „Przed wejściem do przybytku, namiotu spotkania, ustaw ołtarz całopalny+,  a między namiotem spotkania i ołtarzem umieść basen i nalej do niego wody+.  Dookoła namiotu wydziel dziedziniec+, a w jego bramie zawieś kotarę+.  Potem weź olejek do namaszczania+ i namaść przybytek oraz wszystko, co się w nim znajduje+, i uświęć go razem ze wszystkimi sprzętami, dzięki czemu stanie się święty. 10  Masz namaścić ołtarz całopalny ze wszystkimi przyborami i uświęcić go, dzięki czemu stanie się szczególnie święty+. 11  Namaścisz też basen razem z podstawą i go uświęcisz. 12  „Potem przyprowadź Aarona i jego synów w pobliże wejścia do namiotu spotkania i ich umyj*+. 13  I ubierzesz Aarona w święte szaty+, namaścisz go+ i uświęcisz, i będzie pełnił dla mnie służbę kapłańską. 14  Następnie polecisz podejść jego synom i ubierzesz ich w długie szaty+. 15  Namaścisz ich tak jak ich ojca+ i będą pełnić dla mnie służbę kapłańską. Dzięki temu namaszczeniu będą sprawować urząd kapłański przez wszystkie swoje pokolenia”+. 16  Mojżesz zrobił wszystko tak, jak mu nakazał Jehowa+. Tak właśnie zrobił. 17  Przybytek został postawiony w drugim roku, w pierwszym dniu miesiąca pierwszego+. 18  Kiedy Mojżesz stawiał przybytek, położył jego podstawy z gniazdem+, umocował ramy+, założył poprzeczki+ oraz postawił słupy. 19  Potem pokrył przybytek płótnami+, a na nich położył nakrycie+, tak jak Jehowa mu nakazał. 20  Następnie wziął Świadectwo+ i włożył je do Arki+, wsunął drążki+ w jej pierścienie, a na jej wierzch nałożył pokrywę+. 21  Wniósł Arkę do przybytku i zawiesił zasłonę+, żeby odgrodzić dostęp do Arki Świadectwa+, tak jak Jehowa mu nakazał. 22  Potem w przybytku, namiocie spotkania, po jego północnej stronie przed zasłoną, postawił stół+ 23  i ułożył na nim chleby+ przed Jehową, tak jak Jehowa mu nakazał. 24  Naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku, namiotu spotkania, postawił świecznik+. 25  I zapalił lampy+ przed Jehową, tak jak Jehowa mu nakazał. 26  Następnie ustawił w namiocie spotkania, przed zasłoną, złoty ołtarz+, 27  na którym miało być spalane wonne kadzidło+, tak jak Jehowa mu nakazał. 28  A w wejściu do przybytku zawiesił kotarę+. 29  Przy wejściu do przybytku, namiotu spotkania, ustawił ołtarz całopalny+, na którym miały być składane całopalenia+ oraz ofiary zbożowe*, tak jak Jehowa mu nakazał. 30  Potem między namiotem spotkania i ołtarzem umieścił basen do mycia i nalał do niego wody+. 31  Mojżesz i Aaron oraz jego synowie myli w niej ręce i nogi. 32  Myli się za każdym razem, gdy mieli wejść do namiotu spotkania lub zbliżyć się do ołtarza+. Robili tak, jak Jehowa nakazał Mojżeszowi. 33  Na koniec dookoła przybytku i ołtarza wydzielił dziedziniec+, a w jego bramie zawiesił kotarę+. W ten sposób Mojżesz zakończył pracę. 34  Wtedy obłok zaczął zakrywać namiot spotkania i chwała Jehowy napełniła przybytek+. 35  A ponieważ obłok pozostawał nad namiotem spotkania i chwała Jehowy napełniała przybytek, Mojżesz nie mógł do niego wejść+. 36  Podczas wszystkich etapów wędrówki Izraelici zwijali obóz, gdy tylko obłok uniósł się znad przybytku+. 37  Dopóki obłok się nie uniósł, nie zwijali obozu+. 38  W ciągu dnia nad przybytkiem pozostawał obłok Jehowy, a w nocy ogień. Był widoczny dla całego ludu Izraela podczas wszystkich etapów wędrówki+.

Przypisy

Możliwe, że miał polecić im się umyć.

Komentarze

Multimedia